• 05/12/2023 01:45

Η Τράπεζα της Ελλάδος σηματοδοτεί κίνδυνο για επισφαλείς απαιτήσεις – προτείνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων

ByGreeceit.gr

Μάι 14, 2023
Ελάτε στο Viber

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προειδοποιήσει για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επικαλούμενη τον πληθωρισμό και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά τα επόμενα βήματά της πρέπει να είναι προσεκτικά ώστε να μην υπονομεύεται η σταθερότητα που έχει χτίσει μέχρι τώρα.

Η ελληνική κεντρική τράπεζα είπε επίσης ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων.

Όπως σημειώνεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιεύθηκε χθες, «οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν να ενεργούν για την επίτευξη περαιτέρω σύγκλισης. Μπορεί να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και να οδηγήσει στην εμφάνιση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Η Τράπεζα της Ελλάδος είπε επίσης ότι θα πρέπει να απογειώσει την ελληνική οικονομία ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η επενδυτική της βαθμίδα. Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος είπε: «Υπάρχει ανάγκη να τηρήσουμε την εφαρμογή συνετών οικονομικών πολιτικών για την προστασία της ελληνικής οικονομίας και την επίτευξη των στόχων επενδυτικής βαθμίδας για την πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού κράτους. Θα μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς». είπε. Θα τονώσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Τα κυριότερα σημεία του ΣτΕ είναι:

  • Η αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ θα αυξήσει τα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών, καθώς η πλειονότητα των δανείων συνάπτεται με κυμαινόμενα επιτόκια. Μεσοπρόθεσμα, ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτός θα μπορούσε να μετριαστεί από το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες. Αυτό οφείλεται, αφενός, στη σταδιακή άνοδο των επιτοκίων των καταθέσεων και, αφετέρου, στην αύξηση του κόστους έκδοσης ομολόγων για την αύξηση της ρευστότητας και την κάλυψη των εποπτικών απαιτήσεων.
  • Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, αναφέρεται στην έκθεση, θα ενισχυθεί σημαντικά το 2022, κυρίως λόγω της αύξησης του εποπτικού κεφαλαίου των τραπεζών μέσω της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου και δευτερευόντως μέσω της έκδοσης πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος δείκτης κοινών μετοχών Tier 1 (δείκτης CET1) θα αυξηθεί από 13,6% τον Δεκέμβριο του 2021 σε 14,5% τον Δεκέμβριο του 2022 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (συνολική κεφαλαιακή επάρκεια – TCR) θα είναι 16,2% σε 1%. αντίστοιχα. .
  • Το μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνόλου των δανείων (Δεκέμβριος 2022: 8,7%) έχει μειωθεί, αλλά παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Εποπτείας ενθαρρύνει τους τραπεζίτες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη περαιτέρω σύγκλισης.
  • Ο πληθωρισμός και η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί επίσης να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών και των νοικοκυριών, οδηγώντας στην εμφάνιση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για τους λόγους αυτούς, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι οι τράπεζες θα χρειαστεί να προσαρμοστούν βελτιώνοντας τόσο την ποιότητα του ενεργητικού όσο και την κεφαλαιακή επάρκεια.

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι δεν είναι μόνο η πιθανή ενίσχυση των γεωπολιτικών κινδύνων, το συνεχιζόμενο υψηλό επίπεδο πληθωρισμού και η σταδιακή ανάπτυξη τρωτών σημείων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στην αγορά εμπορικών ακινήτων, αλλά και οι κίνδυνοι. σε προειδοποιώ. Η εξωγενής αναταραχή στις χρηματαγορές και τα κεφάλαια συνιστά και αναδεικνύει το ασταθές διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, η πρόσφατη αναταραχή στα τραπεζικά συστήματα των ΗΠΑ και της Ελβετίας απαιτεί επαγρύπνηση από όλους τους ενδιαφερόμενους και υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης.

Πηγή: magnesianews.gr