• 05/12/2023 02:49

Γκίκας Χαρδούβελης: Οι τράπεζες είναι και πάλι δυνατές, προσφέρουν πολλά δάνεια με λογικά επιτόκια

ByGreeceit.gr

Δεκ 11, 2022
Ελάτε στο Viber

Το μακροοικονομικό περιβάλλον το 2023 θα μπορούσε να επιβραδύνει προσωρινά την αύξηση της ζήτησης για νέα δάνεια και να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, λέει ο Γκίκας Χαρδούβελης στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα πολύ ισχυρές τόσο σε κεφαλαιακή επάρκεια όσο και σε ρευστότητα, προσφέροντας πολλά νέα δάνεια με λογικά επιτόκια, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας.Ναι, πρόσθεσε ο Γκίκας Χαρδούβελης.

Όπως είπε, αυτή η ισχύς των τραπεζών βασίζεται σε πολλούς παράγοντες.

1) Για πρώτη φορά από το 2009, το απόθεμα επισφαλών χρεών συρρικνώθηκε σε μονοψήφιο αριθμό.

2) Υψηλή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.

3) χαμηλός λόγος δανείων προς καταθέσεις (

Πηγή: magnesianews.gr