• 07/06/2023 13:15

Φρένο στις νέες επιχειρηματικές εκκινήσεις το 2022

ByGreeceit.gr

Φεβ 25, 2023
Φρένο στις νέες επιχειρηματικές εκκινήσεις το 2022

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), ο αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας θα φτάσει τις 105.565 το 2022, σημειώνοντας μείωση 4% έναντι 109.961 το 2021.

Για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων για το έτος αναφοράς 2019 έδειξαν τη μεγαλύτερη αύξηση στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το 2022 σε σύγκριση με το 2021. καταγράφηκε στους τομείς «Μεταφορές και αποθήκευση « (74,7%) και «Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διαμονής και εστίασης» (33,8%), με τη μεγαλύτερη αντίστοιχη πτώση στον κλάδο «Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού». (27,0%) και τον κλάδο «Χονδρική και Λιανική, Επισκευή Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» (5,0%).

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το 2022 και το 2021 δεν δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ λόγω στατιστικού απορρήτου σχετικά με την προστασία της εταιρικής ταυτότητας. Το 2020 σημειώθηκαν 19 πτωχεύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η εγγραφή νέας επιχείρησης σημαίνει τον αριθμό των νομικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική ή νομική διαδικασία. Πτώχευση είναι ο αριθμός των νομικών μονάδων που έχουν κινήσει τη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης και έχουν λάβει δικαστική απόφαση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς (που είναι συχνά προσωρινό και πάντα μόνιμο μέρος της δραστηριότητας). χωρίς ξαφνική διακοπή).

Πηγή: magnesianews.gr