• 02/03/2024 20:51

Ημερίδα για τις Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ερευνητικές Ομάδες Υγείας, Φαρμακευτικής και Διατροφής

ByGreeceit.gr

Νοέ 11, 2022
Ελάτε στο Viber

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ ανακοίνωσαν την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, 09:00-12:00, «Χρηματοδότηση, δικτύωση και θα πραγματοποιήσουμε ημερίδα με τίτλο «Ευκαιρίες Μεταφοράς Τεχνολογίας». και 14:00-17:00, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Λάρισα – Αμφιθέατρο MA2 (1ο πάτωμα, https://goo.gl/maps/NkMw7xrr6rK3aSMbA).

Μια συνάντηση αποτελείται από δύο μέρη:

πρώτο σκέλος (09:00-14:00) ενημερωτικό χαρακτήρα και ανοιχτό σε όλο το ακαδημαϊκό, διδακτικό προσωπικό, φοιτητικό προσωπικό και νεοφυείς/τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν ή πρόκειται να ιδρυθούν από το TT, Αφορά υπηρεσίες που σας επιτρέπουν:παρέχεται από Αίθουσα μεταφοράς τεχνολογίας PTH και Μονάδα Δικτύωσης Καινοτομίας της ΕΚΤ. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη διαβούλευση για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες (Horizon Europe, EIT Health, EIT Food, ETC, κ.λπ.), επιχειρηματικά ή ερευνητικά συνέδρια (διεθνείς εκδηλώσεις διαμεσολάβησης ), τεχνική συνεργασία και δικτύωση, υποστήριξη επιχειρηματικότητα νεοφυών επιχειρήσεων και ενίσχυση της χρήσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

του δεύτερο πόδι (14:00-17:00) είναι με θέμα «Εργαστήριο ανάλυσης των αναγκών ώριμων ομάδων και εύρεσης επαγγελματικών εργαλείων χρηματοδότησης και τεχνικών συνεργασιών» για ερευνητικές ομάδες με ώριμες τεχνικές λύσεις και πιο στοχευμένες σε έναν πιο εστιασμένο πληθυσμό ενδιαφέροντος. -ups και technoseeds, καθώς και ερευνητές που δεν έχουν προχωρήσει στη σύσταση εταιρείας ή άλλης μορφής χρήσης, αλλά έχουν αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας που μπορεί να είναι περαιτέρω χρήσιμα.

Παράλληλα με τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, Μονάδα Δικτύωσης Καινοτομίας Σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚΤ και τις άλλες δομές καινοτομίας της Τ, θα αρχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στον Τ.

– Δημιουργία εταιρικών προφίλ (επιχειρηματικών, τεχνικών ή και ερευνητικών) για την εύρεση συνεργατών στην πλατφόρμα του διεθνούς δικτύου Enterprise Europe Network,

– λεπτομερέστερη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων που διατίθενται σε ερευνητικές ομάδες ΤΥ (π.χ. ειδικές προσκλήσεις Horizon Europe, ειδικά clusters, κλιμακωτές προσκλήσεις για επιχορηγήσεις, EIC κ.λπ.),

– Καινοτόμος και ψηφιακή υπηρεσία διαγνωστικής ανάλυσης δυνατοτήτων (μόνο startups/technoseeds)

– Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας για φοιτητές και πτυχιούχους βιοεπιστημών, υγείας, διατροφής και βιοτεχνολογίας

– Διασφάλιση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (πατέντες, σχέδια, PYX, κ.λπ.)

・Υπηρεσία υποστήριξης διαχωρισμού

-Γραμμή υποστήριξης πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Ταμείου Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Λογαριασμός «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Ειδικού Ταμείου Πανεπιστημιακών Ερευνών Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5133275.

Πηγή: magnesianews.gr