• 05/12/2023 01:47

Φορολογική απάτη: Δεκάδες ΑΦΜ ακυρώθηκαν από τις φορολογικές αρχές το 2022

ByGreeceit.gr

Μαρ 8, 2023
7 μυστικά για να πληρώνετε λιγότερους φόρους

Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων και Εγγυήσεων έχει ακυρώσει 147 ΑΦΜ αγνοουμένων εμπόρων το 2022 και διεξήγαγε 175 νέες έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

Συνολικά, οι φορολογικές αρχές εντόπισαν απώλεια εισοδήματος λόγω απάτης ΦΠΑ συνολικού ύψους 28,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ διενήργησε 1.161 νέες έρευνες σχετικά με φορολογικά θέματα, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν οι 938. Βεβαιώθηκε απώλεια εσόδων ύψους 467 εκατ. ευρώ και επιβλήθηκε πρόστιμο 31 εκατ. ευρώ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το 2022 δεν έγινε κανένας φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, η διαδικασία απενεργοποίησης ΑΦΜ διενεργείται όταν διαπιστωθεί περίπτωση φοροδιαφυγής, αλλά και προληπτικά εάν ο έλεγχος των αρχών υποδείξει ότι:

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν έχουν υποβληθεί για δύο συνεχή έτη.
Από έλεγχο ή αυτοψία από τις φορολογικές αρχές προκύπτει ότι η εταιρεία δεν έχει οικονομική δραστηριότητα.
Από έλεγχο ή αυτοψία από φορολογική αρχή προέκυψε ότι παρασχέθηκαν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΤΑΝ).
Βρέθηκαν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου.
Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος του δημοσίου.
Οι φορολογούμενοι που έχουν χάσει τον ΑΦΜ δεν μπορούν:

Υποβάλετε δήλωση στη Διεύθυνση Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
Υποβάλετε τις φορολογικές σας δηλώσεις ηλεκτρονικά.
Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης, φόρο κληρονομιάς και υποστήριξη παιδιών κατά την απόκτηση κατοικίας για πρώτη φορά.
Για την απόκτηση πιστοποιητικού υποβολής εντύπων δήλωσης κληρονομιάς, δώρων και διατροφής τέκνων.
Για την απόκτηση βεβαίωσης μεταβίβασης ακινήτου.
Λάβετε αντίγραφα κατατεθέντων Φόρου Κληρονομιάς, Δωρεάς, Γονικών Τόκων, Δήλωσης Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας (Ε9) και Βεβαιώσεων ΕΝΦΙΑ.
Να αποκτήσουν φορολογική συνείδηση.
Να εισπράττει ποσά από πληρωμή μέσων πληρωμής (γραμμάτια ΑΦΕΚ, γραμμάτια τρίτων, χρηματικά εντάλματα).
συναλλαγές με το δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμούς για προμήθεια υλικών ή ανάθεση δημοσίων έργων)·

Πηγή: https://www.newsbomb.gr/

Πηγή: magnesianews.gr