• 29/11/2023 02:12

Φορολογικό Έντυπο: Τρόπος διόρθωσης εσφαλμένων προσυμπληρωμένων δεδομένων

ByGreeceit.gr

Μάι 19, 2023
Οι τελευταίοι 10 φόροι που εκκρεμούν για το 2022

Οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν ότι οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί μισθού και σύνταξης στις φορολογικές τους δηλώσεις είναι κενοί ή έχουν καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη τους.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έχει ήδη ξεκινήσει και ορισμένοι φορολογούμενοι διαπιστώνουν ότι ορισμένοι κωδικοί είναι άδειοι ή περιέχουν λανθασμένα στοιχεία κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεών τους.

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να επέμβουν οι ίδιοι στον κωδικό και δεν μπορούν να αποστείλουν τη φορολογική δήλωση χωρίς να τη συμπληρώσουν και πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχει ήδη δώσει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ.

Η προ-ολοκλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της ΑΑΔΕ που ανακτήθηκαν από.
επεξεργασία πιστοποιητικών μισθού ή συνταξιοδότησης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά· ή
Αμοιβές από εργοδότες και πράκτορες.

Επομένως, εάν ο φορολογούμενος έχει έντυπη βεβαίωση εισοδήματος, σύνταξης ή αμοιβής και τα στοιχεία δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση, ο φορολογούμενος μπορεί να ακολουθήσει τα μέτρα που προτείνει η ΓΔ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: πρέπει να διδαχθεί.

Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν (όπως έξοδα αυτοκινήτου).
Δήλωση προσωρινής μνήμης Ε1.
Επικοινωνήστε με τον εργοδότη σας ή τον οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό για να μάθετε εάν ή πότε έχετε υποβάλει τον φάκελο του πιστοποιητικού μισθού σας.
Εάν ο εργοδότης σας δεν παρέχει βεβαίωση εισοδήματος, βεβαίωση σύνταξης, πιστοποιητικό αμοιβής, πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό δήλωσης που σχετίζεται με εισόδημα και παρακράτηση φόρου χωρίς ηλεκτρονικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να αποστείλει σχετικές βεβαιώσεις στην ΑΑΔΕ.

Εφόσον ο εργοδότης έχει υποβάλει τη βεβαίωση ηλεκτρονικά και το αρχείο έχει ενημερωθεί, τα στοιχεία θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και ο φορολογούμενος μπορεί να συνεχίσει να υποβάλλει τη δήλωση Ε1.

Πηγή: magnesianews.gr