• 18/06/2024 23:43

Φοροδιαφυγή στο στόχαστρο της Εφορίας

ByGreeceit.gr

Μάι 28, 2023
Ποιος δικαιούται φορολογικές ελαφρύνσεις έως 2.200 ευρώ για ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι δαπάνες που δηλώνονται από ελεύθερους επαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες υπόκεινται στις φορολογικές αρχές για μείωση της φοροδιαφυγής και αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το συνολικό ετήσιο εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων κυμαίνεται μεταξύ 35 και 40 δισ. ευρώ, αλλά το φορολογητέο εισόδημα είναι μικρότερο του δεκαπλάσιου αυτού και δεν υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ.

Πράγματι, σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι αυτοαπασχολούμενοι είχαν απότομη αύξηση του κύκλου εργασιών και μέτρια αύξηση του δηλωθέντος εισοδήματος.

“Αυτή η απόκλιση μπορεί να υποδηλώνει σημαντική φοροδιαφυγή και απώλεια δημοσιονομικών εσόδων. Ναι”, σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνδέοντας τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ με πιο αποτελεσματικό έλεγχο όσων αποκρύπτουν φορολογητέα αντικείμενα.

Ενημερωθήκαμε ότι ήδη η ΑΑΔΕ δίνει προτεραιότητα σε περιπτώσεις διαχείρισης ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που είναι πιθανό να έχουν διογκωμένες εκπιπτόμενες δαπάνες σε σχέση με τον μέσο όρο των υποκαταστημάτων.

Μέχρι να αλλάξει το σύστημα που συνδέει σχεδόν όλα τα έξοδα με τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι εφορίες θα βασίζονται σε στοιχεία δηλώσεων από τον ελληνικό οικονομικό τομέα. Εάν ορισμένες μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι αναφέρουν δαπάνες υψηλότερες από το μέσο όρο, είναι υποψήφιοι για έλεγχο.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών λένε ότι ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή είναι να αυξηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και να γίνει μεγαλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Με βάση τα παραπάνω, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό παραβατικότητας, το οποίο έχει παραμείνει υψηλό σε ορισμένους κλάδους υπηρεσιών, θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα κίνητρα όπως διασύνδεση POS → ταμειακές μηχανές → ταξί, ενίσχυση ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικών βιβλίων. Τα στελέχη επισημαίνουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάργηση των εκβιαστικών τελών είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, κάτι που συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ, η Ελλάδα έκλεισε επιτυχώς την «τρύπα» των εσόδων από τον ΦΠΑ από 29,1% των πιθανών εισπράξεων το 2017 σε 14% το 2021, η μέση ευρωπαϊκή περίοδος. Πολύ απέχει ακόμη από το 9%.

Τα σχέδια για τη μείωση της φοροδιαφυγής περιλαμβάνουν:
1. Για τη βέλτιστη διαχείριση των δαπανών, θα αναγνωρίζουμε δαπάνες μόνο μέσω ηλεκτρονικών βιβλίων MYDATA. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δαπάνες για ελεύθερους επαγγελματίες πρέπει να περνούν μέσω ηλεκτρονικών βιβλίων, είτε αφαιρείται ο ΦΠΑ είτε μειώνεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα. Βασικά πρέπει να ζητήσετε τιμολόγιο για όλα τα έξοδα.

2. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι προαιρετική στη χώρα μας (και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες). Ωστόσο, τώρα συστήνεται από την Ε.Ε. Χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων κυρίως για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ. Μάλιστα, το σχέδιο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εισάγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Ιανουάριο του 2024 και θα την καταστήσει υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη από το 2028.

3. Ψηφιακή πελατειακή βάση γιατρών, δικηγόρων κ.λπ. (ουσιαστικά επιπλέον βιβλία που ήταν αποθηκευμένα μέχρι το 2012 θα επιστραφούν ηλεκτρονικά). Ορισμένες επαγγελματικές ομάδες υποχρεούνται να τηρούν ψηφιακό μητρώο, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί και να συγκριθεί με το δηλωθέν εισόδημά τους. Η δεύτερη φάση της ψηφιακής πελατειακής βάσης θα διασυνδεθεί με τη MYDATA.

4. Θα ξεκινήσουμε τη λειτουργία ψηφιακών εισιτηρίων αποστολής από την επόμενη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχεται η κίνηση των προϊόντων (κατασκευές, γεωργία κ.λπ.) και οι αρχές θα έχουν σε πραγματικό χρόνο ορατότητα για το τι κινείται και πού πηγαίνει.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν νικητές του φορολογικού καθεστώτος που θεσπίστηκε το 2019 και γενικότερα των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν πρόσφατα, αλλά τα δηλωθέντα εισοδήματά τους δεν παρουσίασαν αντίστοιχη αύξηση. Ειδικότερα, ο αρχικός φορολογικός συντελεστής για κέρδη έως 10.000 ευρώ θα μειωθεί από 22% στο 9%, θα καταργηθεί ο φόρος αλληλεγγύης, θα μειωθεί ο προκαταβολικός φόρος, ενώ η προκαταβολή θα είναι μηδενική (για άτομα με προσωπικό και περισσότερες θέσεις εργασίας). Έως και 50%. Η Επιτροπή ζητά επίσης διευκολύνσεις για συνεκτικούς ανθρώπους και όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν δραστηριότητες και να επενδύσουν στη χώρα μας. Η σύσταση είναι να οικοδομηθεί ένα σύστημα που θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν εκ των προτέρων και να υπολογίζουν τους φόρους που θα επιβαρύνουν τις δραστηριότητές τους, ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας που επιλέγουν (σύστημα προκαταρκτικού προσδιορισμού φόρου).

Πηγή: magnesianews.gr