• 27/03/2023 04:27

Μεγάλη υπόθεση: Πότε θα «κοπούν» τα επιδόματα ανεργίας;

ByGreeceit.gr

Οκτ 18, 2022
Ελάτε στο Viber

Οι άνεργοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις νέες αλλαγές που έγιναν στη ΔΥΠΑ. Κι αυτό γιατί μπορεί να «θυσιαστεί» τόσο η παραμονή στο μητρώο ανέργων του πρώην ΟΑΕΔ όσο και η καταβολή επιδομάτων ανεργίας.

Σε περίπτωση που άνεργος αρνηθεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εργασίας ή κατάρτισης, προβλέπεται διαγραφή από το μητρώο του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) των ανέργων από έξι μήνες έως δύο έτη.

ειδικά:

  • Εάν ένα άτομο που αναζητά εργασία απορρίψει τρεις κενές θέσεις εργασίας σύμφωνα με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα χαρακτηριστικά του αιτούντος εργασία αντικατοπτρίζονται σε αυτό, οι πληρωμές παροχών θα ανασταλούν και ο αιτών εργασία θα διαγραφεί από το ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ για δύο χρόνια. (2 χρόνια.
  • Εάν κάποιος που αναζητά εργασία δεν συμμετάσχει σε δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης όπως υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, οι πληρωμές παροχών θα σταματήσουν και το άτομο που αναζητά εργασία θα διαγραφεί από το ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ για έξι μήνες. Συμμετοχή σημαίνει παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σας δραστηριοτήτων μέχρι την ολοκλήρωση και απόδειξη ότι έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευσή σας. Η μη συνεργασία με σύμβουλο απασχόλησης για την ανάπτυξη Ψηφιακού Προσωπικού Σχεδίου Δράσης εντός της προθεσμίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ για έξι μήνες.
  • Εάν ένα άτομο που αναζητά εργασία δεν εκπληρώσει άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία με έναν σύμβουλο εργασίας, θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένες συνέπειες όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
    Ταυτόχρονα, όταν εργάζεστε με σύμβαση ή μισθωτή εργασία, ή εάν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες ή απασχολούνται ανεξάρτητα, απαιτείται εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 παράγραφος 1 του νόμου 4144/2013 ή του άρθρου 44 (2) του Ν. 3986/2011 ή όποιος αρχίζει να εργάζεται ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο και δεν δηλώσει αμέσως απασχόληση στο ΔΥΠΑ διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής. – Εγγραφείτε πριν περάσουν 6 μήνες.

Εάν διαπράξετε δεύτερο αδίκημα εντός 12 μηνών, θα χάσετε το δικαίωμα επανεγγραφής σας στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 2 χρόνια.

Τα επιδόματα που καταβάλλονται σε τέτοια περίπτωση θα διεκδικούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα επιβάλλονται επ’ αυτών με πράξη του Διοικητή της ΔΥΠΑ. διοικητικό πρόστιμο.

Κυρώσεις επιβάλλονται και όταν η απασχόληση δεν δηλώνεται ή δεν ανακοινώνεται σωστά.

Πηγή: magnesianews.gr