• 26/03/2023 12:16

Μείωση του τραπεζικού δανεισμού τον Ιανουάριο

ByGreeceit.gr

Μαρ 1, 2023
Αγγίξτε τα δάνεια που μειώθηκαν τον Οκτώβριο

Υποχώρησε ο τραπεζικός δανεισμός τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μηνιαία καθαρή ροή των συνολικών κεφαλαίων ήταν αρνητική 3.284 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2023, σε σύγκριση με θετική καθαρή ροή 3.491 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι μηνιαίες καθαρές ροές χρήματος προς τη γενική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2023 ήταν αρνητικές 1.263 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με θετικές καθαρές ροές 652 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των κεφαλαίων της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 7,3% από 13,5% τον προηγούμενο μήνα.

Τον Ιανουάριο του 2023, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνολικού δανεισμού του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 5,7% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική στα 2,021 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,838 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι μηνιαίες καθαρές ροές χρήματος προς τις επιχειρήσεις τον Ιανουάριο του 2023 ήταν αρνητικές 1.728 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τις θετικές καθαρές ροές 2.949 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, μια ετήσια μεταβολή 11,3% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα που μειώθηκε σε

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της μη χρηματοοικονομικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μειώθηκε στο 10,6% από 11,8 τον προηγούμενο μήνα. Οι μηνιαίες καθαρές ροές χρήματος ήταν αρνητικές στα 1,45 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τις θετικές καθαρές χρηματικές ροές 2,31 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες αυξήθηκε στο 18,0% από 16,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή χρήματος ήταν αρνητική σε 323 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με θετική καθαρή χρηματική ροή 647 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τον Ιανουάριο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή κεφαλαίων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική στα 89 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε στο -1,4% από -0,9% τον προηγούμενο μήνα.

Οι μηνιαίες καθαρές ροές χρήματος προς ιδιώτες και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ήταν αρνητικές 203 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2023, σε σύγκριση με αρνητικές καθαρές ροές 132 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης ήταν -2,4% από -2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: magnesianews.gr