• 23/04/2024 17:58

Κόστος θέρμανσης: ανοίξτε το myHeating για αίτηση – πότε είναι η προθεσμία;

ByGreeceit.gr

Νοέ 7, 2022
Κηροζίνη: Αυξανόμενη ζήτηση - Πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές

Το myHeating της ΑΑΔΕ κυκλοφόρησε για να επιτρέπει στους δικαιούχους να υποβάλλουν αιτήσεις για παροχές θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης έλαβαν φέτος 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν την πρώτη πληρωμή μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα myHeating της ΑΑΔΕ θα είναι διαθέσιμη έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Κάντε κλικ εδώ για να εισέλθετε στο myHeating και να υποβάλετε αίτηση για το επίδομα θέρμανσης.

Ωστόσο, οι πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας είναι προβληματικές καθώς ήταν για λίγη ώρα εκτός λειτουργίας λόγω φορτίου.

Κόστος θέρμανσης: ανοίξτε το myHeating για αίτηση – πότε είναι η προθεσμία;

Αλλά μετά από λίγο επανήλθε.

Κόστος θέρμανσης: ανοίξτε το myHeating για αίτηση – πότε είναι η προθεσμία;

Μία διαφορά από πέρυσι είναι η αύξηση του επιδόματος κατά 25% στις περιοχές με περισσότερους από ένα βαθμό ημέρας, τις πιο ψυχρές περιοχές.
Επιπλέον, όλοι οι κάτοικοι περιοχών κάτω των 10.000 κατοίκων θα λάβουν επίδομα θέρμανσης με καυσόξυλα και πέλλετ, το οποίο χορηγήθηκε σε κατοίκους περιοχών κάτω των 2.500 κατοίκων πέρυσι.

Δικαιούχος

Ανύπαντρος, έγγαμος, χήρος ή συζυγικός ή χωρισμένος ή διαζευγμένος και χρησιμοποιεί κηροζίνη εσωτερικής καύσης ή πετρέλαιο φωτισμού (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγρό αέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (pellets) για θέρμανση θερμικής ενέργειας από οικιακή ή τηλεθέρμανση. Ειδικότερα, για τη χορήγηση επιδοτήσεων θέρμανσης σε καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (pellets), τίθενται πρόσθετοι όροι ότι το ακίνητο βρίσκεται σε χωριό με πληθυσμό 10.000 κατοίκους και κάτω και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος. από 0,8

Ποσό επιδόματος

Τα οφέλη κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, αυξάνοντας στα 1.000 ευρώ για κατοίκους ιδιαίτερα ψυχρών περιοχών, αλλά για νέους δικαιούχους και όσους έχουν εγκαταλείψει το φυσικό αέριο, το επίδομα διπλασιάζεται στα 1.600 ευρώ. Οι πολύ ψυχρές περιοχές θεωρούνται οικισμοί με συμπληρωματικό συντελεστή μεγαλύτερο του 1 (1).

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τη Φλώρινα, την Κοζάνη, το Καρπενήσι και πολλές άλλες. Το επίδομα κάθε δικαιούχου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βασικό ποσό των 350 ευρώ με έναν συμπληρωματικό συντελεστή 0,12 έως 1,62 που καθορίζεται στον οικισμό όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου.

βοηθητικό καύσιμο

Η επιδότηση θα είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους από 1 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023 για επιδοτούμενα καύσιμα θέρμανσης ή θερμική ενέργεια, ιδίως πετρέλαιο θέρμανσης, τουλάχιστον διπλάσια από τις παραπάνω επιδοτήσεις. Χορηγείται με αγορά. Από 14 Οκτωβρίου 2022 (ημερομηνία δημοσίευσης). Τα καυσόξυλα πρέπει να αγοραστούν μεταξύ 1 Ιουνίου 2022 και 31 Μαρτίου 2023.

πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνει σε τρεις δόσεις ως εξής.

– Έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022 για προκαταβολές παλαιών δικαιούχων και όλες τις αγορές που χρεώνονται έως τις 30 Νοεμβρίου 2022. Δηλώστε συμμετοχή έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Αν ο δικαιούχος είναι κοινή υπουργική απόφαση για το στοιχείο Α.1243/2021 (Β’ 5298) τον χειμώνα 2021/2022, δεν δικαιούται προκαταβολή. Τα ποσά που καταβάλλονται προκαταβολικά θα αφαιρούνται από τυχόν πληρωμές επιδόματος που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα και αμέσως μετά.

– Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι αγορές έχουν διεκδικηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και οι απαιτούμενες πληροφορίες έχουν εισαχθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023.
– Έως τις 28 Απριλίου 2023 για όλες τις αγορές που έχουν τιμολογηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023 και τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν καταχωριστεί έως τις 15 Απριλίου 2023.

επιδοτήσεις φυσικού αερίου

Ειδικά για το φυσικό αέριο, τα έγγραφα αγοράς για την περίοδο από 10 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023 πρέπει να έχουν καταχωρηθεί έως τις 31 Μαΐου 2023 και τα έγγραφα πληρωμής να έχουν εκδοθεί έως τις 16 Μαΐου 2023. , το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβληθεί έως 15 Ιουνίου 2023.

Για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας από τηλεθέρμανση, τα παραστατικά πληρωμής που εκδόθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2023, τα παραστατικά αγοράς για την περίοδο από 10 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023, έως τις 15 Ιουλίου 2023 θα καταχωρηθούν μέχρι την ημερομηνία και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό επιδόματος . μέχρι τις 10 η ώρα
Αύγουστος 2023.
Πέντε. πρότυπο: Για τη χορήγηση των παροχών ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

– Εισόδημα: έως 16.000 ευρώ για άγαμους οφειλέτες, χήρες ή χωρισμένους οφειλέτες, έως 24.000 ευρώ για έγγαμους οφειλέτες, έγγαμους ή συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστούς φόρους, σε πραγματικό και φυσικό πρόσωπο που έχει καταθέσει ετήσιο ακαθάριστο ετήσιο φόρο εισοδήματος επιστροφή για την εικαζόμενη οικογένεια ή που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχει υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς παιδιά. Θα προστεθούν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το μέγιστο εισόδημα είναι 27.000 €, συν 3.000 € επιπλέον για κάθε επιπλέον πρώτο παιδί.
– Ακίνητη περιουσία: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή συζούντες και τους ανύπαντρους γονείς.
οικογένεια.

6. νέος δικαιούχος: Δικαιούχοι που αθροιστικά πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια λαμβάνουν διπλό επίδομα θέρμανσης έως 1.600€.

– Τον χειμώνα 2021-2022 δεν εισέπραξαν οι ίδιοι το επίδομα.

– Σύζυγος ή μέρος συμβολαίου συμβίωσης δεν έλαβε παροχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2021/2022 εάν ήταν ήδη σύζυγος ή συμβαλλόμενο μέρος σε συμβόλαιο συμβίωσης πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2021 (παροχές κατά την επιβεβαίωση κριτηρίων πληρωμής για ) Χειμώνας 2021/2022 ),

– Για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023 δεν έχουμε λάβει δικαιώματα κατανάλωσης φυσικού αερίου, αλλά η αίτηση που υποβλήθηκε αφορά άλλο καύσιμο ή θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση.

– Το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα είναι 14.000 € για άγαμους οφειλέτες ή χήρες ή χωρισμένους οφειλέτες και 20.000 € για έγγαμους οφειλέτες ή συμβαλλόμενα μέρη συμβίωσης, προσαυξημένο κατά 3.000 € ανά παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισόδημα είναι έως 23.000 ευρώ, με επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον πρώτο παιδί.

7. εφαρμογή: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της εφαρμογής myAADE για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Θέρμανσης. Η εφαρμογή εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση:

– Αριθμός φορολογικού μητρώου αιτούντος (TFM) – Υπόκειται σε φορολογική δήλωση

– το επίθετό του

– Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων

– Ένδειξη στην περίπτωση συλλογικής στέγασης

– αριθμός παροχής ρεύματος του κύριου τόπου κατοικίας,

– εάν η κατοικία είναι ιδιοκτησία, ενοικίαση ή παρέχεται δωρεάν, τη διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τον εκμισθωτή ή τον δωρεάν πάροχο AFM·

– τετραγωνικά μέτρα της κύριας επιφάνειας της κύριας κατοικίας κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης·

– Το είδος του καυσίμου θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας για το οποίο θα θέλατε να επιδοτηθείτε

– τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αριθμός κινητού ή σταθερού).

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού IVAN που ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο ο δικαιούχος επιθυμεί να καταθέσει το ποσό της έκπτωσης.

8. πολυκατοικίαΕάν ο δικαιούχος πληρώσει τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας μέσω του κοινόχρηστου χρήστη, ο αριθμός της απόδειξης πληρωμής του κοινόχρηστου χρήστη ή ο αριθμός της ειδοποίησης πληρωμής (εάν δεν υπάρχει απόδειξη πληρωμής) θα καταχωρηθεί επιπλέον της αίτησης που έχει ήδη εκδοθεί τη στιγμή της αίτηση. ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή την εταιρεία διαχείρισης διαμερισμάτων και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

Ο διαχειριστής ή εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης διαμερισμάτων ή διαμερισμάτων δηλώνει στην αίτηση τα ακόλουθα στοιχεία:
– Υπεύθυνος ή ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου
Αντιπροσωπεύει εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών ή διαμερισμάτων,
– ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εάν υπάρχει,
– τον ​​αριθμό των κοινόχρηστων τροφοδοτικών ή τροφοδοτικών που αντιστοιχούν στην πολυκατοικία,
– Χιλιάδες μερίδια διαμερισμάτων στο κόστος θέρμανσης,
– Πλήρες όνομα του φυσικού προσώπου που διαμένει στο διαμέρισμα που δεν χρησιμοποιείται για επαγγελματική στέγη. Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία πληρωμής. Αυτή η ενεργοποίηση δεν θα είναι δυνατή μετά τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

9. Χωρίς κωδικό TAXISnetΓια είσοδο στην ηλεκτρονική αίτηση αναφέρουν ΑΦΜ.αριθμός τελωνείου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός της
Τα τελευταία 5 χρόνια.

10. Οι παροχές απαλλάσσονται του φόρου, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν διατηρούνται προς όφελος του Δημοσίου ή τρίτων.

παράδειγμα
– Για τους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων ο συντελεστής επιδότησης είναι 0,43 και η επιδότηση υπολογίζεται ως εξής: 350 ευρώ Χ 0,43 = 150,50 ευρώ. Το περσινό αντίστοιχο ποσό ήταν 129 ευρώ. Με δύο παιδιά το ποσό αυξάνεται στα 210,70€. Πέρυσι ήταν 180,60 ευρώ.
– Για άγαμο που διαμένει στη Θεσσαλονίκη με ποσοστό επιδότησης 0,71, η επιδότηση θα ήταν: 350 ευρώ Χ 0,71 = 248,5 ευρώ. Πέρυσι ήταν 213 ευρώ. Έχει δύο παιδιά, άρα το περσινό ποσό ήταν 298,20 ευρώ, αλλά πέρυσι είναι 347,9 ευρώ.
– Στο Βελούχι, επίσης την περιοχή με τον υψηλότερο ημερήσιο συντελεστή 1,62 βαθμών, το κατά κεφαλήν επίδομα αυξήθηκε φέτος κατά 25% και έφτασε τα 708,75 € έναντι 486 € πέρυσι. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε παιδί. Σε αυτό το παράδειγμα, εάν έχετε δύο παιδιά, λάβατε 680,40 € πέρυσι και τα δύο παιδιά σας θα λάβουν 992,65 €.
– Στο Κάτω Νευροκόπι το ποσό θα αυξηθεί φέτος κατά 25% και στο single από 381€ περσινά σε 555,63€. Από 533,40€ περσινά έως 777.875€ με δύο παιδιά.
– Για τους άγαμους Domoko το επίδομα θα αυξηθεί από 270 € πέρυσι σε 315 € και για τους δύο παιδιά από 378 € σε 441 €.
– Στο Κρυονέρι το επίδομα για άγαμους κυμαίνεται μεταξύ 321 και 374,50 ευρώ και για έγγαμους με δύο παιδιά από 449 έως 524,30 ευρώ.
– Στην Πάτμο οι άγαμοι παίρνουν 105€, αλλά πέρυσι ήταν κάτω από 100€ και δεν έπαιρναν κανένα επίδομα. Εάν έχετε δύο παιδιά, το επίδομα θα είναι μεταξύ 126 και 147 ευρώ.
– Στην Αμφίκλεια το ποσό των singles θα αυξηθεί φέτος από 261 ευρώ πέρυσι σε 304,50 ευρώ. Από 365,40 ευρώ πέρυσι στα 426,30 ευρώ με δύο παιδιά.
– Κομοτηνή από 267 € έως 311,50 € για άγαμους και από 373,80 € έως 436,10 € για έγγαμους με δύο παιδιά.
– Στα Κουφονήσια δεν καταβάλλεται επίδομα καθώς είναι λιγότερο από 100 ευρώ τόσο για άγαμους όσο και για δύο παιδιά.

Πηγή: magnesianews.gr