• 02/10/2023 15:32

Η ΑΑΔΕ στοχεύει σε χιλιάδες αφορολόγητα γονικά επιδόματα, ή δωρεές

ByGreeceit.gr

Ιούν 15, 2023
Το κράτος διεκδικεί την ιδιοκτησία από το 1885.

Η ΑΑΔΕ εξέτασε χιλιάδες περιπτώσεις γονικών μεταφορών μετρητών και δωρεών με στόχο να εντοπίσει περιπτώσεις ντε φάκτο δωρεών, χορήγησης σε μη δικαιούχους της φοροαπαλλαγής των 800.000 ευρώ και μαύρου χρήματος, όπως αναμένεται.

Ελέγχονται διαδοχικές λεπτομέρειες δωρεάς, όπως όταν ένα παιδί δωρίζει χρήματα στον πατέρα ή τη μητέρα του και ο γονέας λαμβάνει το επίδομα του γονέα και δίνει χρήματα σε άλλο παιδί. Τα χρήματα περνούσαν από τον έναν αδελφό στον άλλο μέσω ενός μεσάζοντα ή ενός γονέα. Δεν καταβλήθηκε φόρος στη συναλλαγή, καθώς οι δωρεές έως και 800.000 ευρώ από παιδιά προς γονείς είναι αφορολόγητες, ενώ οι επόμενες πληρωμές που πραγματοποιούν οι γονείς στα παιδιά τους στους γονείς είναι επίσης αφορολόγητες. Ωστόσο, ο ισχύων νόμος ορίζει ότι η φοροαπαλλαγή των 800.000 ευρώ δεν ισχύει για χρηματικές δωρεές μεταξύ αδελφών και ότι το πρώτο 1 ευρώ υπόκειται σε φόρο 20%.

Οι φορολογικές αρχές διερευνούν περιπτώσεις συνεχών δωρεών για να χρησιμοποιήσουν αποδεικτικά στοιχεία για να προσδιορίσουν πότε ο τελικός δικαιούχος μιας συνεχούς δωρεάς είναι κάποιος που δεν ανήκει στην κατηγορία Α’ των δικαιούχων (π.χ. αδέρφια). Ο χρόνος μεταξύ των διαδοχικών δωρεών είναι σημαντικός. Αν είναι λιγότερο από 6 μήνες, ορισμένες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες και μπαίνουν στο πλαίσιο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Οικονομικό Γονικό Επίδομα – Οι δωρεές επαληθεύονται χωρίς αποδεικτικά τραπεζικών εμβασμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η φοροαπαλλαγή των 800.000 ευρώ θα καταργηθεί και ο φόρος θα φορολογηθεί με συντελεστή από 1 ευρώ έως 10%.

Έως το τέλος του 2022, οι φορολογούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να επισυνάπτουν στις φορολογικές τους δηλώσεις αποδεικτικό της τράπεζας που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των κεφαλαίων, έως ότου υποβληθούν οι δηλώσεις γονικού επιδόματος και δωρεάς στην εφορία. Από φέτος, όσοι δωρίζουν χρήματα στα παιδιά, τα εγγόνια ή τους γονείς τους μεταφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή καταθέτοντας τραπεζικές επιταγές θα εξαιρούνται από την υποχρέωση επισύναψης δικαιολογητικών στα ηλεκτρονικά τους πιστοποιητικά. δήλωση.

Ο έλεγχος θα γίνει από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που έχει αποστείλει η τράπεζα, αλλά εάν η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος θα κληθεί να προσκομίσει δικαιολογητικά εντός 5 εργάσιμων ημερών. Εάν δεν προσκομιστούν δικαιολογητικά, η εφορία θα φορολογήσει το πρώτο Ευρώ της χρηματικής παροχής ή δωρεάς του γονέα με συντελεστές 10%, 20% ή 40% (ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας).

Ο έλεγχος θα καλύπτει περιπτώσεις εμβασμάτων σε κοινό λογαριασμό με τρίτο πρόσωπο παιδιού ή δικαιούχου. Εάν το γονικό επίδομα/ποσό δωρεάς αποδειχθεί ότι χρησιμοποιείται από τρίτο και όχι από το αφορολόγητο άτομο των 800.000 €, οι δικαιούχοι της κατηγορίας Β θα υπόκεινται σε φόρο δωρεάς 20% και οι δικαιούχοι της κατηγορίας Β υπόκεινται σε φόρο δωρεάς 40%. . % για άτομα της κατηγορίας Γ.

Τέλος, κατά τον έλεγχο, η εφορία θα ελέγξει εάν η δωρεά προέρχεται από τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα και εισοδήματα του δωρητή και θα επιστρέψει το ποσό της δωρεάς. Στοχεύονται τα αφορολόγητα γονικά επιδόματα και οι μεγάλες δωρεές και οι ελεγκτές ερευνούν πού βρίσκονται οι δωρητές και προσπαθούν να αποκαλύψουν το μαύρο χρήμα.

Πηγή: magnesianews.gr