• 29/11/2023 01:38

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς φουσκώνουν οι εκτιμήσεις

ByGreeceit.gr

Μάι 13, 2023
Φορολογικές δηλώσεις: Πώς φουσκώνουν οι εκτιμήσεις

Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους «πιάνεται» σε μια εκτιμώμενη πρέζα κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα τη φορολογία με βάση το εισόδημα που αποκτάται από την εκτιμώμενη διαβίωση και όχι το πραγματικό εισόδημα.

Η μεγαλύτερη παγίδα των πρόσθετων φόρων για τα νοικοκυριά είναι η εκτίμηση. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να επιτραπεί στους φορολογούμενους να ξεφύγουν από το τεκμήριο και να φορολογηθούν για το εισόδημα που πραγματικά λαμβάνουν. Οι φορολογούμενοι μπορούν να διεκδικήσουν εισόδημα, δάνεια που έχουν λάβει, εφάπαξ ποσά και επιδόματα για να αποφύγουν το τεκμήριο.

Η ετήσια δαπάνη-στόχος ή το εκτιμώμενο κόστος ζωής για τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζεται για κάθε μαθητή βάσει αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, γυμνάσιο). Με άλλα λόγια, η πληρωμή των διδάκτρων που αναγράφεται στην απόδειξη είναι επίσης εκτίμηση επιβίωσης και πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική σας δήλωση με κωδικό 769 στο Ε1.

Οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

  • Αυτή η δαπάνη ειδικού σκοπού δεν ισχύει για δίδακτρα που καταβάλλονται σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο ή σχολεία ειδικών αναγκών για άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο ένας γονέας είναι υπεύθυνος για την ανατροφή του παιδιού και ο άλλος γονέας πληρώνει τα δίδακτρα του παιδιού, το ετήσιο στοχευόμενο κόστος ζωής θα βαρύνει τον γονέα που πληρώνει αυτά τα έξοδα.
  • Ακόμα κι αν η εταιρεία στην οποία εργάζεται η μητρική πληρώνει τα δίδακτρα, το τεκμήριο είναι στη μητρική εταιρεία.
  • Σε περίπτωση συντρόφων φορολογουμένων, το κόστος αυτό επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων, αλλά σε περίπτωση ατομικής κατάθεσης, τα έξοδα αναγράφονται στην δήλωση του γονέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταβολή του ποσού.
  • Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια θεωρούνται σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν είναι νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια, κολέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια φιλελεύθερων τεχνών, ερευνητικά ινστιτούτα, επαγγελματικές σχολές ή επαγγελματικές σχολές. Δεν περιλαμβάνονται τα δίδακτρα για αυτά τα σχολεία. Εκτιμώμενη δαπάνη.

Για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό, το εκτιμώμενο ποσό είναι η ετήσια-στόχος δαπάνης που ορίζεται από το όριο κατώτατου μισθού που καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Το ποσό αυτό θα καταχωρηθεί στο έντυπο Ε1, κωδικός 770. Έξοδα που καταβάλλονται εάν ο φορολογούμενος απασχολεί μόνο μία οικιακή βοηθό και εάν ο φορολογούμενος ή το άτομο που ζει με τον φορολογούμενο και είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα του είναι 67% και άνω ανάπηρο Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε Είναι νοητικά καθυστερημένοι ή ανάπηροι ή είναι άνω των 65 ετών και απασχολούν νοσοκόμα.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις προστίθενται στις υπόλοιπες εκτιμήσεις φορολογουμένων, κατοικίας και οχήματος για να αυξηθεί το συνολικό εκτιμώμενο εισόδημά σας.

Πηγή: magnesianews.gr