• 27/03/2023 01:41

Η λοταρία υπερφόρων της ΑΑΔΕ προσφέρει 100.000 € σε 12 τυχερούς – Ποιοι συμμετέχουν και πώς

ByGreeceit.gr

Νοέ 25, 2022
Ελάτε στο Viber

Δώδεκα πολύ τυχεροί θα λάβουν από 100.000 ευρώ ο καθένας για τα Χριστούγεννα. Όλοι οι φορολογούμενοι που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό χρήμα για καθημερινές συναλλαγές το 2022 θα συμμετάσχουν στο ΥπερΦορολογικό Λαχείο της ΑΑΔΕ.

Τα 100.000 ευρώ που απονέμονται από τη φορολογική κλήρωση της ΑΑΔΕ είναι αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν τηρούνται προς όφελος του Δημοσίου ή τρίτων.

Διενεργείται κλήρωση και το τελευταίο δεκαήμερο του έτους πραγματοποιείται κλήρωση υπερφόρου στην οποία συμμετέχουν σωρευτικά όλα τα ποσά που εισπράττονται ανά πολίτη κατά τις μηνιαίες κληρώσεις που γίνονται το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Μέσα από τη συγκεκριμένη κλήρωση γίνεται σαφές ότι:

 • 12 τυχεροί που κέρδισαν έπαθλα 100.000€ έκαστος
 • Τυχεροί που κέρδισαν έπαθλο 1.000 ευρώ. Ο αριθμός των Τυχερών Εισιτηρίων θα καθοριστεί από το πιθανό συνολικό ποσό που έμεινε αχρησιμοποίητο από τις προηγούμενες μηνιαίες κληρώσεις από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2022.

Όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν ανά πολίτη κατά τις 11 μηνιαίες κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022 θα συμμετάσχουν σωρευτικά στην πρώτη ετήσια κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Θα ληφθούν υπόψη μηνιαίες κληρώσεις από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2022.

Όσοι κερδίσουν 50.000€ σε μηνιαίες κληρώσεις εξαιρούνται από τη μεγάλη ετήσια κλήρωση.

Σημειώστε ότι η μηνιαία κλήρωση θα επιλέξει 556 τυχερούς ως εξής:

 • 1 άτομο που κέρδισε 50.000 ευρώ,
 • 5 νικητές των 20.000€
 • 50 που κέρδισαν 5.000 ευρώ,
 • 500 άτομα που κέρδισαν 1.000 ευρώ.

Το μηνιαίο ποσό διανομής κατανέμεται στους 556 δικαιούχους πολίτες σύμφωνα με τη σειρά με την οποία κληρώθηκαν τα τυχερά δελτία (ο πολίτης που κατέχει το πρώτο τυχερό δελτίο κερδίζει έπαθλο 50.000 €, ο δεύτερος Ο 6ος κάτοχος θα κερδίσει το έπαθλο). 20.000 €).

Αν πολλά λαχεία ανήκουν στον ίδιο πολίτη, μόνο ένα λαχείο θεωρείται τυχερό στην ίδια μηνιαία κλήρωση και αν τα λαχεία κερδίζουν διαφορετικά χρηματικά ποσά, κερδίζει το μεγαλύτερο λαχείο. Αυξάνεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η λίστα συμπληρώνεται με τον επόμενο Raknus μέχρι να συμπληρωθούν τα 556 βραβεία.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη και πότε αυξάνονται;

Το ανώτατο όριο συναλλαγής ορίζεται στα 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα, με μία χρέωση να υπολογίζεται για κάθε ευρώ που δαπανάται με χρήση κάρτας ή άλλου μέσου ηλεκτρονικής πληρωμής. Ωστόσο, η λίμπιντο αυξάνεται όταν:

 • Εάν ξοδεύετε περισσότερο από το 30%, το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματός σας χρησιμοποιώντας κάρτες ή άλλους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής τον μήνα βάσης, οι χρεώσεις σας θα διπλασιαστούν, τριπλασιαστούν ή τετραπλασιαστούν αντίστοιχα. .
 • Άτομα, πολίτες με πραγματικό καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 € και πολίτες που δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φόρο εισοδήματος Μηνιαίο εισόδημα που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το έτος κατά το οποίο η τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογείται και απαλλάσσεται. Μπορείτε να απολαμβάνετε διπλό φόρο για κάθε ευρώ που καταναλώνετε, ανάλογα με το ποσοστό του
 • Το επίδομα κάθε συμμετέχοντα θα προσαυξάνεται κατά 50% του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω για κάθε προστατευόμενο παιδί, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από τις κοινές ή ατομικές καταστάσεις εισοδήματος των γονέων.
 • Ετήσιο, Ατομικό, Πραγματικό Καθαρό Εισόδημα, Φορολογούμενοι και Πολίτες που απαλλάσσονται από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής είναι 60.000 € και άνω, ένα (λαχείο για κάθε ευρώ που ξοδεύτηκαν). Μηνιαίο εισόδημα σε αυτή την υποενότητα σημαίνει το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογητέου ή αφορολόγητου ποσού της τελευταίας εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δεν περιλαμβάνει εισόδημα. Λόγω διαφορών στα πρόσθετα στοιχεία.

Ποιοι συμμετέχουν στη μηνιαία κλήρωση;

Φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, με βάση τα στοιχεία που συλλέγουν οι φορολογικές αρχές:

 • Διεξαγωγή συναλλαγών με χρήση καρτών ή άλλων μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εκπρόθεσμης υποβολής, εφόσον ευθύνεται.

Πώς να πληρώσετε τα κέρδη σας

Τα έπαθλα πρέπει να πιστωθούν και να εμφανίζονται ως δικαιούχος στον λογαριασμό πληρωμής που έχει δηλώσει ή σκοπεύει να δηλώσει ο Ενδιαφερόμενος στην επιλογή «Εγγραφή και Επικοινωνία» του myAADE για το σκοπό αυτό. Οι πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών θα έχουν προθεσμία τριών μηνών από την επόμενη ημέρα της κλήρωσης να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να καταθέσουν τα κέρδη τους. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό θα πιστωθεί δωρεάν μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμής.

Πηγή: newit.gr

Πηγή: magnesianews.gr