• 26/03/2023 12:37

Η Εφορία αποκτά υπερσύγχρονο σύστημα εξόρυξης δεδομένων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

ByGreeceit.gr

Μαρ 4, 2023
Ελάτε στο Viber

Ένα υπερσύγχρονο σύστημα προηγμένης επιχειρηματικής ευφυΐας και ανάλυσης δεδομένων θα αποκτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας για την προκήρυξη έργου συνολικού ύψους 5,6 εκατ. ευρώ. .

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα προχωρήσουν στην προμήθεια συστημάτων ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης μιας ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, της ανάπτυξης ενός κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, της προμήθειας κατάλληλων λύσεων λογισμικού και της ανάπτυξης τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Εργαλεία όπως τα προγνωστικά μοντέλα, η εξόρυξη δεδομένων, η στατιστική και ποσοτική ανάλυση και η προσομοίωση οδηγούν στη βέλτιστη χρήση των δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξης είναι:

 • Ευέλικτη διασυνδεσιμότητα με πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της ΑΑΔΕ (δομημένα, ημιδομημένα, μη δομημένα) καθώς και σε εξωτερικές πηγές για προεπεξεργασία, ενοποίηση, μετασχηματισμό και εκμετάλλευση.
 • Δυνατότητα δημιουργίας στατιστικών και διαδραστικών αναφορών επιχειρηματικής ευφυΐας για όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε επιχειρηματικούς χρήστες.
 • Επεξεργαστείτε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για αναφορές σε πραγματικό χρόνο, λήψη αποφάσεων και ενέργειες και άμεσες ενημερώσεις εφαρμογών.
 • Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων και εξαγωγής πληροφοριών από μεγάλα σύνολα δεδομένων, με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων. Πρώτον, χρησιμοποιούμε ιστορικά δεδομένα για να δημιουργήσουμε μαθηματικά μοντέλα που αποτυπώνουν σημαντικές μελλοντικές τάσεις. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται προγνωστικά μοντέλα σε τρέχοντα δεδομένα για να προβλέψουν τι θα συμβεί στο μέλλον ή για να προτείνουν ενέργειες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
 • Δυνατότητα δημιουργίας συνθετικών δεδομένων, ανάπτυξης αποθετηρίων μεταδεδομένων και πρόβλεψης μελλοντικών τάσεων.

Για παράδειγμα, η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει:

 • Διασύνδεση με συστήματα πληροφοριών ελέγχου, δηλαδή παροχή δεδομένων για τη διεξαγωγή έμμεσων τεχνικών ελέγχων και διασταυρούμενη επικύρωση ανάλυσης δεδομένων ελέγχων για σκοπούς στόχευσης ελέγχου: εξωτερικές πηγές (παγκόσμιος ιστός, κοινωνικά δίκτυα, ανοιχτά δεδομένα κ.λπ.) για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του κινδύνου ανάλυση στη στόχευση και ιεράρχηση των ελέγχων για τη συμφωνία και την επίτευξη των στόχων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ
 • Έγκαιρος εντοπισμός υποθέσεων φοροδιαφυγής.
 • Ανακάλυψη δυναμικών σχέσεων μεταξύ των φορολογουμένων.
 • Ταξινόμηση της αναμενόμενης συμπεριφοράς των φορολογουμένων (στρατηγικοί παραβατικοί, πιθανοί φοροφυγάδες κ.λπ.)
 • Η ανακάλυψη μη εμφανών ομοιοτήτων μεταξύ των φορολογουμένων αποκαλύφθηκε ως αποτέλεσμα της δημογραφικής, οικονομικής και συμπεριφορικής ανάλυσης των φορολογούμενων στο σύνολό τους.
 • Εκτίμηση του κινδύνου μη πληρωμής του φορολογούμενου.
 • Πρόβλεψη ακαθάριστου εισοδήματος και υποχρεώσεων ανά φορολογούμενο, DOU, γεωγραφική περιοχή, επάγγελμα ή άλλη διάσταση με βάση ιστορικά δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των φορολογουμένων.

Χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστήματα ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξης, η ΑΑΔΕ ελπίζει να επιτύχει μετρήσιμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τη μόχλευση υφιστάμενων και νέων δεδομένων μέσω της επίτευξης των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:

Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στον μετασχηματισμό της οικονομίας χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστήματα ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξης και την πιο πρόσφατη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Να είναι σε θέση να προβλέψει και να επηρεάσει ενέργειες που βελτιώνουν τη συμμόρφωση και τις επιδόσεις στη συλλογή δημόσιων εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Επιπλέον, θα συμβάλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες της ΑΑΔΕ και σημαντικά ενισχυμένη διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων.

Πηγή: https://www.newsbomb.gr/

Πηγή: magnesianews.gr