• 22/09/2023 04:52

Η αύξηση των ενοικίων των καταστημάτων είναι μεγαλύτερη από αυτή των ενοικίων γραφείων

ByGreeceit.gr

Ιούν 22, 2023
Απελπισμένοι ενοικιαστές – «Λείπουν» από την αγορά περίπου 40.000-50.000 ακίνητα

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, τα ενοίκια καταστημάτων θα σημειώσουν μεγαλύτερη αύξηση από τα ενοίκια γραφείων το 2022.

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, οι ονομαστικές τιμές για πολυτελή γραφεία αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,6% το 2022 σε σύγκριση με το 2021 σε όλη την Ελλάδα. Το 2021 θα αυξηθεί κατά 1,7%. Ανά γεωγραφική περιοχή, οι ονομαστικές τιμές των πολυτελών γραφείων το 2022 σημείωσαν μέση ετήσια αύξηση 5,1% στην Αθήνα και 2,7% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν κατά 0,6% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022, οι ονομαστικές τιμές των πολυτελών γραφείων σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 (προκαταρκτικά στοιχεία). Οι τιμές των πολυτελών γραφείων αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και 0,9% το πρώτο εξάμηνο του 2022 (αναθεωρημένη αξία).

Ανά γεωγραφική περιοχή, οι ονομαστικές τιμές πολυτελών χώρων γραφείων το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 3,7% στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, κατά 1,6% στη Θεσσαλονίκη και ελαφρά κατά 0,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρώτο εξάμηνο 2022.

Συνολικά το 2022, τα ενοίκια γραφείων σε όλες τις κατηγορίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,6% σε ονομαστικούς όρους (προκαταρκτικά στοιχεία). Αναλυτικά ανά γεωγραφική περιφέρεια, η μέση ετήσια αύξηση των ενοικίων στην Αθήνα έφτασε το 2,7% και το 5,9% στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα μειώθηκε κατά 0,5%.

Τα ενοίκια γραφείων σε όλη τη χώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2022 σημείωσαν άνοδο 1,1% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 (προσωρινό). Η αντίστοιχη μεταβλητότητα των ενοικίων ήταν 0,6% το β’ εξάμηνο του 2021 και 0,8% το α’ εξάμηνο του 2022.

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, οι ονομαστικές τιμές στα πολυτελή καταστήματα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 5,0% σε σύγκριση με το 2021 σε όλη την Ελλάδα το 2022 (έναντι αύξησης 2,5% το 2021). Ανά γεωγραφική περιοχή, οι αντίστοιχες μέσες ετήσιες αυξήσεις τιμών ήταν 6,9% στην Αθήνα, 2,7% στη Θεσσαλονίκη και 2,6% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι ονομαστικές τιμές στα πολυτελή καταστήματα το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο σε εθνικό επίπεδο (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής ήταν 1,9% το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και 2,8% το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Αναλυτικά ανά γεωγραφική περιοχή, οι ονομαστικές τιμές στα καταστήματα πολυτελείας το δεύτερο εξάμηνο του 2022 σημείωσαν αύξηση 3,2% στην ευρύτερη Αθήνα και 1,5% στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022. .

Για ολόκληρο το έτος 2022, τα ονομαστικά ενοίκια για όλους τους τύπους επιχειρήσεων πανελλαδικά κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 4,6% (προσωρινά στοιχεία). Ανά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ενοικίων ήταν ο ίδιος (4,6%) τόσο για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα ενοίκια καταστημάτων το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε ολόκληρη τη χώρα. Η αντίστοιχη αύξηση των ενοικίων ήταν 1,5% το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και 2,9% το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Πηγή: magnesianews.gr