• 07/06/2023 13:03

Λήπτες συντάξεων λόγω παραγραφής οφειλών στον ΕΦΚΑ

ByGreeceit.gr

Φεβ 22, 2023
Έρχονται αυξήσεις στα ασφάλιστρα για ελεύθερους επαγγελματίες και συνεργάτες

Οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μεταξύ 2006 και 2012 και δεν έχουν ακόμη κινηθεί διαδικασία για νομικό έλεγχο από τον e-ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) είναι παραγραφής.

Υπολογίζεται ότι η παραγραφή αφορά ήδη χρέη περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική οφειλή προς ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ ξεπερνά τα 45,5 δισ. ευρώ. Οι ειδικοί, βέβαια, πιστεύουν ότι αυτοί που υποστηρίζονται περισσότερο από τις διατάξεις που οδήγησαν στην επικύρωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν χρέη τα τελευταία χρόνια και έχουν επιβαρυνθεί με παραγραφής.ανοίγει την πόρτα της συνταξιοδότησης.

Αλλά πρόσεχε. Η παραγραφή ισχύει μόνο για υποχρεώσεις μη βεβαιωμένες από τον e-ΕΦΚΑ, όπως επεξηγείται σαφώς στη σχετική εγκύκλιο. Συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος ορίζει χρονικό διάστημα 10 ετών από την 20ετία που ισχύει μέχρι σήμερα, κατά την οποία ο εΕΦΚΑ θα είναι στη διάθεσή του για έλεγχο και είσπραξη απαιτήσεων από εκκρεμή ασφάλιστρα. Εάν δεν επιβεβαιωθεί η απαίτηση του e-EFKA και δεν γνωστοποιηθεί η ευθύνη στον ασφαλισμένο εντός της προθεσμίας αυτής, η ευθύνη παραγράφεται.

Η παραγραφή ισχύει για όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλίστρων (εργοδότης, ελεύθερος επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης). Επίσης, δεν απαιτείται αίτηση ασφάλισης. Η διαδικασία παραγραφής των βεβαιωμένων οφειλών συγκεντρώνεται ετησίως από την υπηρεσία ΚΕΑΟ και οι εν λόγω οφειλές δεν εμφανίζονται πλέον στα αρχεία του οφειλέτη. Φυσικά, εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να αμφισβητήσει την ευθύνη παραγραφής, μπορεί να το πράξει επικοινωνώντας με την τοπική διεύθυνση του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ στον οποίο ανήκουν.

Η δυνατότητα παραγραφής παύει να ισχύει εάν ο e-ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ έχουν γνωστοποιήσει στον ασφαλισμένο με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη εντός 10 ετών: κλήτευση επιμελητή, επιστολή, ηλεκτρονική ειδοποίηση ή διοικητική για την είσπραξή της.(Ειδοποίηση) Ατομική ειδοποίηση, κατάσχεση κινητού και ακίνητη περιουσία, αξίωση τρίτων, καθορισμός χρονοδιαγράμματος πλειστηριασμών κ.λπ.).

Το μέτρο αυτό αφορά κυρίως αυτοαπασχολούμενους που περιμένουν να λήξει μέρος της οφειλής τους, να ρυθμίσουν το υπόλοιπο (έως 20.000€ όπως προβλέπει ο νόμος) και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία συνταξιοδότησης. ας αρχίσουμε να κάνουμε ….

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι μετά την παραγραφή (έστω και αν ο προηγούμενος νόμος ήταν 20 έτη), οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι δικαιούνται να διεκδικήσουν εγγραφή κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Τόσο η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο και η αύξηση του ποσού της σύνταξής τους παραγράφονται για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισης που διεκδικεί ο ΕΦΚΑ. Βασική προϋπόθεση είναι να πληρώσουν όλα τα οφειλόμενα ασφάλιστρα και κάθε είδους προσαυξήσεις, τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα, επιβαρύνσεις και άλλα εισπραττόμενα ποσά.

Πηγή: magnesianews.gr