• 21/03/2023 02:17

Λογαριασμοί ρεύματος: αναδρομικές επιδοτήσεις για αρτοποιούς, αγρότες και εμπόρους

ByGreeceit.gr

Ιαν 4, 2023
11 φούρνοι πουλάνε ψωμάκια στη Θεσσαλία

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι θα καταβάλει 85 εκατομμύρια ευρώ σε αναδρομικές επιδοτήσεις για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε εμπορικούς καταναλωτές, αρτοποιεία και αγρότες που προμηθεύουν έως και 35 kVA. και τον Μάρτιο.

Συνολικά, οι αναδρομικές επιχορηγήσεις αφορούν παροχές 1.250.000, το ποσό που προέρχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;
Δικαιούχοι των επιδοτήσεων είναι οι μη εγχώριοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Α) Έχουν μέγιστη παροχή ρεύματος 35 kVA ή έχουν κύρια δραστηριότητα με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10,71 (αρτοποιία παραγωγή φρέσκων γλυκών). των ορίων τροφοδοσίας και των επιπέδων τάσης.

Β) Από τον Φεβρουάριο 2022 έως τον Ιούλιο 2022, συμβατικά μεταβλητά ποσοστά παροχής ρεύματος (εφεξής «μεταβλητές τιμές παροχής ρεύματος») που προσαρμόζονται ανάλογα με την τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και από τον Αύγουστο 2022, Για την περίοδο 2022 έως Νοέμβριο 2022 , είστε συμβεβλημένος σε μεταβλητό τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή στο τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). («Μεταβλητό ποσοστό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα προσαρμογής»).

Γ) Έχουν προσκομίσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους (ΑΦΜ) τόσο στον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της δικαιοδοσίας τους.

Πηγή: magnesianews.gr