• 25/09/2023 10:40

Η ΑΑΔΕ στέλνει ειδοποίηση στους συνταξιούχους

ByGreeceit.gr

Ιούν 13, 2023
Ελάτε στο Viber

Η ΑΑΔΕ ερευνά ανεπίλυτες φορολογικές αγωγές από το 2017 και ως εκ τούτου στοχεύει και τους συνταξιούχους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της το Pensioners Unified Network.

Όπως αναφέρει το United Pensioners Network, η εφορία έβαλε πρόσφατα στο «μικροσκόπιο» μια εκκρεμή στο παρελθόν φορολογική αγωγή σχετικά με αδήλωτα αναδρομικά από μισθωτούς και συνταξιούχους.

Προτεραιότητα του μηχανισμού φορολογικής διοίκησης είναι ο γρήγορος έλεγχος και «τακτοποίηση» των εκκρεμών φορολογικών αγωγών, οι οποίες θα ξεκινήσουν κυρίως από το 2017 και θα λήξουν στο τέλος του 2023.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να αποστείλει τουλάχιστον 15.000 τιμολόγια με «εκτιμώμενο» ποσό φόρου εισοδήματος που αποδίδεται στον φορολογούμενο αφού προβεί στους απαραίτητους ελέγχους και συμφωνίες για την εν λόγω εκκρεμότητα.

Η ΑΑΔΕ θα δώσει προτεραιότητα σε περιπτώσεις φορολογουμένων (και άρα συνταξιούχων) που δεν έχουν δηλώσει ή έχουν δηλώσει λανθασμένα το ποσό της αποζημίωσης που έλαβαν αναδρομικά το 2017.

Επιπλέον, υπό διερεύνηση βρίσκεται και υπόθεση φόρου εισοδήματος του 2014 στην οποία υποβλήθηκε η πρώτη εκπρόθεσμη δήλωση πριν από το 2017 το 2020.

Η ΑΑΔΕ θα διερευνήσει επίσης «εγκλήματα» του παρελθόντος και θα στείλει «επιπλήξεις» στους φορολογούμενους για:

Υπόθεση Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ 2012. Μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς παραγραφής, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές αναγνώρισαν «συμπληρωματικά στοιχεία» για την απόκρυψη φορολογητέου υλικού.
Υποθέσεις φόρου εισοδήματος που αφορούν το 2007 όπου δεν υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή η πρώτη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ήταν εκπρόθεσμη με 15ετή παραγραφή.
Σημείωση: Αν ο φορολογούμενος πεθάνει, το «χρέος» περνά στους κληρονόμους του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την έκδοση του Προκαταρκτικού Πιστοποιητικού Προσδιορισμού Φόρου, ο φορολογούμενος μπορεί να το υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ. Υποβάλετε τη σχετική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ένας φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά μιας εκτιμώμενης αγωγής πληρωμής φόρου εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση.

Σημείωση:

1. Οι ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας «My Taxi» που βρίσκεται στην υποσελίδα «My Mail» του φορολογούμενου. Συχνά αυτό δεν γίνεται αντιληπτό και ως αποτέλεσμα έχει παρέλθει η περίοδος παρέμβασης των 30 ημερών. Εφόσον ληφθούν μέτρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε πρόστιμα και προσαυξήσεις.

2. Η ανάκληση ΔΟΥ, αιτήματα παραγραφής και καταγγελίες προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά.

Για τους παραπάνω λόγους, τα μέλη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το δίκτυο και τους υπεύθυνους για αυτά τα θέματα προκειμένου να λάβουν την υπηρεσία χωρίς περαιτέρω προβλήματα. », καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: magnesianews.gr