• 30/11/2023 05:05

Μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζει το ΣΔΟΕ

ByGreeceit.gr

Δεκ 16, 2022
Ελάτε στο Viber

Τους τελευταίους μήνες, οι έλεγχοι της Εισαγγελίας Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψαν υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, η πιο χαρακτηριστική εκ των οποίων αφορούσε πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Σε σχέση με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ο Ελεγκτής της Υπηρεσίας θα διενεργήσει ελέγχους σε όλη τη χώρα για την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ και για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, του λαθρεμπορίου καυσίμων, του καπνού. το παράνομο εμπόριο απομιμήσεων προϊόντων, το παράνομο ξέπλυμα χρήματος και η εφαρμογή και συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Ως παράδειγμα, παραθέτουμε τις πιο σημαντικές περιπτώσεις ελέγχου και τα αποτελέσματά τους τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Ι. Διεύθυνση Εταιρείας ΣΔΟΕ Αττικής

 • Α. Ρύθμιση νοθείας/λαθρεμπορίας καυσίμων

Κατά την εκτέλεση της Εισαγγελικής Διάταξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ελέγχθηκαν μεγάλοι γύροι εμπορικών εταιρειών και πρατηρίων λιανικής και διεκπεραιώθηκε πολύ μεγάλος αριθμός κατασχεθέντων εγγράφων.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και άλλους φόρους να υπολογίζονται σε 22.174.461,80 € και πολλαπλά τέλη στα 66.523.385,60 €, συνολικού ύψους 88.697.847,40 €.

 • Β. Ρύθμιση Παράνομων Προϊόντων Καπνού

Έλεγχος και κατάσχεση προϊόντων καπνού σε εμπορευματοκιβώτια εντός του εμπορικού λιμένα Πειραιά πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Γ’ Τελωνειακή Υπηρεσία Πειραιά και την Ε.Ε.Κ. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν τρία κατασχεμένα δοχεία που περιείχαν 27.120.000 τσιγάρα. Αντίστοιχοι δασμοί και λοιποί φόροι υπολογίστηκαν σε ποσό 5.743.406,19 ευρώ.

 • Γ. Έλεγχος επιχορήγησης

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν για την τήρηση των όρων εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες καταστρατηγήσεις.

1. Με Εισαγγελική Διάταξη, εταιρεία με έδρα τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ελέγχθηκε και έλαβε φορολογικά στοιχεία για απαράδεκτες επιδοτούμενες δαπάνες, ενώ δεν τηρούσε τους όρους της σύμπραξης για τους απασχολούμενους. Συντάχθηκε τελική έκθεση και απεστάλη στην αρμόδια εισαγγελία, με την αναμονή κέρδους 1.620.865 € για το ελληνικό δημόσιο.

2. Έξι εταιρείες με έδρα τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκαν και έλαβαν εικονικά φορολογικά έγγραφα ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ για φοροδιαφυγή διατάξεων επενδυτικής νομοθεσίας. Ελέγχθηκε και εταιρεία που διαπιστώθηκε ότι είχε εκδώσει εικονικά στοιχεία αξίας 1.312.000 ευρώ σε μία από τις προαναφερθείσες εταιρείες.

 • Δ. Διαχείριση Ηλεκτρονικού Εμπορίου

1. Μετά από καταγγελίες απάτης για υπηρεσίες, αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-Shops) και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, εξαρθρώθηκε μεγάλη εγκληματική συμμορία που ενεργούσε κατά των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, μακροχρόνιες έρευνες έχουν εντοπίσει μια πραγματική κρυφή φιγούρα που έλεγχε πολλά νομικά πρόσωπα με τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων. Αυτές οι εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τους χειριστές «Strawman», λειτουργούσαν για λίγο ως ηλεκτρονικά καταστήματα προτού εξαφανιστούν και δεν πληρώσουν φόρους.

Συνολικά μέσω του παραπάνω κυκλώματος προκλήθηκαν ζημιές φοροδιαφυγής στο ελληνικό δημόσιο ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ.

2. Από έλεγχο της εταιρείας ταχυμεταφορών διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου δεν εξέδωσε αποδείξεις για τουλάχιστον 7.400 λιανικές πωλήσεις κατά την περίοδο 2020-2021 και κέρδισε περισσότερα από 370.000 ευρώ σε οικονομικά κέρδη. ΦΠΑ στο ελληνικό δημόσιο άνω των 70.000 €.
Για την παραπάνω υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και η Αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

 • Ε. Έλεγχος φοροδιαφυγής – Εικονικό Στοιχείο

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν σε εταιρείες των επαρχιών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν τα σχετικά υποθετικά φορολογικά στοιχεία για τις χρήσεις 2016-2020 ως εξής:

1. Έξι εταιρείες (εκδότες) που εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ελέγχθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα συνολικού ύψους 104.367.187,84 €.

2. Ελέγχθηκαν επτά εταιρείες που έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία (αποδέκτες) και κατασχέθηκαν έγγραφα συνολικού ύψους 87.706.382,75 €.

Πάνω από 23.500.000 ευρώ υπολογίζεται η απώλεια του ελληνικού δημοσίου από το παραπάνω περιστατικό. Σχετικές εκθέσεις έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

 • ΣΤ. Έλεγχος Εργατικού Δικαίου

Πραγματοποιήθηκαν 226 έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν εφαρμόστηκε σωστά η εργατική νομοθεσία και εντοπίστηκαν 266 παραβάσεις για υποδηλωμένες και ανασφάλιστες θέσεις εργασίας σε 83 εταιρείες. Έχει σταλεί έκθεση ελέγχου στις αρμόδιες αρχές (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ) για επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1.452.500 €.

 • Ζ. Πλαστός Έλεγχος Κυκλοφορίας

1. Με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ, 3 εταιρείες στην επαρχία Ηρακλείου πραγματοποίησαν έλεγχο, κατάσχεση και καταστροφή προϊόντων απομίμησης. Κατασχέθηκαν συνολικά 12.148 πλαστά αντικείμενα και επιβλήθηκαν πρόστιμο 105.000 ευρώ.

2. Ελέγχθηκαν δύο εταιρείες στη Ζάκυνθο και κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 8.806 προϊόντα απομίμησης και επιβλήθηκε πρόστιμο 81.000 €.

 • Η. Διαχείριση της προστασίας των συμφερόντων του ελληνικού λαού και της Ε.Ε.

1. Τέσσερις έρευνες διενεργήθηκαν από το Τμήμα σε νέα αδειοδοτημένα οχήματα που τροποποιήθηκαν από οχήματα κυβισμού κινητήρα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, μετατράπηκαν σε οχήματα με μικρότερο κυβισμό κινητήρα και νέας άδειας. Σε τρεις περιπτώσεις εμφανίστηκαν σημάδια de facto κατάκτησης και κοινοποιήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία και την εισαγγελία.

2. Ολοκληρώθηκε έρευνα σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με τα γεύματα για πρόσφυγες-μετανάστες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (RCI). Ο έλεγχος ισχύει τόσο για δημόσιους φορείς όσο και για ιδιωτικές εταιρείες που έχουν συμβάσεις για τη διατροφή μεταναστών και προσφύγων και επικεντρώνεται στη διαδικασία υποβολής προσφορών, στην επαλήθευση της επάρκειας των πρώτων υλών και στην ύπαρξη επαρκών υποδομών για την υλοποίησή τους. Με βάση τις διατάξεις και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συμμετείχε επίσης στην έρευνα. Για το πόρισμα της έρευνας έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελία.

ΙΙ. Διεύθυνση Επιχείρησης ΣΔΟΕ Μακεδονίας

 • Α. Έλεγχος φοροδιαφυγής – Εικονικό στοιχείο

1. Από έλεγχο σε εμπόρους παλαιών μετάλλων (παλαιοσιδήρου) σε μεγάλη περιοχή της επαρχίας Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι αποκρύφθηκαν περισσότερες φορολογικές υποχρεώσεις λόγω μη υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016-2020. Πάνω από 23.000.000 € συν μη επιστροφή ΦΠΑ. Ποσά άνω των 250.000 € την ίδια χρονιά. Τα πρόστιμα και οι φόροι που θα επιβληθούν θα είναι κοντά στα 6.350.000 €.

2. Έλεγχος της επιχείρησης παλιοσίδερων (σκραπ) στην επαρχία Περάκ διαπίστωσε ότι το 2016-2017 εκδόθηκαν εικονικά τιμολόγια αξίας 1.530.127 ευρώ. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από το 2011 έως το 2021. Φόροι και πρόστιμα που επιβάλλονται από Δ.Ο.Υ της δικαιοδοσίας τους. Υπολογίστηκε στο ποσό των 1.811.000 ευρώ.

3. Σε προσωπικό έλεγχο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διαπιστώθηκε ότι είχαν υποβληθεί ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 2015-2019, οι οποίες απέκρυβαν φορολογητέα ποσά συνολικού ύψους 700.000 ευρώ περίπου.

 • Β. Έλεγχος επιχορήγησης

1. Έλεγχος επιχορηγήσεων επιχειρήσεων στην Επαρχία Τρικάλων διαπίστωσε ότι το έργο ήταν υπερτιμημένο στα 2.468.848 €. Τα πρόστιμα και οι φόροι που επιβλήθηκαν και η μερική επιστροφή των επιδοτήσεων πλησιάζουν τα 2.500.000 €.

2. Από έλεγχο επιδοτήσεων στον κτηνοτροφικό κλάδο της επαρχίας Ξάνθης διαπιστώθηκε ότι είχαν ληφθεί και χρησιμοποιηθεί εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 200.000 ευρώ. Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σε 278.588 €.

Και οι δύο ΔΥΕ ενημερώθηκαν για τις σχετικές αναφορές. Καθώς και ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για την επιστροφή των επιδοτήσεων.

 • Γ. Έλεγχος προσθήκης περιουσιακών στοιχείων

1. Αδήλωτα εισοδήματα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ από το 2016 έως το 2018 διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα εισοδήματος με χρήση της εταιρικής δομής ναυτιλιακής εταιρείας. Το ποσό αυτό και περαιτέρω τοποθέτηση σε επιδοτούμενες επενδύσεις.

2. Έλεγχος φυσικών προσώπων για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων διαπίστωσε αύξηση περιουσιακών στοιχείων περίπου 400.000 ευρώ που αποδίδεται σε απάτη και περαιτέρω χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα για το ξέπλυμά της.

3. Έλεγχος φυσικού προσώπου διαχειριστή προμηθευτή εταιρείας αποκάλυψε απάτη κατά του Δημοσίου σε σχέση με το κοινό επενδυτικό πρόγραμμα και τη χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ύψους 700.000 ευρώ.

 • Δ. Πλαστός Έλεγχος Κυκλοφορίας

Συνολικά 8.347 είδη (ρούχα, υποδήματα, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια, γυαλιά οράσεως, τσάντες, αρώματα) εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε έλεγχο πώλησης απομιμήσεων που διενεργούσαν επιχειρήσεις της επαρχίας Θεσσαλονίκης, τα οποία ήταν απομίμηση. . / Παραχάραξη εμπορικών εταιρειών δικαιούχων αδειών.

Με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, οι Ελεγκτές της Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα για την προστασία των συμφερόντων της Ελληνικής Πολιτείας και της ΕΕ και την εφαρμογή και συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Για την προστασία των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Πηγή: magnesianews.gr