• 23/04/2024 17:08

Μειωμένες κυρώσεις για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων

ByGreeceit.gr

Νοέ 1, 2022
Μειωμένες κυρώσεις για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων

Ένας νέος νόμος περί φορολογικών διαδικασιών που εισήχθη από το Υπουργείο Οικονομικών στο Κογκρέσο προβλέπει σημαντικά μειωμένες κυρώσεις για όσους εκδίδουν και λαμβάνουν ψευδείς και εικονικές φορολογικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και όποιος λαμβάνει εικονικά φορολογικά στοιχεία ή παραποιεί τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν έχει φοροδιαφύγει ή όχι, θα υπόκειται σε τρεις φυλάκιση για περισσότερο από ένα μήνα. Έξι χρόνια φυλάκιση.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα βάσει του Ν. 4335/2015. Ο νόμος αυτός άλλαξε ριζικά το αδίκημα της έκδοσης και λήψης εικονικών και πλαστών τιμολογίων και τροποποίησε τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 για το αδίκημα της έκδοσης και λήψης εικονικών και πλαστών τιμολογίων.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα αναταραχή, όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή παραποιεί τέτοια στοιχεία, είτε έχει φοροδιαφύγει είτε όχι, θα καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. Φεγγάρι.

Συγκεκριμένα, όποιος εκδίδει ή λαμβάνει εικονικά φορολογικά στοιχεία για το σύνολο ή μέρος μιας ανύπαρκτης συναλλαγής, εάν το συνολικό ποσό των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τις 75.000 $, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Εάν το παραπάνω ποσό υπερβαίνει τις 200.000 €, επιβάλλεται φυλάκιση έως 10 ετών.

Η ανώτατη αυτή ποινή θα μειωθεί σημαντικά με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο οποίος προβλέπει:

«Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και λαμβάνει εικονικά φορολογικά στοιχεία ή παραποιεί τα στοιχεία αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, ανεξαρτήτως αν φοροδιαφεύγει ή σε πρόστιμο του άρθρου 57 ΑΚ, εκτός όταν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια ή την υποστήριξη οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4. Ειδικότερα, το σύνολο ή μέρος μιας ανύπαρκτης συναλλαγής Κάθε πρόσωπο που εκδίδει ή λαμβάνει εικονικά φορολογικά στοιχεία σχετικά με το Τμήμα θα τιμωρείται ως εξής: α) φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ, το άθροισμα των οποίων τα εικονικά φορολογικά στοιχεία υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ και β) φυλάκιση 200.000 ευρώ για τουλάχιστον 1 έτος ή όχι περισσότερο από 6 έτη εάν υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό».

σάλτσα: https://www.newsbomb.gr/

Πηγή: magnesianews.gr