• 30/11/2023 19:48

Μεγάλη κυκλοφορία «Save 2023» – ποια σπίτια θα παραμείνουν εκτός

ByGreeceit.gr

Μάι 20, 2023
Πρόγραμμα διατήρησης και ανακαίνισης των νέων: Ανοίγει η πλατφόρμα ενεργειακής αναβάθμισης

Το νέο «Save 2023» εξαιρεί την πολυκατοικία, ενώ το ταμείο «ψαλίδι» του νέου προγράμματος επιτρέπει επιδοτήσεις μόνο για μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Άλλωστε, ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ, έναντι 1.138 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούσε με το προηγούμενο «Εξοικονομώ 2021».

όριο
Ωστόσο, ένας οδηγός για το νέο πρόγραμμα που κυκλοφόρησε την Παρασκευή προβλέπει αύξηση του ανώτατου ορίου κόστους για επιλέξιμες παρεμβάσεις στη στέγαση, δεδομένης της αύξησης του κόστους των οικοδομικών υλικών. Ειδικότερα, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρέμβασης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά αξίωση δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) 1,10 € (1 € για την προηγούμενη «Εξοικονόμηση 2021») πολλαπλασιαζόμενη επί τη συνολική εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) που προέρχεται από το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

β) προϊόν 220 € (από 200 € για «Εξοικονομώ 2021») στην επιφάνεια του κύριου ιστότοπου, όπως φαίνεται από το Έντυπο Ε9.

γ) 28.000 € (από 22.500 € για «Εξοικονομώ 2021»).

Επιπλέον, αυξήθηκε επίσης το ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών για κάθε στοιχείο δαπάνης και ενεργειακό χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, το όριο για ενεργειακούς υαλοπίνακες (χωρίς πλαίσιο) ορίζεται στα 130 € (από 120 €), το όριο για εξωτερική μόνωση τοιχοποιίας στα 57 € (από 52 €) και το όριο για συστήματα καυστήρα λέβητα φυσικού αερίου από 3.190 € έως 22.500€ έγινε. (2.900 € έως 23.900 €), 1.265 € έως 1.595 € (1.150 € έως 1.450 €) για ηλιακούς θερμοσίφωνες κ.λπ.

Γενικότερα, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση μόνωσης, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, εγκατάσταση συστημάτων ζεστού νερού χρήσης με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εγκατάσταση θερμοσιφώνων.Έξυπνο σύστημα διαχείρισης (έξυπνο σπίτι) κ.λπ.

Επιλέξιμες δαπάνες από το 2020 και μετά
Όπως και με την προηγούμενη «Εξοικονόμηση 2021», η «Εξοικονόμηση 2023» ορίζει επίσης ότι η ημερομηνία έναρξης των δαπανών είναι η 1η Φεβρουαρίου 2020. Ολοκληρώθηκε σε σχέση με φυσικά αντικείμενα ή υλοποιήθηκε πλήρως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) πρέπει να έχει εκδοθεί την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Πράγματι, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του προγράμματος, έχουν διευκρινιστεί ΠΕΑ που εκδόθηκαν μετά τις 27 Νοεμβρίου 2017 και πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και έρευνες και εγκρίσεις για μικρές οικοδομικές εργασίες. Εκδόθηκε πριν από τις 2 Ιανουαρίου 2020, αλλά η δαπάνη δεν είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα.

Βαθμολογία αίτησης και κριτήρια επιλεξιμότητας
Η πλατφόρμα ψηφιακών εφαρμογών του προγράμματος «Save 2023» θα ανοίξει στις 12 Ιουνίου 2023 και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Η βαθμολογία δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση του κόστους εξοικονόμησης ενέργειας (50%). Εισόδημα (14%), αριθμός σχολικών ετών, μονογονεϊκή οικογένεια, πολύτεκνος, ΑΜΕΑ (7%), ενεργειακή τάξη (5%), ηλικία δόμησης (3%)

Ο στόχος για κάθε σπίτι που επιλέγεται για το «Εξεκονόμου 2023» είναι να επιβάλει αναβαθμίσεις σε τουλάχιστον τρεις κατηγορίες ενέργειας για να εξασφαλιστεί εξοικονόμηση 30% ή περισσότερο στην πρωτογενή ενέργεια. Οι κατοικίες που επιλέγονται για ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να υπάρχουν νόμιμα, να μην θεωρούνται κατεδαφισμένες, να χρησιμοποιούνται ως πρωτεύουσες κατοικίες και να ταξινομούνται σύμφωνα με την αρχική ΠΕΑ. Κατηγορία Γ και κάτω, δεν χρησιμοποιείται για βραχυχρόνιες ενοικιάσεις (τύπου Airbnb). Αφού η αίτησή σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρηθεί «κατ’ αρχήν επιλέξιμη», θα σας ζητηθεί να εκδώσετε Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα είναι φυσικά πρόσωπα που κατέχουν δικαιώματα REM (ολική κυριότητα, επικαρπία ή δευτερεύουσα κυριότητα) σε ειδική κατοικία. Μόνο μία αίτηση μπορεί να υποβληθεί ανά επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο. Σπίτια που καλύπτονται ενεργά από άλλα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II”, “Εξοικονόμηση-Αυτόνομη”, “Εξοικονόμηση 2021” και “Εξοικονόμηση-Ανακαίνιση για νέους” δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα .

χρηματοοικονομικό σύστημα
Η δήλωση ενός σχήματος χρηματοδότησης είναι βασική προϋπόθεση και βασικό σημείο στη διαχείριση των πόρων του προγράμματος. Οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίνονται στον τελικό πίνακα πρέπει να προσδιορίσουν το σχήμα χρηματοδότησης (ίδια κεφάλαια, δάνειο) στο οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι επιλογές μετοχών είναι μη αναστρέψιμες και δεν μπορούν να αλλάξουν αργότερα. Μια επιλογή δανείου μπορεί να αλλάξει σε μια επιλογή μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του σταδίου αίτησης του δανείου και πριν η εφαρμογή μεταβεί σε «περιλαμβάνεται». Οποιαδήποτε αίτηση στην οποία ο αιτών επιλέξει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με δικά του κεφάλαια θα εξετάζεται άμεσα για συμμετοχή. Στις αιτήσεις που επιλέγουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα saneio δίνεται προθεσμία 120 ημερών χωρίς δικαιώματα παράτασης για να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία δανεισμού. Μεγάλη κυκλοφορία «Save 2023» – ποια σπίτια θα παραμείνουν εκτός

σάλτσα: ΟΤ

Πηγή: magnesianews.gr