• 02/03/2024 21:01

Η περιοχή της Θεσσαλίας αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία, αναβαθμίζει την πρόληψη δολοφονιών

ByGreeceit.gr

Νοέ 11, 2022
Η περιοχή της Θεσσαλίας αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία, αναβαθμίζει την πρόληψη δολοφονιών

Η περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους επιστημονικούς και ιδιωτικούς φορείς, πραγματοποιεί προγράμματα αξιοποίησης και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών σε πειραματικές εργασίες για την καταπολέμηση των ελαιοτρυπών.

Η υλοποίηση του συγκριτικού πιλοτικού έργου από τη Θεσσαλία συνέβαλε αποφασιστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ελαιοκάρπου, προστατεύοντας έτσι την ελαιοπαραγωγή, ενισχύοντας τα εισοδήματα των αγροτών και συμβάλλοντας στην εθνική οικονομία.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός δήλωσε: «Η ελαιοπαραγωγή είναι μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην περιοχή μας, και ως εκ τούτου η προστασία της, άρα και το εισόδημα των ελαιοκαλλιεργητών, είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Η περιοχή της Θεσσαλίας έχει συνεχές ενδιαφέρον για την εφαρμογή και χρήση νέων τεχνολογιών, γι’ αυτό συμμετέχει σε πρόγραμμα αξιολόγησης νέων μεθόδων, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών.Τα αποτελέσματα της πειραματικής εργασίας θα αξιολογηθούν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κρήτης .Αυτοί είναι τρόποι που βοηθούν στην καλύτερη κάλυψη και προστασία των απόκρημνων και απρόσιτων ελαιώνων».

πειραματική εργασία

1.«Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του δολωματικού ψεκασμού εντομοκτόνου Επιτυχία 0,24CB κατά των τραχυντών (Bactroceraoleae) στην ελαιοκαλλιέργεια με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (UAS), drones».

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός των εργασιών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΥΠΑΑΤ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των εταιρειών «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και «ΙΩΝΟΣ Μ.ΙΚΕ». Ειδικότερα, η εταιρεία «ΙΩΝΟΣ Μ.ΙΚΕ» έχει επεκτείνει την περιοχή Βελίκας ΠΕ Λάρισας και Διμηνίου ΠΕ Μαγνησίας με συνολική έκταση 200 τετραγωνικών μέτρων για να καλύψει διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα και επίπεδα παραγωγής.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Φυτοπροστασίας, Ποιότητας και Φυτοϋγειονομικής Διαχείρισης ΔΑΟ Λάρισας Δρ. Δεκέμβρη Σταυρίδη είπε, «Η εφαρμογή του συμπυκνωμένου εντομοκτόνου δολώματος γινόταν ανά τρία δέντρα και γινόταν σε γειτονικούς παραγωγικούς ελαιώνες. Εφαρμογή χορτονομής με ψεκαστήρες εδάφους (πίσω τοποθετημένοι ή γεωργικοί ελκυστήρες) συγκρίνεται με την εφαρμογή δολώματος από έναν κοινό ψεκαστήρα εδάφους (πίσω τοποθετημένος ή γεωργικός ελκυστήρας). Τα μη κλαδευμένα αγροτεμάχια λαμβάνονται ως έλεγχοι. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στα χταπόδια μετράται με την ανάπτυξη της παγίδας McPhail και την προσβολή φρούτων. Εκτιμώντας με μέτρηση μεγέθους, μετράμε επίσης την επίδραση σε έντομα μη-στόχους. Από τα αρχικά δεδομένα, οι γόνιμες καταπατήσεις από χταπόδια συγκρίθηκαν με τις κλασικές μεθόδους από το πλήρωμα της Dakoctonia και η πειραματική μέθοδος Οι εφαρμοσμένες ελιές φαίνεται να είναι μικρές.

Στην πιο πρόσφατη αίτηση που έγινε παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Α’ Κλάδου κ. Απ. Μπίλλης και ο Διευθυντής του Κλάδου. Διδακτορικό στην Περιφερειακή Φυτοπροστασία, Ποιότητα και Φυτοϋγειονομική Διαχείριση. Δεκέμβριος Σταυρίδης.

2. «Παρακολούθηση του κινδύνου ανάπτυξης αντοχής και αντοχής στα κουκούτσια ελιάς σε εγκεκριμένα φυτοφάρμακα και η συστηματική καταγραφή στοιχείων ανθεκτικότητας στα κουκούτσια στη βάση δεδομένων Galantos».

Ο σκοπός αυτών των εργασιών είναι η παρακολούθηση της αντίστασης του δίσκου σε εγκεκριμένα παρασκευάσματα. Η εργασία αυτή διεξάγεται σε μια σημαντική ελαιοκομική περιοχή που βρίσκεται «υπό επιτήρηση» τα τελευταία πέντε χρόνια καθώς μπορεί να αναπτυχθεί αντίσταση.Η εγγραφή πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, τη βάση δεδομένων ανθεκτικότητας «Γάλανθος» (www. galanthos.gr).Τη δράση αυτή, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ (Τμήμα Προστασίας Φυτών), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ηγήθηκε ο Δρ. Ιωάννης Μπόντα.

3. «Χρήση εντομοπαθογόνων».

Στόχος αυτής της δράσης είναι η διερεύνηση της εντομοκτόνου δράσης των ενδογενών εντομοπαθογόνων για τη μείωση των επιθέσεων από ελαιοτρύπες. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι πολλά στελέχη εντομοπαθογόνων μυκήτων αποικίζουν τους φυτικούς ιστούς και δρουν ενδοφυτικά. Επιπλέον, έχουν γίνει επιτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής του τεχνητά στα φυτά χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Αυτός ο φυσικός ή τεχνητός αποικισμός είναι ευεργετικός για τα φυτά, καθώς έχει αναφερθεί ότι βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών και μειώνει την επίθεση εντόμων και ασθενειών διεγείροντας πολλούς σημαντικούς αμυντικούς μηχανισμούς των καλλιεργειών. Τη συγκεκριμένη δράση, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ηγήθηκε ο Δρ Παναγιώτης Ηλιόπουλος.

  1. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παγίδων μαζικής σύλληψης.

Οι μέθοδοι μαζικής παγίδευσης είναι μια εναλλακτική μέθοδος για την καταπολέμηση των χταποδιών και μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για αποτελεσματικό έλεγχο των χταποδιών. Σκοπός της υποδράσης είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εναλλακτικού ελέγχου των χταποδιών με μαζική σύλληψη από κλειστές παγίδες εντόμων που σκοτώνουν ελκυστικά. Η υποδράση αυτή πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εντομολογίας και Αγροζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προϋπολογισμού PE 7.500 Ευρώ, Λάρισας που περιβάλλεται από 5.000 ελαιόδεντρα.

Πηγή: magnesianews.gr