• 02/10/2023 15:22

Κατώτατος μισθός: Αύξηση 8-10% προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ

ByGreeceit.gr

Φεβ 6, 2023
Ελάτε στο Viber

Πρέπει να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό κατά 8% στο 10%. Αντιμετώπιση πρόσθετων δαπανών, όπως η κατάργηση των τελών προκατακράτησης, καθώς αυτό αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και υπερχρέωσης παρά τις βελτιώσεις που καταγράφονται στην Οικονομική Έρευνα. .

Αυτό αναφέρεται στα συμπεράσματα της έκθεσης «Περί αξιολόγησης υφιστάμενων νομικών κατώτατων μισθών και ημερομισθίων και εκτιμήσεις για την προσαρμογή στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες» που απέστειλε το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ προς την Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Διαιτητικά όργανα στο πλαίσιο σχετικών διαβουλεύσεων.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης υπογραμμίζουν ότι μια ταυτόχρονη αύξηση του κατώτατου μισθού σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω αυτής της αύξησης θα μπορούσε να είναι ένας αποτελεσματικός συνδυασμός οικονομικών πολιτικών για την καταπολέμηση της στασιμότητας του πληθωρισμού. Ειδικότερα, η αντιστάθμιση του επιχειρηματικού κόστους μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή περαιτέρω πληθωρισμού, ενώ η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων τονώνει την κατανάλωση και λειτουργεί ως μέτρο κατά της ύφεσης.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ύψος του πληθωρισμού που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Ιανουάριο του 2023.

Επιπτώσεις της αλλαγής του κατώτατου μισθού
Στο κεφάλαιο της έκθεσης για τον αντίκτυπο των κατώτατων μισθών, αναφέρεται ότι οι αλλαγές στους κατώτατους μισθούς φαίνονται με βάση στοιχεία που εξάγονται από τα ετήσια διαγράμματα προσωπικού που παρέχονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχουν καταχωρηθεί στην ΕΡΓΑΝΗ. Οι μισθοί επηρεάζουν 585.601 υπαλλήλους, ή το 24,7% του συνόλου των εργαζομένων.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, ο αριθμός των εργαζομένων που πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό το 2022 μειώθηκε κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2021. Αυτό συμβαίνει παρά τη συνολική αύξηση 9,5% που εφαρμόστηκε το 2022.

Ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζομένων που καταβάλλονται με βάση τον κατώτατο μισθό το 2022 μετά την επεξεργασία των στοιχείων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέρχεται σε 583,3 €, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων και μερικής απασχόλησης. Μάλιστα, αντιπροσωπεύει αύξηση 17,3% σε σχέση με το 2021, η οποία οφείλεται στην αύξηση των μόνιμων υπαλλήλων.

Τα χαρακτηριστικά του παραπάνω αριθμού εργαζομένων ανά φύλο, ηλικία, τύπο απασχόλησης και μέγεθος εταιρείας είναι τα εξής.

Από τους εργαζόμενους που επηρεάζονται από τις αλλαγές κατώτατου μισθού, το 51,6% είναι άνδρες και το 48,4% γυναίκες. Ο μέσος μισθός για τους άνδρες είναι 591,8 € και για τις γυναίκες 574,3 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει μειωθεί το 2022 σε σύγκριση με το 2021 και τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2021, το μέσο μηνιαίο εισόδημα των ανδρών αυξήθηκε κατά 16,8%, ενώ των γυναικών κατά 18%. Όσον αφορά την ηλικία των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, οι περισσότεροι ανήκουν στην ομάδα 25-34 ετών, σε αυτούς που εισήλθαν στην αγορά εργασίας τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το 55,9% του συνόλου των εργαζομένων της ομάδας 15-24 ετών, η πλειοψηφία των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των εργαζομένων που επηρεάζονται από τις αλλαγές του κατώτατου μισθού, οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται στην Αττική (45,3%) και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία (17,5%).

Σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς, η επεξεργασία των στοιχείων της PS ΕΡΓΑΝΗ δείχνει ότι το 55% των εργαζομένων που επηρεάζονται από τις αλλαγές στον κατώτατο μισθό φαίνεται να είναι πλήρως απασχολούμενο, ενώ το 41% ​​είναι μερικής απασχόλησης και το 4% μερικής απασχόλησης. περιστρεφόμενη βάση. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά από το 2016 που το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απέκτησε τα στοιχεία που διαθέτει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η πλειοψηφία των εργαζομένων που πληρώνουν τον κατώτατο μισθό είναι πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ο αριθμός των τακτικών υπαλλήλων που επηρεάζονται από τη μεταβολή του κατώτατου μισθού ισοδυναμεί με το 18,7% του συνόλου των τακτικών υπαλλήλων. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι σημαντικό ποσοστό. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των εργαζομένων με μερική απασχόληση που επηρεάζεται από τις αλλαγές του κατώτατου μισθού ισοδυναμεί με το 41,5% του συνόλου των εργαζομένων με μερική απασχόληση. Τέλος, ο μέσος μισθός των εργαζομένων που επηρεάζονται από τη μεταβολή του κατώτατου μισθού είναι 749,7 ευρώ για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και 383,1 ευρώ και 346,9 ευρώ για τους εργαζομένους με μερική και εκ περιτροπής απασχόληση αντίστοιχα.

Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, το 47,2% των εργαζομένων που επηρεάζονται από τις αλλαγές στον κατώτατο μισθό εργάζονται σε εταιρείες με 10 ή λιγότερους υπαλλήλους, το 29,6% σε εταιρείες με 10-50 υπαλλήλους και το 11,4% σε εταιρείες με 51 υπαλλήλους. 11,8% για εταιρείες με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους και 11,8% για εταιρείες με 250 ή περισσότερους εργαζόμενους. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες των οποίων το λειτουργικό κόστος επηρεάζεται από τις αλλαγές κατώτατου μισθού είναι ως επί το πλείστον μικρές και πολύ μικρές.

Όσον αφορά την κλαδική κατανομή των εργαζομένων που επηρεάζονται από τις αλλαγές του κατώτατου μισθού, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 19,2% απασχολούνταν στον κλάδο της εστίασης, το 16,5% στο λιανικό εμπόριο, το 7,6% στο χονδρικό εμπόριο, το 5,2% στη βιομηχανία τροφίμων και το 4,4%. Είμαι εδώ. % σε δραστηριότητες κτιρίων και υπαίθριων υπηρεσιών.

Σημειώστε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου ο αριθμός των εργαζομένων που πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων στον κλάδο. Για παράδειγμα, το 42,8% του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, σε σχέση με το 2021 που το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 65,1%.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι μέσοι μισθοί δεν φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από τις αλλαγές του κατώτατου μισθού, όπως αναλύεται στην αντίστοιχη έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2022.

Κατώτατοι Μισθοί σε Ελλάδα και Ε.Ε
Οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού των κρατών μελών της ΕΕ για το 2022 και το 2023 ήρθαν σε ένα αρνητικό περιβάλλον ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Τα στοιχεία για τους κατώτατους μισθούς από τα κράτη μέλη με υποχρεωτικά κατώτατους μισθούς υποδηλώνουν ότι οι περισσότερες χώρες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές ονομαστικές αυξήσεις για να ενισχύσουν τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων εργαζομένων, ιδιαίτερα ενόψει των υψηλών επιπέδων πληθωρισμού.

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει αλλαγές στους κατώτατους μισθούς που επιβάλλονται στα κράτη μέλη της ΕΕ που καθόρισαν νόμιμους κατώτατους μισθούς τον Ιανουάριο του 2021, 2022 και 2023, καθώς και στον δείκτη τιμών καταναλωτή. Αναφέρεται στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του εναρμονισμένου γενικού δείκτη . 2021 και 2022 υπολογισμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Να σημειωθεί ότι το 2022 τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αυξήσει τον ετήσιο κατώτατο μισθό τους. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί κατά 2% την 1η Ιανουαρίου 2022 (που προκύπτει από τη Διαδικασία Καθορισμού του Κατώτατου Μισθού 2021) και κατά 7,5% την 1η Μαΐου 2022 (που προκύπτει από τη Διαδικασία Καθορισμού Κατώτατου Μισθού 2022). Ήμουν.

Με βάση τα στοιχεία επισημαίνεται ότι:

• Η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2021 και το 2022 ήταν σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή σε 13 από τα 21 κράτη μέλη. Σε τέσσερα κράτη μέλη, ο ρυθμός αύξησης των κατώτατων μισθών τα προηγούμενα έτη ήταν περίπου ο ίδιος με τον ρυθμό του πληθωρισμού, αλλά σε τέσσερα κράτη μέλη ήταν σημαντικά χαμηλότερος.

• Μια σύγκριση των ισχυόντων κατώτατων μισθών για τον Ιανουάριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2022 δείχνει ότι έξι από τα 21 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αυξήσει τους κατώτατους μισθούς τους μεταξύ 15,1% και 24%. Έξι κράτη μέλη της ΕΕ αύξησαν τον κατώτατο μισθό μεταξύ 10,1% και 13,9%. Σε έξι κράτη μέλη, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε μεταξύ 6,6% και 8,4%. Στα τρία κράτη μέλη είναι μεταξύ 3,6% και 5,8%. Ωστόσο, για την τελευταία ομάδα κρατών, η οποία περιλαμβάνει επίσης την Ισπανία (όπου ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 3,6%), σημειώστε ότι στις 31 Ιανουαρίου 2023 η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση 8% στον κατώτατο μισθό (από 1.166,7 ευρώ). Σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2023.

• Η αύξηση το 2022 δεν είναι μόνο πολύ μεγαλύτερη από το 2021, αλλά και μεγαλύτερη από την προηγούμενη χρονιά. Στα κράτη μέλη (εκτός Ισπανίας), η μέση ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022 (Ιανουάριος 2023 έως Ιανουάριος 2022) είναι 6,2% το 2021 (Ιανουάριος 2021 έως Ιανουάριος 2022) 12,2% σε σύγκριση με Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το 2022 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έφτασε το 9,2%, ενώ στην Ευρωζώνη το 8,4%. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το 2021 έφτασε στο 2,9% και στο 2,6% αντίστοιχα.

• Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 12η θέση μεταξύ 21 κρατών μελών της ΕΕ ως προς τον ονομαστικό κατώτατο μισθό (Ιανουάριος 2023), σημειώνοντας πτώση κατά μία θέση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (Ιανουάριος 2022).

Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι ο πληθωρισμός λήφθηκε υπόψη κατά τον καθορισμό του νέου επιπέδου κατώτατου μισθού, αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα για να βοηθήσει τους πολίτες, ιδίως τους πιο ευάλωτους και τους χαμηλόμισθους, να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Εκτός από τα παραπάνω, στην ανάλυση περιλαμβάνονται και οι ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, καθώς οι ονομαστικοί μισθοί δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όπως μπορείτε να δείτε από τα στοιχεία Ισοδύναμου Αγοραστικής Δύναμης για τον ονομαστικό κατώτατο μισθό, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2023, η Ελλάδα κατατάσσεται 15η σε 21 χώρες, χαμηλότερα από την κατάταξή της όσον αφορά τα πρότυπα. Ονομαστικός κατώτατος μισθός (12ος). .

Πηγή: magnesianews.gr