• 04/10/2023 19:11

Η πλατφόρμα E9 άνοιξε για διόρθωση δεδομένων ιδιοκτησίας – 10 βήματα

ByGreeceit.gr

Μάι 9, 2023
Οι τράπεζες παγώνουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων για ένα χρόνο

Ανοιχτή πλέον η πλατφόρμα Ε9 για τροποποίηση λογαριασμών ΕΝΦΙΑ.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διορθώνουν λάθη, κενά ή παραλείψεις στα περιουσιακά τους στοιχεία, μειώνοντας ενδεχομένως φέτος τους λογαριασμούς του ΕΝΦΙΑ.

Η Αρχική ή Τροποποιημένη Δήλωση Ε9 υποβάλλεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου 2023. Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Αυτό πρέπει να καταβληθεί σε ίσες μηνιαίες δόσεις 10 € και άνω έως τις 29 Φεβρουαρίου. 2024.

βήμα προς βήμα διαδικασία
Για τη διόρθωση των στοιχείων ιδιοκτησίας, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Επιλέξτε το έτος που θέλετε να καταθέσετε το Ε9 σας και από τις ενέργειες που είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα, επιλέξτε να δημιουργήσετε μια κατάθεση Ε9 και προχωρήστε με τις απαραίτητες αλλαγές στα περιουσιακά σας στοιχεία.

Μπορείτε να εισαγάγετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε ιδιότητες για τον Πίνακα 1 (κτίρια και οικόπεδα) και τον Πίνακα 2 (τοποθεσίες).

Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία σχετικά με τα στοιχεία περιγραφής του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος δικαιώματος ιδιοκτησίας, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ.) και εκτελέστε τη γεωγραφική θέση του ακινήτου. Επιλέγοντας να ανοίξετε τον Καθοριστικό Χάρτη Πολιτείας, Δημοτικά Διαμερίσματα, Δρόμους Κτιρίων ή Επιθυμητές Αξίες Ακινήτων.

Όταν αλλάζετε ιδιότητες, αλλάζετε μόνο περιγραφείς

Από το 2013 και μετά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στην οριστική κατάθεση της Δήλωσης Ε9 ο αριθμός των τροφοδοτικών σε κτίρια πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας.

Από το 2014, ανάλογα με τον λόγο εισαγωγής/αλλαγής/διαγραφής του επιλεγμένου ακινήτου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των υποχρεωτικών στοιχείων που αφορούν τα στοιχεία του συμβολαίου (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, συμβολαιογραφικός αριθμός) και, εάν είναι δυνατόν, στοιχεία (αριθμός και έτος έκδοσης). ημερομηνία, ημερομηνία θανάτου κ.λπ.)

Κατά την τελική κατάθεση της δήλωσης Ε9, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αλλάξουμε ορισμένα ακίνητα λόγω έλλειψης πληροφοριών.

Οποιεσδήποτε ενέργειες πραγματοποιούν αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη.

Αφού ολοκληρώσετε την αλλαγή της κατάστασης του στοιχείου, ελέγξτε πώς έχει ρυθμιστεί στην προεπισκόπηση στοιχείων.

Επιλέγουν να οριστικοποιήσουν τη δήλωση Ε9 και επιλέγουν αν θα προωθήσουν τη δήλωση στο επόμενο έτος.

Πηγή: magnesianews.gr