• 02/10/2023 13:37

Μέχρι τις 30 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Τάξη Μαθητείας μετά την Αποφοίτηση Λυκείου» για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

ByGreeceit.gr

Ιούν 15, 2023
Μέχρι τις 30 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Τάξη Μαθητείας μετά την Αποφοίτηση Λυκείου» για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακοίνωσε την έναρξη των αιτήσεων για το ΕΠΑ.Λ.

Ειδικότερα, η Τάξη Μαθητείας Μεταλυκείου είναι μια από τις πρωτοπόρες μαθητεία ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη, αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων ΕΠΑΛ και συμβάλλοντας στην ομαλή ένταξη των νέων.Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οδηγήστε τους ανθρώπους σε μια ενεργή επαγγελματική ζωή. Πρόκειται για ένα μονοπάτι μάθησης που συνδυάζει την εκπαίδευση στην εργασία και μια εκπαιδευτική δομή, προσφέροντας πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτό συμβάλλει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη βελτίωση των ευκαιριών τους για αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας. Το μάθημα της μεταλυκειακής μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ εποπτεύεται από το Γενικό Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα λάβουν τα ακόλουθα προσόντα: Επαγγελματικό Πτυχίο Επιπέδου 5 στην Εκπαίδευση και Κατάρτισημετά από εξετάσεις πιστοποίησης που διενήργησε ο ΕΟΠΕΠΕΠ.

Απόφοιτοι ΕΠΑΛ Συμμετέχουν στην ΠΔΕ Θεσσαλίας στη διεξαγωγή του προγράμματός του Μετά το Λύκειο – Τάξη Μαθητείας 7η Φάση Το ποσό έχει αυξηθεί για το σχολικό έτος 2022-23.μαζεύτηκαν στη Θεσσαλία 514 μαθητευόμενοι σε θέσεις μαθητείας.

συγκεκριμένα, 20 ΕΠΑΛ ΠΔΕ Θεσσαλίας Δημιουργήθηκε επίσης ένα πρόγραμμα για υλοποίηση Υπάρχουν 60 τμήματα και 19 ειδικότητες.

ειδικότητα Τμήμα ειδικότητα Τμήμα
1._Μηχανικός Φυτικής Παραγωγής Πέντε 11._Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τέσσερα
2._ Προσωπικό διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Τέσσερα 12._ μηχανικοί μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών 3
3._ Μηχανικοί ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων 6 13._ Μηχανικοί ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών 1
4._ Τεχνικός Οχημάτων 6 14._ Κομμωτική τέχνη 3
5.__._ Βοηθός Ιατρικού – Βιολογικού Εργαστηρίου. 2 15._ Τεχνικοί ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού 2
6._ Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 2 16._ Βοηθός Νοσηλευτικής 7
7._ Αισθητική τέχνη 1 17._ Βοηθός Φαρμακείου 1
8._ Μηχανολόγος Μηχανικός Αεροσκαφών 1 18._ Δομικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Γεωγραφικών Πληροφοριών 2
9._Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων 2 19._Τουρίστες εργάτες 1
10 _ βοηθός παιδικού σταθμού 7 σύνολο 60

Εξαιρετική είναι η συμβολή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που έχουν αναθέσει θέσεις μαθητείας στην επιτυχή υλοποίηση μαθημάτων μεταλυκειακής μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ.

Για την περίοδο 2023-2024 ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Πρόσκληση Εργασίας Μαθητείας Μεταλυκείου – Μαθήματα Μαθητείας για Αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.. Οργανισμοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θέλουν να επενδύσουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων για να υποστηρίξουν το ίδρυμα μπορούν να αναζητήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον συνδεδεμένο ιστότοπο του Πρακτικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης. https://μιΜαστίτιδα.Minedu.κυβέρνηση.ομάδα

κλειστή μέρα Ηλεκτρονική καταχώριση αποφάσεων φορέα Ο δημόσιος τομέας (με επέκταση) είναι Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 στις 23:59. και πρακτορείο Ο ιδιωτικός τομέας είναι Κυριακή 9 Μαρτίου 2023 στις 23:59.

Πηγή: magnesianews.gr