• 28/02/2024 03:38

Η «διαφορά» μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων νέων δανείων

ByGreeceit.gr

Ιούν 6, 2023
Ελάτε στο Viber

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος έδειξαν ότι το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων ήταν 0,25% τον Απρίλιο, ενώ το επιτόκιο των νέων δανείων ήταν 5,85%.

Η διαφορά επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων διευρύνθηκε στις 5,60 ποσοστιαίες μονάδες.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο όλων των υφιστάμενων καταθέσεων ανήλθε στο 0,29% και το αντίστοιχο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων στο 5,84%. Τελικά, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,55 ποσοστιαίες μονάδες. Μάθε περισσότερα:

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 0,25%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας των νοικοκυριών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,02%, και το μέσο επιτόκιο των εταιρικών καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,10%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 1,22%. Αντίστοιχα, το επιτόκιο καταθέσεων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 1,87%.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο όλων των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 5,85%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων αορίστου χρόνου (κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων των δανείων με πιστωτικές κάρτες, των ανοιχτών δανείων και των υπεραναλήψεων από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 15,03%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 71 μονάδες βάσης στο 12,79%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης στο 4,06%.

Το μέσο επιτόκιο των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 41 μονάδες βάσης στο 6,36%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 7,57%.

Το μέσο επιτόκιο για νέα επιχειρηματικά δάνεια σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,56% τον Απρίλιο του 2023. Το μέσο επιτόκιο των δανείων κανονικής διάρκειας κυμαινόμενου επιτοκίου για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης στο 6,05%.

Αναφορικά με τη διάρθρωση των επιτοκίων του όγκου των δανείων, αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια έως 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 7,02% και για δάνεια από 250.001 ευρώ σε 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης. Τα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 12 μονάδες βάσης στο 5,51%.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των συνολικών υπολοίπων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε στο 0,29% από 0,26% τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων υπολοίπων καταθέσεων με μέγιστη διάρκεια συμφωνίας δύο ετών από τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 1,13%. Εν τω μεταξύ, τα επιτόκια των αντίστοιχων εταιρικών καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 24 μονάδες βάσης στο 1,13%. ήταν 1,78%.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,84%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων υπολοίπων στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των πέντε ετών αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,38%. Τα αντίστοιχα επιτόκια των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αυξήθηκαν κατά 12 μονάδες βάσης στο 7,71%.

Το μέσο επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια με διάρκεια άνω των πέντε ετών αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,56%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 6,86%.

Πηγή: magnesianews.gr