• 29/11/2023 03:03

Η Ελλάδα υπέβαλε τρίτη αίτηση πληρωμής 1,72 δισ. ευρώ στο ταμείο ανάκαμψης

ByGreeceit.gr

Μάι 18, 2023
Ελάτε στο Viber

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα (17 Μαΐου 2023) ότι έλαβε ένα τρίτο αίτημα για καταβολή 1,72 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ελλάδα.

Αυτή η τρίτη αίτηση πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης προς την Επιτροπή σχετίζεται με 39 ορόσημα και 3 στόχους. Αυτές περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτροδότησης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, έναρξη έργων που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικιών, ψηφιοποίηση των δημόσιων διοικήσεων και εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια. Οι απαιτήσεις πληρωμών περιλαμβάνουν επίσης μια σειρά μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, όπως η κατανομή των εξουσιών μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου.

Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση αδυναμιών στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων, τη θέσπιση νέων ρυθμιστικών αρχών ύδρευσης και αποχέτευσης για πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη βελτίωση των αστικών και περιφερειακών υπηρεσιών δημόσιας μεταφοράς επιβατών. ρύθμιση της αγοράς και βελτιωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. βιομηχανικό πάρκο.

Το πανελλαδικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτηθεί με 17,4 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του RRF βασίζονται στην απόδοση και εξαρτώνται από την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα αυτό το αίτημα και θα αποστείλει μια προκαταρκτική αξιολόγηση της επίτευξης από την Ελλάδα των ορόσημων και των στόχων που απαιτούνται για αυτήν την πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου.

Πηγή: magnesianews.gr