• 04/10/2023 20:29

Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων για αιρετούς και Θεσσαλούς αξιωματούχους

ByGreeceit.gr

Μάι 7, 2023
Ελάτε στο Viber

Ξεκινά με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλίας (ΠΕΔ) Αύριο Δευτέρα 8/5/2023 Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών και στελεχών των ΟΤΑ της περιφέρειας Θεσσαλίας στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων. Ο σκοπός ενός συγκεκριμένου προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και πόρους.

 • Αποκτήστε τεκμηριωμένη και χρήσιμη γνώση των ιδιοτήτων, των επιπτώσεων και των μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
 • Εκπαιδεύονται στην αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον των χώρων εργασίας, των πόλεων και των δήμων.
 • Να είναι σε θέση να ακολουθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και να γίνει ο πυρήνας του οργανισμού παροχής υπηρεσιών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας σε συνεργασία με Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με επιστημονικό υπεύθυνο καθηγητή δυναμικής, τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών κ. Ευτίμιο ΡέκκαΘα διεξαχθεί ως μια εξ αποστάσεως διάλεξη στο διάστημα Από 8 Μαΐου έως 5 Ιουνίου Καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Θεωρία Καταστροφών και Κρίσεων
 • Γεωδυναμικές διεργασίες και κίνδυνοι
 • Υδρομετεωρολογικά φαινόμενα και κίνδυνοι
 • Ανθρωπογενής Κίνδυνος – Βιολογικός Κίνδυνος
 • Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων
 • Διαχείριση ψυχολογικών επιπτώσεων
 • Οικονομικές επιπτώσεις καταστροφών και κρίσεων
 • Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας
 • Πολιτική προστασία και ΟΤΑ
 • Σχέδια κινδύνου και έκτακτης ανάγκης σε δημοτικό επίπεδο (γενικά σχέδια PP)

«Η προστασία του πολίτη και η διαχείριση κινδύνων από φυσικές καταστροφές είναι πλέον ουσιαστική ευθύνη και προτεραιότητα των δήμων. Αναμένεται να διαδραματίσετε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση των επιπτώσεων Η εμπειρία έχει δείξει ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να χειριστείτε ακραίες καταστάσεις εφαρμόζοντας ένα συνδυασμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτού του προγράμματος: παροχή εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού στις τοπικές κοινωνίες που είναι σε θέση να διαχειριστούν κινδύνους και κρίσεις που μπορεί να προκύψουν και να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων. Τοποθετήστε το στο δήμο.” αυτός είπε Αθανάσιος Νασιακόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Κιρερέρε.

Πηγή: magnesianews.gr