• 29/11/2023 01:39

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει την Ελλάδα να τερματίσει το πρόγραμμα ενεργειακής βοήθειας

ByGreeceit.gr

Μάι 24, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει την Ελλάδα να τερματίσει το πρόγραμμα ενεργειακής βοήθειας

Η Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί από 5,9% το 2022 σε θετική ανάπτυξη για τη διετία από το 2023 έως το 2024, χάρη στις περιοριστικές χρηματοοικονομικές πολιτικές, τη διεύρυνση του πλεονάσματος, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πρόοδο στην αξιοποίηση των δημοσίων περιουσιακών στοιχείων. Μια βασική πρόκληση, θέτει, είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος βοήθειας για την ενεργειακή κρίση εντός του 2023.

Οι λεπτομέρειες των συστάσεων της ΕΕ περιλαμβάνουν:

 • Τερματίστε τα μέτρα ενεργειακής στήριξης που ισχύουν μέχρι το τέλος του 2023 και χρησιμοποιήστε τις εξοικονομήσεις που θα προκύψουν για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Βεβαιωθείτε ότι όπου απαιτούνται υποστηρικτικά μέτρα λόγω των νέων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, προορίζονται να είναι προστατευτικά. ευάλωτα Είναι προσιτό για σπίτια και επιχειρήσεις και διατηρεί κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας.
 • διασφαλίζει μια ιδιαίτερα συνετή δημοσιονομική πολιτική όριο Η ονομαστική αύξηση των εθνικών καθαρών βασικών δαπανών το 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει: 2,6%.
 • Διατήρηση δημοσίων επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το κράτος και διασφάλιση αποτελεσματικής απορρόφησης των επιδοτήσεων ταμείο ανασυγκρότησης και άλλα κονδύλια της ΕΕ, που αποσκοπούν ιδιαίτερα στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.
 • Για την περίοδο μετά το 2024, συνεχίστε να ακολουθείτε μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική σταδιακής και βιώσιμης δημοσιονομικής εξυγίανσης, συνδυάζοντας επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν σε υψηλότερη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να επιτευχθεί μια υγιής μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική θέση.
 • Για τη βελτίωση της επενδυσιμότητας του φορολογικού συστήματος, με βάση τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: σύστημα προκαταβολής φόρου, επέκταση της φορολογικής βάσης, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της τρέχουσας φορολογικής δομής για τους αυτοαπασχολούμενους και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης με την επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών.Διατήρηση και βελτίωση της αυτονομίας Φορολογική αρχή Επέκταση του έργου ανάπτυξης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και ανθρώπινων πόρων. Διασφάλιση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και τη διατήρηση της συνέπειας μιας ενιαίας δομής αμοιβών. Συνέχιση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • 2. Διατηρήστε τη δυναμική για τη διαρκή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκληρώστε ταχέως το Κεφάλαιο REPowerEU για ταχεία εφαρμογή. Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα του έργου, διασφαλίστε επαρκή ικανότητα διαχείρισης σε συνεχή βάση. Συνέχιση της ταχείας εφαρμογής του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής, σε στενή συμπλήρωση και σε συνέργεια με το Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.
 • 3. Να εξασφαλιστεί η σωστή και ισότιμη πρόσβαση φροντίδα υγείας, να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του πλαισίου πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να υιοθετηθούν ισχυρότερα κίνητρα για την εγγραφή ικανού αριθμού γενικών ιατρών για την επίτευξη πλήρους πληθυσμιακής κάλυψης και καταγραφής πληθυσμού. Η μεταρρύθμιση του κτηματολογίου ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και τη σύσταση και λειτουργία της Ελληνικής Κτηματολογικής Αρχής.
 • 4. Μείωση Εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα Η διαφοροποίηση των οδών παροχής ενέργειας θα επιταχυνθεί περαιτέρω. Ολοκλήρωση και εφαρμογή νέου νομικού πλαισίου για αδειοδότηση διεργασιών και υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αύξηση δικτύων μεταφοράς και χωρητικότητας αποθήκευσης, προώθηση της κατανεμημένης παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νομικού πλαισίου για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου και βιομεθανίου. Περαιτέρω επέκταση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη δημιουργία Ενίσχυση της παροχής μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως στοχευμένα μέτρα για νοικοκυριά που λιμοκτονούν και η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, και ενίσχυση των προσπαθειών πολιτικής με στόχο την παροχή και την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση. Θα υποστηρίξουμε την απεξάρτηση από τις ανθρακούχες εκπομπές του τομέα των μεταφορών, ιδίως με την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο βασίζεται οι δημοσιονομικές προβλέψεις του Προγράμματος Σταθεροποίησης είναι ρεαλιστικό για το 2023 και αισιόδοξο στη συνέχεια. Η κυβέρνηση προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,3% το 2023 και 3% το 2024. Αντίθετα, η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άνοιξη του 2023 απαιτεί υψηλό ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 2,4% το 2023 και χαμηλό 1,9% το 2024. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαφορές στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Η προϋπόθεση των επενδυτικών δραστηριοτήτων και των εισφορών από εξωτερικά τμήματα. Το Πρόγραμμα Σταθεροποίησης του 2023 αναμένει μεγαλύτερη συνεισφορά από τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, ειδικά το 2024, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι οι εισαγωγές αγαθών θα παραμείνουν υψηλότερες από ό,τι αναμένουν οι αρχές.

Τα περισσότερα μέτρα το 2023 δεν φαίνεται να στοχεύουν στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις,σήμα τιμής» Μειώστε τη ζήτηση ενέργειας και βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση. Ως αποτέλεσμα, το ποσό των στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις Συστάσεις του 2023 εκτιμάται σε 0,1% του ΑΕΠ το 2023 στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2023 (2023 (έναντι 0,5% του ΑΕΠ στην Ιαπωνία) . 2022). Τέλος, το κρατικό ισοζύγιο το 2023 αναμένεται να ωφεληθεί από τη σταδιακή κατάργηση των προσωρινών μέτρων έκτακτης ανάγκης COVID-19 ύψους 1,5% του ΑΕΠ.

Δήλωση του κ. Σταυκούρα

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στεικούρας αναφέρθηκε στη δεύτερη έκθεση μετα-παρακολούθησης της Ελλάδας:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη δεύτερη έκθεση παρακολούθησης για την Ελλάδα.

έκθεση:

 • Αυτό επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια ισχυρή και σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, με την Ελλάδα να προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2023-2024 καθώς και το 2022.

Η τροφοδοσία αυτών των επιδόσεων αναμένεται να είναι μια περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων, ένας παράγοντας που στηρίζει μια αλλαγή στο αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας μας.

 • Το Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας της Ελλάδας σε εξωτερικές κρίσεις, η οποία αντανακλάται στη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης και στη συνακόλουθη μείωση του ποσοστού ανεργίας.
 • Αυτό καταδεικνύει ότι οι δημοσιονομικές μας επιδόσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά, παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις, και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να επιτύχουμε πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα από το 2022.

Παρά την τεράστια στήριξη που δόθηκε σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, όπως αναγνωρίζει η έκθεση, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική βελτίωση και τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, η έκθεση προβλέπει ότι οι δημοσιονομικές μας επιδόσεις θα βελτιωθούν περαιτέρω το 2023-2024.

 • Αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη βελτίωση των επιδόσεων του τραπεζικού τομέα, όπως τεκμηριώνεται από την περαιτέρω μείωση του μεριδίου των «κόκκινων» δανείων κατά μονοψήφιο ποσοστό και τη βελτίωση της ποιότητας του εποπτικού κεφαλαίου των τραπεζών. γεγονός ότι

Οι εξελίξεις αυτές θα ενισχύσουν την επέκταση του δανεισμού στην πραγματική οικονομία για οφέλη ανάπτυξης και απασχόλησης.

Εν τω μεταξύ, ανάλογες θετικές εξελίξεις αναπτύσσονται από την πρόοδο που καταγράφεται στην έκθεση στην εφαρμογή του νέου πλαισίου για το ιδιωτικό χρέος.

 • Επεσήμανε τη συνεχή και απρόσκοπτη παρουσία της Ελλάδας στην αγορά κρατικών ομολόγων, η οποία υποστηρίζεται από μια σειρά αναβαθμίσεων από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Η έκθεση τονίζει ότι η Ελλάδα διατηρεί υψηλό επίπεδο μετρητών και καταθέσεων και ότι η χώρα στο σύνολό της γνωρίζει ότι θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα δημόσια χρέη της χωρίς προβλήματα.

Τέλος, η έκθεση επαινεί την πρόοδο που σημειώνει η χώρα σε διάφορους τομείς, όπως η ιδιωτικοποίηση, η καταγραφή γης και η επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν περαιτέρω αναγνώριση των σκληρών, συστηματικών και αποτελεσματικών προσπαθειών που καταβάλλουν όλοι εμείς οι άνθρωποι και τα έθνη στον οικονομικό τομέα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεγάλης κλίμακας και αλλεπάλληλες εξωτερικές κρίσεις και αποτελεί επιβεβαίωση.

Η πρωτοβουλία ψηφίστηκε και χειροκροτήθηκε από άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα την περασμένη Κυριακή.

Αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να ικανοποιείται με το status quo, αλλά πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και να συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα.

Πιστεύω ότι οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελλάδας στις επόμενες εκλογές θα δουλέψουν σκληρά για να κάνουν την Ελλάδα ακόμα πιο δυνατή και την οικονομία της πιο δυναμική, παραγωγική και πιο δυναμική, με τις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης και τις νέες δημοκρατικές πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Είμαι βέβαιος ότι θα επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη σας στο πρόγραμμα Ισλάμ. κοινωνικά ορθός».

Πηγή: magnesianews.gr