• 28/02/2024 02:41

Κάρτα αγορών: Ισχύει από τον Φεβρουάριο – 10% Boost στις αγορές

ByGreeceit.gr

Ιαν 4, 2023
Καλάθια νοικοκυριών: Καταγγελίες καταναλωτών, Κυβερνητική βεβαιότητα

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα μέτρα για τις κάρτες αγορών. Αυτό αναμένεται να αυξήσει τις αγορές για το σπίτι κατά 10%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2023, νοικοκυριά, σούπερ μάρκετ και λιανοπωλητές τροφίμων (φούρνοι, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοκομεία κ.λπ.).

ύψος οπλισμού

Η επιδότηση είναι 10% του ποσού αγοράς όλων των ειδών από καταστήματα που λειτουργούν λιανοπωλητές τροφίμων, με τα ακόλουθα όρια να τίθενται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η βοήθεια παρέχεται σε νοικοκυριό. Μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται σύζυγος ή άτομο με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, άλλα εξαρτώμενα και φιλοξενούμενα μέλη.

Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό που λαμβάνει την επιδότηση 10% είναι 220 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, μέχρι ανώτατης αγοράς 1000 ευρώ.

Μηνιαία όρια αγορών και ποσά υποστήριξης, π.χ.:

 • Μονοκατοικία: 220 € μηνιαία αγορά, 22 € μηνιαία ενίσχυση
 • Ζευγάρια χωρίς παιδιά: 320 € μηνιαία αγορά, 32 € μηνιαία βοήθεια
 • Μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 € μηνιαία αγορά, 32 € μηνιαία υποστήριξη
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά: 420 € μηνιαία αγορά, 42 € μηνιαία υποστήριξη
 • Ζευγάρια με εξαρτώμενα παιδιά: 420 € μηνιαία αγορά, 42 € μηνιαία βοήθεια
 • Παντρεμένο ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 € μηνιαία αγορά, 52 € μηνιαία βοήθεια
 • Παντρεμένο ζευγάρι με 3 παιδιά: 620€ μηνιαία αγορά, 62€ μηνιαία υποστήριξη
 • Παντρεμένο ζευγάρι με 4 εξαρτώμενα παιδιά: 720€ μηνιαία αγορά, 72€ μηνιαία υποστήριξη

Το παραπάνω ποσό θα πιστώνεται κάθε μήνα σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε παντοπωλεία.

Εάν ο δικαιούχος επιλέξει να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο και το ποσό της βοήθειας θα είναι 80% του παραπάνω ποσού.

Δικαιούχοι και Κριτήρια Ένταξης

Δικαιούχος βοήθειας είναι φυσικό πρόσωπο που είναι άγαμο, έγγαμο, χήρο ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, χωρισμένο ή διαζευγμένο. Ειδικότερα, για έγγαμους ή σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή 2 εάν υποβληθεί χωριστή δήλωση, ένα από τα πρόσωπα

Ένα φυσικό πρόσωπο δικαιούται βοήθεια εάν πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

Το συνολικό ετήσιο εισόδημά του νοικοκυριού, ανεξάρτητα από την πηγή του, είναι ουσιαστικά και πιθανώς έως 16.000 ευρώ για άγαμους οφειλέτες ή χήρους ή χωρισμένους οφειλέτες, έγγαμους οφειλέτες ή έγγαμους ή σύμφωνους συμβίωσης έως 24.000 ευρώ για μέρη με Υποβάλετε ξεχωριστή φορολογική δήλωση με βάση την υπ. Υποβολή φορολογικής δήλωσης βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 4 εδάφιο στ ββ’ του ν. 4172/2013 (δικηγορική συνδρομή ή πτώχευση) ή βάσει της παραγράφου β του άρθρου 67 παράγραφος 4 του ν. 4172/2013 Συνάψατε σύμφωνο γάμου ή συμβίωσης και υποβάλατε από κοινού φορολογική δήλωση χωρίς παιδιά. Αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλα εξαρτώμενα και φιλοξενούμενα μέλη του νοικοκυριού. Ομοίως, για τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, το προαναφερόμενο εισόδημα ανέρχεται σε 24.000 € κατ’ ανώτατο όριο και αυξάνεται κατά 5.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλα εξαρτώμενα άτομα και κάθε Επισκέπτη Μέλος μετά το πρώτο Επισκέπτη Μέλος. Το συνολικό ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού δεν περιλαμβάνει σωρευτικές απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, των άλλων εξαρτώμενων και προσκεκλημένων μελών και της βάσης εισοδήματος, συντάχθηκαν στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 στις 31.του Δεκέμβριος 2022. Εάν ο σύζυγος ή το συμβαλλόμενο μέρος που συζεί υποβάλει ξεχωριστές δηλώσεις, θα χρησιμοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός παιδιών που δηλώνεται σε μία από τις δύο επιστροφές.

Η συνολική αξία του ακινήτου ως αποτέλεσμα της Πράξης Διοικητικής Απόφασης ΕΝ.ΦΙΑ. 250.000 ευρώ για οφειλέτες, σύζυγους ή συμμάχους συμβίωσης για το 2022, εξαρτώμενα άτομα σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, τέκνα που αναφέρονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, άγαμους οφειλέτες 400.000 ευρώ για χήρα ή χωρισμένα παντρεμένα ή άγαμα ζευγάρια και -γονικές οικογένειες.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν είναι επιλέξιμες για βοήθεια.

α) Φυσικό πρόσωπο που δηλώνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ως εξαρτώμενο του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.

β) Φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι φιλοξενείται με δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

γ) Φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

δ) Αλλοδαποί φορολογούμενοι.

ε) Φυσικό πρόσωπο που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021 πριν από την ηλικία των 31 ετών.του Δεκέμβριος 2022.

Στοιχεία από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2021 που υποβλήθηκε στις 31 για τον καθορισμό της παραπάνω απαλλαγήςτου Δεκεμβρίου 2022 και άλλες πηγές.

Επιδοτήσεις/Διαδικασίες Χρήσης

Το φυσικό πρόσωπο του δικαιούχου (ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ο ένας από τους δύο συζύγους/μέλη σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης) πρέπει να εισάγει τον κωδικό taxinet στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr. Η καταλληλότητά σας είναι αποδεδειγμένη και η μηνιαία πληρωμή σας θα σας ενημερώσει για το ποσό της βοήθειας.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή χρεωστική σας κάρτα ή να λάβετε βοήθεια με τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Εάν λαμβάνετε χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού, θα λαμβάνετε το 80% της χρηματοδότησής σας ανά τρίμηνο και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε.

Εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, το πλήρες ποσό της βοήθειάς σας θα πιστώνεται μηνιαίως και συγκεκριμένα η πρώτη κατάθεση θα γίνεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και στη συνέχεια την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.

Τα ποσά που πιστώνονται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους για να πραγματοποιήσουν αγορές από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο λιανικής πώλησης τροφίμων και συγκεκριμένα με τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρων (MCC):

Κωδικός κατηγορίας εμπόρου (MCC)

Κατηγορία εμπόρου (MCC) εξήγηση
5411 παντοπωλείο, σούπερ μάρκετ
5422 κρεοπωλείο
5441 ζαχαροπλαστείο
5451 γαλακτοκομείο
5462 φούρνος
5499 διάφορα παντοπωλεία

Υπολογισμός δαπανών και δικαιούχων

 • Υπολογίζεται ότι το 83% των νοικοκυριών πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και το 95% των νοικοκυριών πληρούν τα κριτήρια περιουσίας. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά (από 4,1 εκατομμύρια νοικοκυριά) και περίπου 8,5 εκατομμύρια μέλη (σε πληθυσμό 10,4 εκατομμυρίων).
 • Το μέσο όριο αγορών υπολογίζεται σε περίπου 380 ευρώ, το οποίο αφορά αγορές περίπου 1,2 δισ. ευρώ το μήνα.
 • Αν υποθέσουμε ότι περίπου τα μισά νοικοκυριά επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν χρεωστικές ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, το οικονομικό κόστος του εξαμήνου θα είναι περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ.
 • Όλα τα έξοδα καλύπτονται από αποθεματικά του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Παράδειγμα ενίσχυσης

Οχι.μέλος του νοικοκυριού όριο αγοράς Μηνιαία υποστήριξη με κάρτα τριμηνιαία πιστωτική κάρτα Τριμηνιαίες πληρωμές με ΙΒΑΝ Εξαμηνιαία επιδότηση καρτών (συνολική επιδότηση) Εξαμηνιαία ενίσχυση από IBAN (ποσό ενίσχυσης)
1 220 είκοσι δύο 66 53 132 106
2 320 32 96 77 192 154
3 420 42 126 101 252 202
Τέσσερα 520 52 156 125 312 250
Πέντε 620 62 186 149 372 298
6 720 72 216 173 432 346
7 820 82 246 197 492 394
8 920 92 276 221 552 442
9 ή περισσότερα 1000 100 300 240 600 480

ερωτήσεις και απαντήσεις

 1. Πώς διαφέρουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη δημόσιας βοήθειας ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού;

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά με ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα έως 16.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και έως 24.000 ευρώ για ζευγάρια ή συμβαλλόμενα μέρη συμβίωσης. Νοικοκυριό, σύμφωνα με το Έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Επομένως, εάν κάποιος που υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση είναι παντρεμένος με δύο εξαρτώμενα άτομα και δεν θεωρείται εξαρτώμενο αλλά έχει και τρίτο μεγαλύτερο παιδί που τον φιλοξενεί, νοικοκυριό θεωρείται 5μελές και ισχύουν και τα δύο εισοδηματικά όρια. Το ποσό της ενίσχυσης θα αυξηθεί ανάλογα.

Επίσης, εάν ο παραπάνω οφειλέτης δηλώσει τον παππού του ως εξαρτώμενο, το νοικοκυριό θα είναι εξαμελές.

Αν ο παππούς δεν είναι εξαρτώμενος του γιου και δεν φιλοξενείται από τον γιο, δικαιούται παροχές ως χωριστό νοικοκυριό.

 1. Το όριο εισοδήματος αναφέρεται στο ακαθάριστο ή στο καθαρό εισόδημα;

Το όριο εισοδήματος υπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημά σας. Δηλαδή μετά την αφαίρεση των ασφαλίστρων, αλλά προ εκπτώσεων φόρου (το ίδιο ισχύει και για τα όρια εισοδήματος επιδόματος θέρμανσης).

 1. Πώς θα ληφθεί η ενίσχυση και πώς θα χρησιμοποιηθεί;

Η βοήθεια θα λαμβάνεται μετά από αίτηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τα μέσα Φεβρουαρίου 2023 και μετά. Επιλέγει τη σύνθεση του νοικοκυριού του και αν θέλει να λάβει βοήθεια με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνει.

Στην περίπτωση πάγιας χρέωσης, θα λαμβάνετε το 80% του ποσού ανά τρίμηνο (τέλη Φεβρουαρίου και τέλος Μαΐου) και μπορείτε να το ξοδέψετε όπως θέλετε.

Εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, το πλήρες ποσό της βοήθειάς σας θα πιστώνεται μηνιαίως και συγκεκριμένα η πρώτη κατάθεση θα γίνεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και στη συνέχεια την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.

 1. Ποια καταστήματα δέχονται ψηφιακές χρεωστικές κάρτες;

Το ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους αγορές από επιχειρήσεις των οποίων οι δικαιούχοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο λιανικής πώλησης τροφίμων. Αυτά περιλαμβάνουν σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοκομεία και γενικά κάθε επιχείρηση με κωδικό (MCC) που αντιστοιχεί στον σχετικό κωδικό λιανικής πώλησης τροφίμων της συσκευής POS. αύξηση. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι πωλητές τροφίμων της υπαίθρου.

Σημειώστε ότι η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά όλων των προϊόντων που πωλούνται στα καταστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βοήθεια εάν η βοήθεια ληφθεί σε τραπεζικό λογαριασμό.

 1. Πώς λειτουργούν οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες;

Η κάρτα λειτουργεί μέσω του κινητού τηλεφώνου του χρήστη στο μηχάνημα POS του καταστήματος. Όπως και με την πλαστική κάρτα, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή μέρος της αξίας της κάρτας για μία μόνο αγορά και να πληρώσει για το υπόλοιπο αλλού, με την επιφύλαξη των όσων εφαρμόστηκαν στο πάσο καυσίμων.

Εάν το ποσό της κάρτας δεν εξαντληθεί εντός του μήνα, το υπόλοιπο θα μεταφερθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τον επόμενο μήνα μαζί με το μηνιαίο επιπλέον ποσό.

Πηγή: magnesianews.gr