• 07/02/2023 17:41

Greece IT

Καθημερινές ειδήσεις από όλο τον κόσμο

Κατώτατος μισθός κάτω από ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο

ByGreeceit.gr

Νοέ 30, 2022
Πώς να κερδίσετε έως και 1.114 €

το ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ Σήμερα δημοσιεύουμε την ενδιάμεση έκθεσή μας για το 2022 για την ελληνική οικονομία και τις θέσεις εργασίας, στην οποία εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για τα επίπεδα των μισθών στη χώρα μας.

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης περιλαμβάνουν:

 • Παρά τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση και την επιβράδυνση του παγκόσμιου ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2022 να παραμένει υψηλή σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (8% το πρώτο εξάμηνο και 7,7% το πρώτο τα μισα). 2022 και 2ο τρίμηνο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης 5,5% και 4,3% αντίστοιχα). Ωστόσο, το 2023 θα είναι έτος σημαντικών προκλήσεων και αβεβαιοτήτων για την ελληνική οικονομία, η οποία στερείται ισχυρών ενδογενών μηχανισμών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της δυναμικής της.
 • Η κατανάλωση και οι εξαγωγές υπηρεσιών παραμένουν οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ και 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Οι συνολικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας παραμένουν σχετικά σταθερές (12% του ΑΕΠ το 1 και 2ο τρίμηνο του 2022) και απέχει πολύ από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ).
 • Ανησυχία προκαλεί επίσης η συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών προϊόντων. Το δεύτερο τρίμηνο του 2022 αντιπροσώπευε το 44,4% του ΑΕΠ έναντι 34,3% του ΑΕΠ το ίδιο τρίμηνο του 2021. Η αύξηση αυτή ξεπέρασε την αύξηση των εξαγωγών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να εμφανίσει εμπορικό έλλειμμα 6,6 το δεύτερο τρίμηνο του 2022. % του ΑΕΠ. Τα εμπορικά ελλείμματα, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες προσαρμογές στα δημοσιονομικά ισοζύγια, επιδεινώνουν τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την οικονομική ευθραυστότητα.
 • Σε κλαδικό επίπεδο, ο συνδυασμένος τομέας του εμπορίου, των μεταφορών, της αποθήκευσης, της διαμονής και της εστίασης είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη συνολική παραγωγή προστιθέμενης αξίας (ετήσια αύξηση περίπου 4 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2022). Ο μεταποιητικός τομέας παρουσίασε επίσης περιορισμένη ανάπτυξη, αν και η συνεισφορά του στην εγχώρια παραγωγή είναι περιορισμένη (5,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο ΑΕΠ). Αντίστοιχα μικρή ήταν η συμβολή επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, τα οποία δείχνουν ότι χρειάζεται παραγωγική αναδιάρθρωση για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης της χώρας μας.
 • Το δημοσιονομικό σύστημα της ελληνικής οικονομίας αντιμετωπίζει κραδασμούς που προκαλούνται από την πανδημία και την πληθωριστική κρίση. Ωστόσο, όλες οι επίσημες εκτιμήσεις εκτιμούν ότι το συνολικό πρωτογενές ισοζύγιο της κυβέρνησης θα είναι πλεονασματικό το 2023.
 • Η σχετικά μεγάλη αύξηση των έμμεσων φόρων κατά τη διάρκεια της πληθωριστικής κρίσης συνέχισε το πρόβλημα της μη προοδευτικότητας του φορολογικού συστήματος της χώρας και κατετάγη τρίτη μετά τη Λετονία και την Πορτογαλία.
 • Ο αυξανόμενος πληθωρισμός φαίνεται ότι συνέβαλε στη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης του κράτους, επηρεάζοντας θετικά τις αλλαγές στην αναλογία των συνολικών πληρωμών των κρατικών τόκων προς τα συνολικά έσοδα από άμεσους φόρους, έμμεσους φόρους και κοινωνικές εισφορές. Ειδικότερα, από το τρίτο τρίμηνο του 2021 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ο ειδικός συντελεστής της χώρας μας ήταν 5,6%, σημειώνοντας μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προπανδημική περίοδο. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στη μείωση του δείκτη του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μερίδιο του χρέους της γενικής κυβέρνησης στο ΑΕΠ θα είναι 171,1% το 2022 (μείωση 23,4 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος) και θα μειωθεί στο 161,9% το 2023.
 • Ωστόσο, παρά τη βελτίωση αυτή, η δημοσιονομική θέση της κυβέρνησης παραμένει σχετικά εύθραυστη, ιδίως δεδομένης της φθίνουσας αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, των υψηλότερων επιτοκίων λόγω της αυστηρότερης διεθνούς νομισματικής πολιτικής και της γεωπολιτικής αστάθειας που αναμένεται να είναι. Ο δείκτης φερεγγυότητας του κράτους εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε καθεστώς super-Ponzi το 2022, γεγονός που θα ασκήσει αυξανόμενη πίεση στις ανάγκες χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης και στο ύψος του χρέους. Τέλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δημοσιονομική κατάσταση του κράτους θα παραμείνει εύθραυστη τη διετία 2023-2024, με τον δείκτη φερεγγυότητας να ανήκει σε σχήμα Ponzi.
 • Σε αυτό το πλαίσιο, η δημοσιονομική διαχείριση μιας πληθωριστικής κρίσης πρέπει να γίνεται με σύνεση, στηρίζοντας τα διαθέσιμα εισοδήματα των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας τις ροές ρευστότητας στην οικονομία και διασφαλίζοντας υψηλή οικονομική ανάπτυξη.Δώστε προτεραιότητα σε ενέργειες που κάνουν τη διαφορά. Εισόδημα και ποιοτική απασχόληση. Τέτοιες πολύπλοκες επιλογές είναι ταυτόχρονα προκλητικές και απαραίτητες για τη διασφάλιση της εθνικής φερεγγυότητας μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, ιδίως ενόψει ενός επιδεινούμενου εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το 2021. Το ποσοστό απασχόλησης ήταν 60,5% και το ποσοστό ανεργίας στο 12,2% το δεύτερο τρίμηνο. Η αγορά εργασίας έχει ήδη ανακάμψει από το σοκ της πανδημικής κρίσης και μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι ανεπηρέαστη από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση και τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Ωστόσο, το δομικό πρόβλημα παραμένει.
 • Τα ποσοστά απασχόλησης ήταν τα δεύτερα χαμηλότερα στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας ήταν 22,1% κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
 • Η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σημειώθηκε στον κλάδο της στέγασης και της εστίασης και ακολούθησε το εμπόριο. Ουσιαστικά ο ιδιωτικός τομέας δημιουργεί θέσεις εργασίας σε τομείς με χαμηλή προστιθέμενη αξία, χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλούς μισθούς. Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα έχει ανακάμψει στα επίπεδα του 2008, ενώ η απασχόληση στον δευτερογενή τομέα παραμένει 38% χαμηλότερη από το 2008.
 • Η μερική απασχόληση αυξήθηκε σημαντικά το 4ο τρίμηνο του 2021 και το 1ο τρίμηνο του 2022, ισοπεδώνοντας το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Το 50% των ατόμων με μερική απασχόληση ήθελε να εργαστεί με πλήρη απασχόληση, αλλά δεν μπορούσε να βρει δουλειά πλήρους απασχόλησης. Η πλειοψηφία των υποαπασχολούμενων είναι ηλικίας 30-44 ετών και ακολουθούν οι 45-64 ετών.
 • Η Ελλάδα ανέβηκε στην 11η θέση από τη 16η το 2021 μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού της Ελλάδας το 2022. Αν και αυτή η πρόοδος είναι θετική, ο κατώτατος μισθός της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κάτω από ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού καθώς ανεβαίνουν τα επίπεδα των τιμών είναι μόνιμη, επομένως το 2023 θα πρέπει να σημειωθεί σημαντική νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.
 • Η προστασία των Ελλήνων εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει την κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατά 54,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: magnesianews.gr