• 01/04/2023 22:55

Κατάθεση χωριστής συζύγου: 20 Ερωτήσεις και Απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

ByGreeceit.gr

Ιαν 13, 2023
Ελάτε στο Viber

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ σε λειτουργία, όλα τα ζευγάρια που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις για το εισόδημά τους του 2022 πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις τους έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Η διαδικασία αυτή απαιτείται και για όσους υποβλήθηκαν το 2022 χωριστή φορολογική δήλωσηΑκόμα και αυτά τα ζευγάρια θα πρέπει να δηλώσουν και φέτος ότι κάθε μέρος του γάμου θα υποβάλει τη δική του φορολογική δήλωση.

Εάν δεν έχετε νέα από κανέναν από τους δύο συζύγους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, θα πρέπει να υποβάλετε μαζί τη φορολογική σας δήλωση φέτος.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές μετά την εφαρμογή.

Η ΑΑΔΕ έχει δημοσιεύσει 20 ερωτήσεις και σχετικές απαντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα.

1. Πώς μπορώ να κοινοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

Η ειδοποίηση θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα www.aade.gr. Ο σύνδεσμος είναι https://www.aade.gr/polites/eisodima/gnostopoisi-horistis-dilosis και μπορεί να ληφθεί χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης ή από ειδικό λογιστή-φοροτεχνικό ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό. προσωπικός κωδικός πρόσβασης για

2. Τι συμβαίνει εάν κανένας από τους δύο συζύγους δεν ειδοποιήσει για την επιλογή του να υποβάλει ξεχωριστές δηλώσεις φόρου εισοδήματος έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022;

Στην περίπτωση αυτή, ο σύζυγος θα υποβάλει κοινή δήλωση για το 2020.

3. Κοινή δήλωση FE Εάν Σύζυγος, έχετε αποδεικτικό συμψηφισμού φόρου μεταξύ των συζύγων και στο όνομα του συζύγου;

Όχι, δεν θα δημιουργηθούν ξεχωριστά φορολογικά πιστοποιητικά για τον συμψηφισμό χρεώσεων και πιστώσεων μεταξύ των συζύγων.

4. Η χορήγηση διατροφής θα επηρεάσει τη χωριστή δήλωση του συζύγου μου;

Όχι, η υποβολή ατομικών φορολογικών δηλώσεων δεν επηρεάζει τη χορήγηση των παροχών. από σύζυγο.

5. Ξεχωριστά, πρέπει να υποβάλετε φορολογική δήλωση. Σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία;

Όχι, δεν χρειάζεται να υποβάλετε ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Και αυτό γιατί ήδη προβλέπονται χωριστές φορολογικές μεταχειρίσεις για την κοινή κατάθεση συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία.

6. Πώς δηλώνεται ο κύριος τόπος κατοικίας στο Ε1 για ατομικές δηλώσεις;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον Πίνακα 5 του εντύπου Ε1 με τον αντίστοιχο κωδικό κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση της ιδιόκτητης κατοικίας, ο σύζυγος θα συμπληρώσει το ποσοστό ιδιοκτησίας, στην περίπτωση της ενοικίασης κατοικίας, το ποσοστό της μίσθωσης γης και το ποσοστό της δωρεάν μεταβίβασης.

7. Για χωριστές δηλώσεις ΦΕ Πώς δηλώνεται η κύρια κατοικία στο Ε1 εάν ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό μεριδίου ή χρήσης;

Για τους συζύγους που δεν μοιράζονται ή δεν χρησιμοποιούν, εισαγάγετε “ζωή με σύζυγο” στον Πίνακα 6. Ο άλλος σύζυγος δεν εισάγει κανένα στοιχείο.

8. Πώς αναγράφονται τα παιδιά σε χωριστές φορολογικές δηλώσεις ως εξαρτώμενα από τον φορολογούμενο;

Τα παιδιά που αναγνωρίζονται ως τέκνα κοινού γάμου δηλώνονται συντηρούμενα και από τους δύο συζύγους.

9. Πρόσωπα που δηλώνουν το εισόδημα ανηλίκου τέκνου από κοινό γάμο με χωριστή δήλωση FE Τι γίνεται αν δεν υποχρεούμαι να υποβάλω φορολογική δήλωση;

Το εισόδημα ανηλίκου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με το υψηλότερο εισόδημα και αναφέρεται μόνο από αυτόν.

10. Ποιος φέρει το τεκμήριο βιοπορισμού και κτήσης σε χωριστές δηλώσεις ΦΕ;Σύζυγοι;

Σε άλλη δήλωση, η ΦΕ. Στην περίπτωση των συζύγων, οι εκτιμήσεις επιβίωσης και απόκτησης βαρύνουν ξεχωριστά κάθε σύζυγο, επομένως δεν υπάρχει έννοια του οικογενειακού εισοδήματος που να καλύπτει τις ατομικές εκτιμήσεις κάθε συζύγου. Για τη δυνατότητα κάλυψης του τεκμηρίου από την ανάλωση κεφαλαίου δεν μπορεί να κληθεί εισόδημα από άλλη επιστροφή άλλου συζύγου.

11. Σε χωριστή δήλωση η ΦΕ. Μπορώ να μεταφέρω τις υπόλοιπες αποδείξεις από τη σύζυγό μου σε άλλη σύζυγο;

Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

12. Πότε είναι η προθεσμία ειδοποίησης για την επιλογή άλλου FE; Οι σύζυγοι;

Η προθεσμία είναι η 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

13. Επιλογή για άλλη FE μετά τις 28 Φεβρουαρίου. Μπορώ να ακυρώσω;

Όχι, δεν θα ακυρωθεί για το έτος που αφορά.

14. Ποιος από τους δύο συζύγους μπορεί να ενημερωθεί για εναλλακτικές επιλογές κατάθεσης FE;

Είτε ο σύζυγος είτε και τα δύο.

15. Η προκήρυξη της δυνατότητας υποβολής ατομικών φορολογικών δηλώσεων θα γίνεται ετησίως μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου;

Ναι, τουλάχιστον ένας από τους δύο συζύγους πρέπει να ανανεώνει κάθε χρόνο μέχρι αυτή την προθεσμία. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβληθεί κοινή δήλωση.

16. Σκοπεύω να παντρευτώ τον Μάρτιο του 2022 (μετά τη λήξη της προθεσμίας για ειδοποίηση). Μπορώ να υποβάλω ξεχωριστή φορολογική δήλωση; Για φορολογικό έτος 2020;

Ναί. Συγκεκριμένα σε αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

17. Θα παντρευτώ τον Φεβρουάριο του 2022 και θα δηλώσω τον γάμο μου στο Μητρώο DOY. Μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Μπορώ να υποβάλω άλλο FE; Για φορολογικό έτος 2020;

Ναί. Συγκεκριμένα σε αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

18. Πόσες φορές μπορώ να αλλάξω την επιλογή μου για υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων; Τι γίνεται αν παντρευτώ μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2022;

Οι δηλώσεις γίνονται μια φορά το χρόνο.

19. Καταχωρίστε την εφαρμογή μιας άλλης δήλωσης FE. Ποιος είναι ο σύντροφός σου;

Όχι, δεν μπαίνουν στην εφαρμογή ατομικών δηλώσεων, αφού ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εξαρχής κοινές ή ατομικές δηλώσεις.

20. Χρειάζεται και οι δύο σύζυγοι να έχουν τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων;

Ναι, η γυναίκα μου που δεν έχει ήδη κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να αποκτήσει έναν για να μπορέσει να υποβάλει την επιστροφή της.

Πηγή: magnesianews.gr