• 30/11/2023 21:30

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

ByGreeceit.gr

Δεκ 9, 2022
Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η εικόνα της εμπορίας εμπορευμάτων στην περιοχή της Θεσσαλίας ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η εν λόγω περιοχή θα αυξήσει τις εξαγωγές της κατά 31,27% το 2021 σε σύγκριση με το 2020, κατέχοντας το 4,43% των εξαγωγών της Ελλάδας.

Το 2021 οι εξαγωγές θα ανέλθουν σε 1,77 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές στο 1,036 δισ. ευρώ, με το εμπορικό πλεόνασμα να αυξάνεται κατά 17,78% στα 734,22 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

Το 2020, και ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο, πολλοί κλάδοι της οικονομίας «υπνωτίστηκαν» από την ένταση της πανδημίας και τα υποχρεωτικά περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της νόσου.

Η μεταποιητική βιομηχανία της χώρας μας ήταν από τους λίγους κλάδους που δεν έκλεισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αν και ορισμένοι κλάδοι παρουσίασαν χαμηλότερους ρυθμούς παραγωγής λόγω περιορισμένης ζήτησης, όπως οι κλάδοι μετάλλων και δομικών υλικών. Τα είδη παντοπωλείου αυξήθηκαν.

Παρουσιάζεται από την επαρχία Θεσσαλίας Το εμπορικό ισοζύγιο είναι στο μαύρο για 13 συναπτά έτη.

Μια εικονογράφηση[1] Αποστολή – Εξαγωγή[2] Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που επεξεργάζεται ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Θεσσαλίας και η ηπειρωτική Ελλάδα, ανά περιφερειακή ενότητα στη Θεσσαλία είναι:

ο Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Δείχνει την αύξηση των εξαγωγών (εμπόριο με τρίτες χώρες) και των αποστολών (ενδοπεριφερειακό εμπόριο) από το 2020 έως το 2021.

Οι τομείς που παρουσιάζουν άνοδο είναι: φαγητό Θα αυξηθεί από 489,5 εκατ. ευρώ το 2020 σε περίπου 521 εκατ. ευρώ το 2021, με ρυθμό αύξησης 6,38%. Αύξηση παρατηρείται στις αποστολές. Εμπόριο με χώρες της Κοινότητας.

Ο κωδικός με τον μεγαλύτερο αριθμό αποστολών σε CN2 είναι 04-Γάλα, αυγά, μέλι – προϊόντα ζωικής προέλευσης Η αξία των εξαγωγών προς τις χώρες της Κοινότητας είναι 165 εκατ. ευρώ, με τις κύριες εξαγωγικές χώρες Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία, Ρουμανία.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

βιομηχανία του ινώδες υλικό αυξήθηκε κατά 75,87% από 152 εκατ. ευρώ το 2020 σε 267,5 εκατ. ευρώ το 2021, εξαγωγή βαμβακιού (Κωδικός 52, από CN2) τρίτη χώρατις κύριες εξαγωγικές χώρες και Τουρκία, Αίγυπτος, Ινδονησία.

βιομηχανία του μέταλλο Οι εξαγωγές το 2020 θα αυξηθούν από 183 εκατ. ευρώ σε 261 εκατ. ευρώ το 2021, το ενδοπεριφερειακό εμπόριο θα αυξηθεί από 157 εκατ. ευρώ σε 221 εκατ. ευρώ, Αποστολή σε χώρες της Κοινότητας προϊόν κωδικού 76′αλουμίνιο[3] και τεχνουργήματα αλουμινίου», 210 εκατ. ευρώ σε εξαγωγές σε μεγάλες ναυτιλιακές χώρες Χώρες Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

ο Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας Δείχνει την αύξηση των εξαγωγών (εμπόριο με τρίτες χώρες) και των αποστολών (ενδοπεριφερειακό εμπόριο) από το 2020 έως το 2021.

Οι τομείς που παρουσιάζουν άνοδο είναι: φαγητό Από 170 εκατ. ευρώ το 2020 σε 212,59 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 24,94%. Αύξηση παρατηρείται στις αποστολές. Εμπόριο με χώρες της Κοινότητας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

Ο κωδικός με τις περισσότερες αποστολές το 2021 είναι ο CN2-.04: Γάλα, αυγά, μέλι – προϊόντα ζωικής προέλευσης στο ποσό που αποστέλλεται σε χώρα της κοινότητας 70 εκατομμύρια ευρώ και μεγάλες χώρες παράδοσης Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία.

αποστολές βιομηχανίας – αξία εξαγωγής μέταλλο Αύξηση 115% από 80,5 εκατ. ευρώ το 2020 σε 173 εκατ. ευρώ το 2021, οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες αυξήθηκαν από 62,5 εκατ. ευρώ σε 150 εκατ. ευρώ, κωδικός προϊόντος κωδικός καλύτερης αξίας εξαγωγής CN2-72: Χυτοσίδηρος, Σίδηρος και Χάλυβας 121 εκατ. ευρώ, κυρίως αποστέλλονται σε Ισραήλ, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Τουρκία.

Φυσικά, είναι σαφές ότι οι αποστολές και οι εξαγωγές έχουν μειωθεί το 2020 λόγω του κορωνοϊού και της μειωμένης δραστηριότητας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

ο Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων Δείχνει την αύξηση των εξαγωγών και των αποστολών από το 2020 έως το 2021.

Οι τομείς που παρουσιάζουν άνοδο είναι: φαγητό Αύξηση 23,78% από 104,6 εκατ. ευρώ το 2020 σε 129,5 εκατ. ευρώ το 2021. Αύξηση παρατηρείται στις αποστολές. Εμπόριο με χώρες της Κοινότητας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

Ο κωδικός με τις περισσότερες αποστολές το 2021 είναι ο CN2-.04: Γάλα, αυγά, μέλι – προϊόντα ζωικής προέλευσης στο ποσό που αποστέλλεται σε χώρα της κοινότητας 70 εκατομμύρια ευρώ και μεγάλες χώρες παράδοσης Γερμανία, Γαλλία, ΑυστρίαΥψηλές είναι και οι εξαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας, Αγγλίαπου θεωρείται πλέον τρίτη χώρα, αυξήθηκε από 15 εκατ. ευρώ το 2020 σε 29,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Αυξάνονται οι εξαγωγές και στον κλάδο χημικών-φαρμακευτικών πλαστικών με κύριο κωδικό εξαγωγής CN2.-30: Φαρμακευτικά Η αξία των εξαγωγών το 2021 είναι 9,2 εκατομμύρια, και οι κύριες χώρες εξαγωγής είναι Γερμανία, Κύπρος, Ουγγαρία.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

ο Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Εμφανίζει αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ από 28,7 εκατομμύρια ευρώ το 2020 σε 35 εκατομμύρια ευρώ το 2021.

Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, παρατηρείται ότι το 2021 η περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας δεν θα έχει εξαγωγές σε τρίτες χώρες, ενώ το 2020 θα γίνουν εξαγωγές τροφίμων αξίας 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι τομείς που παρουσιάζουν άνοδο είναι: φαγητό Από 14 εκατ. ευρώ το 2020 σε 20 εκατ. ευρώ το 2021, αύξηση 38%.

Ο κωδικός με τις περισσότερες αποστολές το 2021 είναι ο CN2-. 20- Προετοιμασία λαχανικών και φρούτων Η αξία των αποστολών προς τις χώρες της Κοινότητας είναι 7 εκατ. ευρώ, οι κύριες χώρες αποστολής είναι Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, ακολουθούμενο από το υποκατάστημα CN2 –10 δημητριακά Η συνολική αξία εξαγωγής στην Ιταλία είναι 3,9 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

Οι εξαγωγές του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας από 9 εκατ. ευρώ το 2020 θα φτάσουν τα 11 εκατ. ευρώ το 2021, με κύριο κωδικό εξαγωγικού προϊόντος CN2-.52 Βαμβάκι και μεγάλες εξαγωγικές χώρες γερμάνιοΑξία εξαγωγής 9,9 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για τις εμπορευματικές συναλλαγές στη Θεσσαλία

Οι εξαγωγές, ζωτικής σημασίας για την επιβίωση πολλών ελληνικών επιχειρήσεων στα χρόνια της κρίσης, έχουν γίνει πλέον τρόπος ανάπτυξης της ίδιας και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Οι θεσσαλικές επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι τελικά μόνο με το να είναι εξωστρεφείς μπορούν να κερδίσουν περισσότερα.

Με το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον να έχει βυθιστεί σε νέα αναταραχή στο πλαίσιο της αναταραχής στο διεθνές εμπόριο που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, οι εξαγωγές των ελληνικών εταιρειών συνέχισαν να παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη φέτος, με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία από τη Eurostat να προβλέπουν ότι το 2022 υποδηλώνει έτος ρεκόρ για τις ελληνικές εξαγωγές. Η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη της εξωστρέφειας είναι ο μόνος τρόπος ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

[1] Τα στατιστικά στοιχεία θεραπείας περιλαμβάνονται στην ανάλυση της διψήφιας ονοματολογίας ομολόγων (CN2).

[2] Καθώς το ΗΒ θεωρείται πλέον χώρα εκτός ΕΕ, οι διμερείς εμπορικές εισαγωγές και εξαγωγές με το ΗΒ περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα στοιχεία για το εμπόριο με τρίτες χώρες.

[3] Το αλουμίνιο ονομάζεται επίσης αλουμίνιο.

5 Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται επίσης χώρα εκτός ΕΕ το 2020, επομένως οι διμερείς εμπορικές εισαγωγές και εξαγωγές με το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα στοιχεία για το εμπόριο με τρίτες χώρες.

Πηγή: magnesianews.gr