• 21/03/2023 02:22

Φορολογικές κυρώσεις: Νέες ευκαιρίες για «κούρεμα» έως 75% και 24 δόσεις

ByGreeceit.gr

Ιαν 7, 2023
Φορολογικές κυρώσεις: Νέες ευκαιρίες για «κούρεμα» έως 75% και 24 δόσεις

Οι φορολογούμενοι θα έχουν νέα ευκαιρία να περατώσουν φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στο δικαστήριο με ευνοϊκούς όρους και να διευκρινίσουν τις διαδικασίες έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Όσοι κάνουν αίτηση για εξώδικη επίλυση διαφορών και συμμετέχουν σε ειδικό τύπο καταγγελίας κερδίζουν «κούρεμα» με έως και 75% λιγότερες προσαυξήσεις και πρόστιμα και αποπληρωμή οφειλών σε δόσεις έως 24 μήνες μπορούν να το κάνουν.
Ωστόσο, η απαιτούμενη προϋπόθεση είναι να καταβληθεί το 30% του αρχικού ποσού του φόρου, ή το 25% σε περίπτωση άλλου προστίμου, εντός 10 ημερών από την εκκαθάριση.
Ο κανόνας αφορά φορολογούμενους με εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022.

οδηγίες
Οι φορολογούμενοι που επιλέγουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών με τις φορολογικές αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

♦ Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.eefdd.gr και θα λάβουν ηλεκτρονικό αριθμό αρχείου.

♦ Η αίτηση περιέχει συνοπτική αναφορά των λόγων που, κατά την κρίση του αιτούντος, δικαιολογούν την αίτηση.

♦ Οι αιτούντες έχουν στη διάθεσή τους 5 εργάσιμες ημέρες για να αποδεχτούν την πρόταση της Επιτροπής από την κοινοποίηση. Δεν επιτρέπεται μερική αποδοχή προτάσεων της επιτροπής.

♦ Εφόσον επιλυθεί η διαφορά και ο φορολογούμενος καταβάλει τουλάχιστον το 30% του κύριου οφειλόμενου φόρου, η οφειλή καταβάλλεται έως και σε 24 δόσεις, με εκπτώσεις για πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Αυτό ήταν 75% για 1 δόση, 65% για 2-4 δόσεις, 55% για 5-8 δόσεις, 50% για 9-12 δόσεις, 13-16 δόσεις Ισοδυναμεί με 45%, 40% σε δοσολογία. 35% για 17-20 δόσεις και 35% για 21-24 δόσεις.

♦ Παράλειψη καταβολής τουλάχιστον του 30% της πληρωμής του κεφαλαίου φόρου και μη νομίμως επιμερισμός της πλήρους πληρωμής εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου μετά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής, και δύο διαδοχικές μηνιαίες πληρωμές καταβάλλονται σε δόσεις. Εάν δεν καταβληθεί ή εάν καταβληθούν δύο από τις τελευταίες δόσεις κάθε περιόδου, ο Διακανονισμός θα ακυρωθεί αναδρομικά και θα θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ και το ποσό που καταβλήθηκε θα πιστωθεί στην αρχική οφειλή. Για

πινακίδα εκτύπωσης “Νέα”

Πηγή: magnesianews.gr