• 02/10/2023 15:09

Ηλιακός θερμοσίφωνας Ποιοι δικαιούνται τη διπλή επιδότηση;

ByGreeceit.gr

Μαρ 31, 2023
Έως και 60% επιδότηση για την αγορά ηλιακών θερμοσιφώνων

Λίγο πριν το Πάσχα θα ξεκινήσει πρόγραμμα επιδότησης για αιτήσεις κουπονιών για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέα ηλιακή τεχνολογία αιχμής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας στο allazothermosifona.gov.gr.

Βασική προϋπόθεση για την επιδότηση κουπονιού από 500 έως 900 ευρώ είναι η ύπαρξη ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων, αλλά για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιδοτείται πρέπει να ανακυκλώνεται ο παλιός. Εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων και συναφούς εξοπλισμού στην ανακύκλωση του οργανισμού.

Άλλωστε, ο κύριος σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση χρημάτων με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τι χρειάζεστε για την αίτησή σας
Όπως περιγράφεται στον δημοσιευμένο οδηγό, τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Πύλης της Κυβέρνησης (gov.gr).

Για την υποβολή αίτησης, ο αιτών πρέπει να έχει προκαθοριστεί χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό. Αυτό είναι διαπιστευτήριο για τη Γραμματεία Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας, ο αιτών υποβάλλει αίτηση στην οποία αναφέρει:

Ο 11ψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος της κατοικίας όπου βρίσκεται ο θερμοσίφωνας που πρόκειται να αντικατασταθεί,
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να τοποθετηθούν σε σπίτια και δεν υπάρχουν περιορισμοί λόγω κανονισμών λειτουργίας (κανονισμοί δόμησης συγκυριαρχίας, κανονισμοί λειτουργίας κτιρίου κ.λπ.)
Αν υπάρχει μέλος της οικογένειας με αναπηρία. Αυτό επιτρέπει τη διασταύρωση κατά περίπτωση χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Κέντρο Εξουσιοδότησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή μέσω παρουσίασης αντίστοιχων γνωμοδοτήσεων ή πιστοποιήσεων. εξακολουθεί να ασκεί τις εξουσίες του σύμφωνα με το νόμο από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Αναπηρίας Υγείας ή άλλη αρμόδια αρχή·
Ένας μοναδικός αριθμός κινητού τηλεφώνου που επαληθεύεται με την αποστολή ενός κωδικού μίας χρήσης (OTP). Αυτός ο αριθμός θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του κωδικού του κουπονιού μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά θα χρησιμοποιηθεί και για σχετικές επικοινωνίες με τον δικαιούχο. Μπορούν επίσης να δηλωθούν προσωπικοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είναι διαθέσιμοι.
Οι αιτούντες εξετάζουν επίσης πληροφορίες που λαμβάνονται αυτόματα από υπηρεσίες τρίτων και κρατικά μητρώα που σχετίζονται με την αίτησή τους.

Οι αιτήσεις δανείου διεκπεραιώνονται με βάση:

(1) δεδομένα που δηλώθηκαν/παρέχονται από τον αιτούντα·

(2) Ηλεκτρονική διασταύρωση με πληροφορίες από υπηρεσίες τρίτων και κρατικά μητρώα για σκοπούς επαλήθευσης κριτηρίων επιλεξιμότητας και υπολογισμού κριτηρίων επιλογής/κατάταξης για συγκεκριμένες αιτήσεις.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, όπως περιγράφεται στην προδημοσίευση του Οδηγού Προγράμματος.

Για την υποβολή αίτησης, ένα φυσικό πρόσωπο πρέπει:

Θα χρειαστείτε έναν αριθμό φορολογικού μητρώου και έναν έγκυρο κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που μπορούν να αναγνωριστούν.
Να έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το φορολογικό έτος 2021, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως υπόχρεος από κοινού κατάθεσης, είτε έμμεσα ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΣΠΟ1» σε περίπτωση κοινής υποβολής. Οι σχετικές δηλώσεις θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για κύρια κατοικία ή δευτερεύουσα κατοικία, υπό τον όρο ότι αθροιστικά πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρωτεύουσα κατοικία ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη, ενοικιαζόμενη).
Υπάρχει ενεργό οικιακό (και μη κοινό) τροφοδοτικό όπου προσδιορίζεται η κατοικία του αιτούντος.
Σημείωση! Δεν επιτρέπεται η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων για τον ίδιο τόπο διαμονής από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Άλλα: Για οικογένειες/νοικοκυριά με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (πρωτοβάθμια και δευτερεύουσα) εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα (καθήκοντα και σύζυγος/SPO). του ίδιου νοικοκυριού.

Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατές «διπλές» επιδοτήσεις τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη βίλα εάν εφαρμοστούν από άλλο μέλος του ίδιου νοικοκυριού.

Ποιοι δεν είναι επιλέξιμοι για επιδοτήσεις;
Δεν δικαιούνται δικαιούχοι των οποίων το μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις 30.000 €.
Τα νοικοκυριά που υποβάλλουν αίτηση ή συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως το Save – Autonomous ή το Save 2021, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.
Οι δικαιούχοι (οι ίδιοι οι αιτούντες) που υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος ως κάτοικοι εξωτερικού κατά το έτος βάσης (2021) δεν είναι επιλέξιμοι.
Δικαιούχος που υπέβαλε κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ειδικά ως οφειλέτης και σύζυγος/MSO) το έτος βάσης (2021), εάν άλλα μέλη ή εξαρτώμενα από τη δήλωση ήταν αλλοδαποί κάτοικοι εκείνο το έτος, Δεν είναι επιλέξιμος.
Τα εξαρτημένα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτοπιστοποίηση (χωρίς υποχρέωση αυτοπιστοποίησης) δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Πηγή: magnesianews.gr