• 05/12/2023 01:13

Μειώσεις φόρων για οικογένειες με παιδιά, φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

ByGreeceit.gr

Μάι 27, 2023
Αντίκτυπος της σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού στις ΜΜΕ

Μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης για τους αυτοαπασχολούμενους, η νέα κυβέρνηση θα δημοσιεύσει φακέλους φορολογικής μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά 1.000 ευρώ στο όριο φορολογικής απαλλαγής για τα νοικοκυριά με παιδιά. Περιλαμβάνει νέες φορολογικές παρεμβάσεις που θα γίνουν σταδιακά την επόμενη τετραετία, καθώς και το φορολογικό καθεστώς για τους επαγγελματίες.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να βελτιωθεί για να χαλαρώσει η μεσαία τάξη, να κατανεμηθεί δίκαια η φορολογική επιβάρυνση, να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο οικονομικό επιτελείο, που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, θα αντιμετωπίσει τη φορολογική μεταρρύθμιση προετοιμάζοντας νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα περιέχει μεταξύ άλλων:

Αυξημένο όριο φορολογικής απαλλαγής για οικογένειες με παιδιά: Από την 1η Ιανουαρίου 2024 αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το όριο φορολογικής απαλλαγής για περισσότερους από 700.000 μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες πλήρους απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά με ένα παιδί έχουν ετήσια φορολογική έκπτωση 90 ευρώ και η φορολογική ελάφρυνση αυξάνεται στα 220 ευρώ για φορολογούμενους με δύο ή περισσότερα παιδιά υπό φροντίδα. Η αύξηση κατά 1.000 ευρώ καθορίζει τα όρια φορολογικής απαλλαγής για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες πλήρους απασχόλησης ως εξής:

– 9.000 έως 10.000 € ισχύουν σήμερα για φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα.

– 10.000 € έως 11.000 € για φορολογούμενους με δύο παιδιά.

– 11.000€ έως 12.000€ για τρία εξαρτώμενα τέκνα.

– 12.000 € έως 13.000 € για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους φορολογούμενους χωρίς παιδιά, το όριο απαλλαγής παραμένει στα 8.636 ευρώ.

Αλλαγή φορολογικής κατάστασης ελεύθερου επαγγελματία: Στη δεύτερη έκθεσή της για την εποπτεία μετά το πρόγραμμα, η Επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να τροποποιήσει το φορολογικό καθεστώς των αυτοαπασχολούμενων και να χρησιμοποιήσει δεδομένα ηλεκτρονικών πληρωμών για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα, παραθέτει στοιχεία για το 2021, σύμφωνα με τα οποία πάνω από το 67% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνουν το εισόδημά τους κάτω των 10.000 ευρώ. Τα αναφερθέντα μικτά κέρδη ήταν 4,2 δισ. ευρώ από πωλήσεις 48,6 δισ. ευρώ. Η μελέτη του ΙΟΒΕ περιλαμβάνει επίσης προτάσεις και μέτρα που υιοθετήθηκαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αναμένεται να κατευθύνει τη φορολογική μεταρρύθμιση για τους επαγγελματίες.

Αλλαγές στα φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές και επέκταση των POS σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Στόχος είναι να περιοριστεί σημαντικά η χρήση μετρητών στις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές των φορολογουμένων και να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να «δαπανούν» το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου τζίρου τους μέσω μηχανημάτων σημείων πώλησης και άλλων μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών. υποχρέωση παρουσίασης μεγάλου χρηματικού ποσού. Ελέγχουμε εξονυχιστικά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας για φορολογητέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες με ηλεκτρονικά μέσα ήταν ελάχιστες και χαμηλότερες από το αναμενόμενο το 2022 και τα υπάρχοντα κίνητρα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την πάταξη της φοροδιαφυγής μεταξύ 20 κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών.

αφορολόγητο

Ο πίνακας των οικονομολόγων περιλαμβάνει 1.047 φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις που ισχύουν επί του παρόντος για τους αυτοαπασχολούμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και 1.047 δαπάνες που παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις. Πλήρης απαλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι φορολογικές εκπτώσεις ελέγχονται και καταγράφονται για να προσδιοριστεί το κόστος, το όφελος του δικαιούχου και η κατηγορία έναντι του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, σήμερα υπάρχουν 1.047 φοροαπαλλαγές, με το οικονομικό κόστος να ανέρχεται στα 12,88 δισ. ευρώ.

έντυπη έκδοσηΝέα»

Πηγή: magnesianews.gr