• 23/04/2024 17:55

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: ΕΣΠΑ μόνο για το 6% των ΜΜΕ

ByGreeceit.gr

Οκτ 19, 2022
Ελάτε στο Viber

Τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποκαλύπτουν επίσης περιορισμένο δανεισμό από τις τράπεζες προς ΜΜΕ, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να εξαιρούνται από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την έρευνά του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Σχετικά με τη χρήση του ΕΣΠΑ:

  1. Το δανειακό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) αφορά το 6% των επιχειρήσεων και ο τραπεζικός δανεισμός αφορά το 3,8% των επιχειρήσεων.
  2. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους με ίδια κεφάλαια, υποαξιοποιώντας τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους εργαλείων όπως το ΕΣΠΑ.

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δήλωσε: ΕΣΠΑΠερισσότερα Αν και αυτά είναι σίγουρα σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης για τη διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για την εφαρμογή ενός επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορούν όλοι όσοι τα χρειάζονται να λάβουν αυτήν την υποστήριξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ύψος, η συχνότητα και ο αριθμός των επενδύσεων επηρεάζονται θανάσιμα ενώ διαμορφώνεται μία. Μια κατάσταση αυξημένης ευπάθειας ενάντια στις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Έλλειψη ρευστότητας παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ακόμη και τώρα εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, καθώς επηρεάζει άμεσα την ικανότητα των εταιρειών να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν νέες επενδύσεις.

Όμως, όπως σημείωσε, μια σειρά διαδικαστικών ζητημάτων μπορεί να προκαλέσει αποκλεισμό εταιρειών από δάνεια ή σημαντικές καθυστερήσεις σε επενδυτικά σχέδια μικρών επιχειρήσεων.

τι Παρατηρήθηκε Καλός:

  • Θέματα Χρηματοδότησης από Μη υποβολή εγγύησης Καταβολή προκαταβολής στο πρόγραμμα
  • καθυστέρηση δόσεων ή αναχώρηση Εταιρείες από σχήματα συνεργασίας/προγράμματα κοινοπραξιών
  • Όλο και περισσότερο δίνεται έμφαση στις μεσαίες επιχειρήσεις και λιγότερη έμφαση δίνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν μεγάλο μέρος της οικονομίας.
  • Έλλειψη ενημέρωσης και καθοδήγησης Σχετικά με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς – η ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για μελλοντικές απαιτήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις
  • Η ανάγκη για ειδική πρόσκληση σε πολύ μικρές επιχειρήσεις – Η έννοια της «μικρής επιχείρησης» δημιουργεί ανισότητες και εναντιώνεται πειστικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 250 άτομα)
  • Πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις αφορούν πολύ χαμηλά ποσά και μεμονωμένα είδη. παρέμβαση Δεν ασχολείται με θέματα παραγωγής για το σύνολο της επιχείρησης (π.χ. 5.000€ για ένα e-shop).

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, σημείωσε ότι πριν από λίγο καιρό ήταν χαρακτηριστικό το υπουργείο Οικονομικών να στέλνει προσκλήσεις σε εταιρείες για συμμετοχή σε προγράμματα που σχετίζονται με τη δημιουργία τους.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑωστόσο μόνο το 15% των ενδιαφερομένων προχώρησε καθώς οι υπόλοιποι δεν είχαν την απαραίτητη αρχική χρηματοδότηση.

Τα στοιχεία, είπε, αποκαλύπτουν πόσο εύκολα έχουν πρόσβαση οι ΜΜΕ στο Κοινοτικό Ταμείο ΕΣΠΑ και αν η κατάσταση στην ελληνική οικονομία δεν θα αλλάξει σύντομα λόγω της σημαντικής ενίσχυσης των ΜΜΕ. Η στήριξη του ΕΣΠΑ για τόσες πολλές ΜΜΕ θα παραμείνει ένα όνειρο, καθώς περισσότερες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις και ως εκ τούτου μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση.

Πηγή: magnesianews.gr