• 14/04/2024 16:53

Καλή τύχη

ByGreeceit.gr

Ιούν 8, 2023
κατάφερε να τους «εξοντώσει».

Έχοντας κάνει αναφορά στην τήρηση της ισότητας των προσώπων που κατέχουν το αξίωμα της Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρέπει να σημειωθεί ότι η κ. Andréu είναι ρητώς μη επιλέξιμη από το νόμο για να ασκήσει το αξίωμα της Αντιπρύτανης. Ορίζεται από αυτή την άποψη καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλαξιμότητας μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών του Αντιπρύτανη. Πρόταση για το μέλλον του πανεπιστημίου κατέθεσε χθες στο διοικητικό συμβούλιο και τη Σύγκλητο ο μοναχικός υποψήφιος πρύτανης Χάλαμπος Βιλίνης και σήμερα θα εκλεγεί επίσημα πρύτανης. Καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη της ΣΔ κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Όχι μόνο για τη διοργάνωση, αλλά και για τη Στερεά Ελλάδα.

Πηγή: magnesianews.gr