• 04/10/2023 19:13

Φορολογική κατάθεση: όταν δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης κατάθεσης

ByGreeceit.gr

Ιούν 4, 2023
Φορολογική κατάθεση: όταν δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης κατάθεσης

Φορολογική δήλωση: ΔΣε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο που δεν υποχρεούται να υποβάλει τη δήλωση.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής από φορολογούμενους με σχετικές υποχρεώσεις, θα επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις. Αντίθετα, φορολογούμενος που καθυστερεί να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος, παρόλο που δεν είναι υποχρεωμένος να το πράξει, δεν θα υπόκειται σε αυτό το πρόστιμο καθώς δεν έχει παραβεί τη φορολογική του υποχρέωση.

Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις μη κατάθεσης περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου φορολογικός κάτοικος Έλληνας δεν αντλεί πραγματικό ή πιθανό εισόδημα και όπου φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν αντλεί πραγματικό εισόδημα από ελληνικές πηγές.

 1. Ποιος υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση;

  Είναι υποχρεωτικό για όποιον έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, δεν έχει σημασία για την εφορία αν το άτομο είναι εξαρτώμενο ή μη μέλος και έχει πραγματικό ή εκτιμώμενο εισόδημα.

 2. Μπορούν οι σύζυγοι να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις και πώς θα τακτοποιηθούν;

  Για να γίνει αυτό έπρεπε να καταθέσω στην ΑΑΔΕ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Εάν αυτό δεν έχει συμβεί, η δήλωση θα κοινοποιηθεί. Εξαιρέσεις αποτελούν εάν η συμβίωση του ζευγαριού είχε ανασταλεί κατά τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης ή εάν ένα από τα ζευγάρια είναι σε πτώχευση ή λαμβάνει νομική συνδρομή. Σε περίπτωση κοινής κατάθεσης, ο διακανονισμός γίνεται χωριστά για κάθε σύζυγο και εκδίδονται δύο φορολογικά έγγραφα, ένα για κάθε σύζυγο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις που έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης και η ίδια φορολογική μεταχείριση ισχύει και για τα παντρεμένα ζευγάρια.

 3. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι ίδια για τον θανόντα;

  όχι. Οι νόμιμοι κληρονόμοι του θανόντος πρέπει να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από το 2022 έως την ημερομηνία θανάτου στην εφορία του θανόντος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς δεν μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά. .

 4. Εάν ένα ανήλικο τέκνο υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα προκύψουν νέες υποχρεώσεις ανάλογα με το εισόδημα;

  Ναί. Εάν έχετε εισόδημα από άλλη πηγή, όπως εισόδημα περιουσίας, θα σημειωθεί στη φορολογική δήλωση του υπεύθυνου γονέα.

 5. Πρέπει η δήλωση να περιλαμβάνει ΑΜΚΑ;

  Ναί. Ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός τόσο για τον υπόχρεο όσο και για τη σύζυγό του. Εξαιρούνται μόνο όσοι δεν χρειάζεται να αποκτήσουν ΑΜΚΑ. Επίσης είναι υποχρεωτική η αναγραφή του εξαρτώμενου μέλους ΑΜΚΑ. Εξαιρούνται οι φορολογούμενοι που, για λόγους που σχετίζονται με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεν επιθυμούν να ειδοποιήσουν τον ΑΜΚΑ ούτε οι ίδιοι, ούτε τα εξαρτώμενα μέλη τους ή υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.

 6. Για ποια οικογένεια πρέπει να καταχωρήσω ΑΦΜ;

  Στη δήλωση καλύπτονται και όλα τα εξαρτώμενα (άγαμα τέκνα, ανιόντες, ανήλικοι ορφανοί συγγενείς, αδέλφια και αδελφές με αναπηρία κ.λπ.) και εξαρτώμενα άτομα άνω των 18 ετών καθώς και κάτω των 18 ετών, εφόσον έχει εκχωρηθεί ΑΦΜ κατά την υποβολή της δήλωσης. .

 7. Ποιος έχει το τεκμήριο εάν το παιδί φιλοξενείται από τους γονείς;

  Εάν το παιδί μένει στο σπίτι του γονέα, το τέκνο δεν χρειάζεται να πληρώσει για το τεκμήριο στέγασης και ο γονέας φέρει το τεκμήριο.

 8. Εάν ένα παιδί σπουδάζει και νοικιάζει κατοικία σε άλλη πόλη από τους γονείς του, πώς δηλώνεται αυτό;

  Στην περίπτωση των εξαρτώμενων ατόμων, οι γονείς επωμίζονται το εκτιμώμενο βάρος, καθώς τα παιδιά νοικιάζουν και δηλώνουν δευτερεύουσες τις φοιτητικές εστίες μακριά από τους οικισμούς τους.

 9. Ποιος υποχρεούται να κατασκευάσει αφορολόγητες εγκαταστάσεις με χρήση π– αποδεικτικά στοιχεία·

  όλα. Απαλλάσσονται μόνο οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους και όσοι διαμένουν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό 500 κατοίκους και κάτω και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Οι τουριστικοί προορισμοί εξαιρούνται από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

 10. Υπάρχουν εξαιρέσεις ή άλλες διατάξεις για τεκμήρια;

  Ναί. Το επίδομα διαβίωσης για τους 65 ετών και άνω θα μειωθεί κατά 30%.

 11. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τους νέους υποψηφίους;

  Ναί. Ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής είναι 1/2.

 12. Αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι άνθρωποι που πληρώνονται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών;

  Ναί. Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται έκπτωση φόρου από 777 ευρώ για άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα έως 1.120 ευρώ για έγγαμους γονείς με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

 13. Τι προπληρωμένο φόρο θα πληρώσει κάποιος που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες για πρώτη φορά;

  Προπληρώνουν 50% μειωμένο φόρο.

 14. Τι γίνεται με όσους αγοράζουν χρόνο με την ασφάλιση;

  Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στους υποχρεωτικούς ασφαλιστικούς φορείς για την αγορά ασφαλισμένων ωρών (όπως ώρες στρατιωτικής θητείας) το 2022 μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από εργασία.

 15. Πόσο πρόστιμο θα πληρώσω αν υποβάλω καθυστερημένη φορολογική δήλωση;

  Από φέτος δεν προβλέπονται κανενός είδους πρόστιμα εφόσον ο φόρος δεν ξεπερνά τα 100€.

 16. Πώς υποβάλλονται οι τροποποιημένες δηλώσεις προηγούμενων ετών;

  Αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων κ.λπ. μετά το 2015 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

 17. Τι γίνεται με τα καθυστερούμενα ενοίκια;

  Όσοι απέτυχαν να εισπράξουν ενοίκιο το 2022 θα πρέπει να έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής, εντολή επιστροφής ενοικίου ή δικαστική απόφαση για έξωση ή απόδοση ενοικίου. Εναλλακτικά, πρέπει να κατατεθεί (κατατεθεί και κοινοποιηθεί) αγωγή με αίτημα έξωση ή απονομή ενοικίου. ενοικιαστής.

 18. Πώς υποβάλλονται οι εκκρεμείς δηλώσεις και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του φορολογούμενου;

  Αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και ο φορολογούμενος έχει προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για να υποβάλει τη Δ.Ο.Υ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών τους και τους λόγους κρατήσεων για την εκκαθάριση των δηλώσεων και την έκδοση φορολογικών διοικητικών αποφάσεων από τη Δ.Ο.Υ. Η προθεσμία είναι 90 ημέρες από την υποβολή της δήλωσης. Εάν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των προαναφερόμενων 30 ημερών, η κράτηση δεν θα ληφθεί υπόψη και η αξίωση θα ακυρωθεί.

 19. Τι γίνεται με τον φόρο αλληλεγγύης σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους;

  Ο φόρος αλληλεγγύης δεν θα ισχύει πλέον για όλους από την 1η Ιανουαρίου 2023. Ωστόσο, για το φορολογικό έτος 2022, η ειδική απαλλαγή φόρου αλληλεγγύης ισχύει μόνο για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα, αλλά γενικά για τα εισοδήματα από απασχόληση και συντάξεις στο δημόσιο τομέα.

 20. Τι να περιμένετε από ένα άτομο που έχει μεταφέρει τη φορολογική του διεύθυνση στο εξωτερικό;

  Εάν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετακομίσει εκτός της χώρας εντός του 2022, η δήλωση θα υποβληθεί εγκαίρως καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: magnesianews.gr