• 03/10/2023 03:50

Γιατί συνεχίζεις να πληρώνεις στην Τόρι χιλιάδες ευρώ;

ByGreeceit.gr

Μάι 4, 2023
Δείτε επίσης την τιμολογιακή μας πολιτική

Πριν από ένα μήνα, στελέχη της πόλης του Μπαγιέ υποστήριζαν ότι λόγω κρατικής παρέμβασης, τα χρέη της ΔΕΥΑΜΒ προς την ΕΡΓΗΛ θα εξοφλούνταν από ειδικό ταμείο που δημιουργήθηκε για οφειλές που προέκυψαν από την τελική απόφαση. Φυσικά, ο Αχιλλέας Μπέος δυσκολεύτηκε να καθορίσει πόσα χρήματα να δώσει στους εργολάβους, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να είναι τόσο αφηρημένο όσο να εξηγεί τι είναι γύψος (στον αέρα Σαν πεταμένη λάσπη!). Πέρα όμως από το ακριβές ποσό που θα λάβει η ΕΡΓΗΛ και τη σαφή απάντηση που περιμένω από τη ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με το βάρος που επιβαρύνει η άδικη νομική ενέργεια κατά της ΕΡΓΗΛ, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Τόρη γιατί πληρώνουμε την ΕΡΓΗΛ χιλιάδες ευρώ.Συνεχίζοντας, Νομικά Εκπροσώπηση Δημοτικών Επιχειρήσεων για Ενστάσεις ΕΡΓΗΛ και Λοιπές Νομικές Δράσεις Ακρόαση τέλος Μαΐου. Επιλύθηκε το θέμα;

Πηγή: magnesianews.gr