• 28/02/2024 01:19

Μαζικές αιτήσεις συνταξιοδότησης – Ποιος λαμβάνει τις μεγάλες αποφάσεις

ByGreeceit.gr

Ιούν 22, 2023
Έρχονται αυξήσεις στα ασφάλιστρα για ελεύθερους επαγγελματίες και συνεργάτες

Με τη βοήθεια των Ασφαλιστικών Νόμων του 2015 και του 2022, χιλιάδες ασφαλισμένοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα άνοιξαν την πόρτα στην πρόωρη συνταξιοδότηση με βάση τα ήδη εξασφαλισμένα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.ορυζώνα.

Και φέτος ισχύουν ειδικά όρια ηλικίας για γονείς, άνδρες και γυναίκες, δίνοντάς τους το δικαίωμα να «συνταξιοδοτηθούν» από 50 έως 58 ετών εάν έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση, όταν το παιδί ενηλικιώθηκε παίζει σημαντικό ρόλο.

Δικαίωμα το 2023 είναι μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας 50 έως 55 ετών με μειωμένη σύνταξη και ηλικίας 55 έως 60 ετών με πλήρη σύνταξη που έχουν συμπληρώσει κάλυψη για συνολικά 5.500 ημέρες το 2010-2012. Συγκεκριμένα για τις γυναίκες του ΙΚΑ δικαιούνται 3.600 ημέρες ασφάλισης στο αυστηρό καθεστώς και ακόμη και αν αγοράσουν πλασματικά έτη μπορούν να καλύψουν συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Μητέρες και χήρες πατέρες ανήλικων τέκνων ΙΚΑ, Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών έχουν κεκτημένο δικαίωμα συμπλήρωσης 5.500 ημερών ασφάλισης και συνταξιοδότησης, ενώ οι ανήλικοι θα έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως το 2023, ανάλογα με το όριο ηλικίας. Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε μετά την 1η του μηνός. , όπως ρυθμίζεται με τον Ν. 4336/2015.

Ανήλικοι (άνδρες και γυναίκες) και γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά που καλύπτονται από κρατική ασφάλιση, και μητέρες και χήροι πατέρες που καλύπτονται από ταμεία ΔΕΚΟ (που έχουν συμφέρον να συνταξιοδοτηθούν και τράπεζες που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος ίδρυσης) 50, 52 ή 55 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.

Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:
Μητέρα δημοσίου υπαλλήλου και υπαλλήλου της Τράπεζας ΔΕΚΟ που συμπλήρωσε το 2010 την ηλικία των 25 ετών και έχει ταυτόχρονα ανήλικα παιδιά.
Οι γονείς (άνδρες και γυναίκες) είναι δημόσιοι υπάλληλοι, συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα 25 έτη το 2011 παρά την αγορά πλασματικών ετών και μητέρες της Τράπεζας ΔΕΚΟ που είχαν ταυτόχρονα και ανήλικα παιδιά.
Οι γονείς (άνδρες και γυναίκες) είναι δημόσιοι υπάλληλοι, συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα 25 έτη το 2012, συμπεριλαμβανομένων των πλασματικών ετών αποζημίωσης, και ταυτόχρονα μητέρες υπάλληλοι της ΔΕΚΟ Τράπεζας που είχαν ανήλικα τέκνα.
Δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες και γυναίκες) με 3 ή περισσότερα παιδιά (ακόμα και αν το παιδί έχει αγοράσει πλασματικά έτη) και μητέρες με 3 παιδιά ΔΕΚΟ – Τραπεζοϋπάλληλοι που συμπλήρωσαν την απαιτούμενη 20ετία το 2011.
Δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες και γυναίκες) με 3 και άνω παιδιά και μητέρες με 3 παιδιά, υπάλληλοι της Τράπεζας ΔΕΚΟ που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη 20ετία το 2011, συμπεριλαμβανομένων των πλασματικών ετών αποζημίωσης.
Δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες και γυναίκες) με 3 και άνω παιδιά και μητέρες με 3 παιδιά, υπάλληλοι της Τράπεζας ΔΕΚΟ που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη 20ετία το 2012, συμπεριλαμβανομένων των πλασματικών ετών αποζημίωσης.

Πηγή: magnesianews.gr