• 21/09/2023 15:09

Μηχανισμός φορολόγησης αναδρομικών παροχών που λαμβάνουν κληρονόμοι ασφαλισμένων

ByGreeceit.gr

Μάι 27, 2023
Ελάτε στο Viber

Πώς θα φορολογηθούν οι φυσικοί κληρονόμοι των αναδρομικών προσόδων του θανόντος ασφαλισμένου ανακοίνωσαν οι εφορίες.

Αυτό σημαίνει ότι όταν ο ΕΦΚΑ καταβάλλει αναδρομική πρόσοδο στους κληρονόμους του ασφαλισμένου (σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης), θα παρακρατεί φόρο εισοδήματος 20% και θα εκδίδει έντυπη βεβαίωση σύνταξης μισθού στο όνομα του κληρονόμου. δημοσιεύω.

Αυτό είναι λάθος. Παρακράτηση φόρου 20% επί των αναδρομικών που καταβλήθηκαν βάσει νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή συλλογικών συμβάσεων αφορά εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Αστικού Κώδικα). Αντίθετα, οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για ποσά που καταβάλλονται στους κληρονόμους του ασφαλισμένου μετά το θάνατο του ασφαλισμένου. Κι αυτό γιατί δεν αποτελούν εισόδημα ως μέρος της κληρονομιάς και φορολογούνται μόνο σε περίπτωση κληρονομιάς.

Ως εκ τούτου, η ΑΑΔΕ απαιτεί από τους κληρονόμους την υποβολή τροποποιημένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος που έλαβε ο σχετικός φόρος, για την επιστροφή του ως άνω αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου και για ορθούς λειτουργικούς λόγους αναγκάστηκε να εκδώσει εγκύκλιο διευκρινίζοντας ότι Υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ με τη συμπλήρωση της Ατομικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1), Κωδικοί 611-612 («Φόροι χωρίς Ηλεκτρονική Ενημέρωση») με το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από το ποσό που εισέπραξε από τον ΕΦΚΑ.

Η καταχώρηση του παραπάνω κωδικού πρέπει να γίνεται με βάση τη σχετική βεβαίωση παρακράτησης φόρου που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και προσκομίζεται στην αρμόδια ΔΟΥ. Επιπλέον, το συνολικό χρηματικό ποσό ως κληρονομικό στοιχείο, αν δεν έχει ήδη αναγραφεί, δεν εμπίπτει στην εννοιολογική εμβέλεια καμίας εισοδηματικής κατηγορίας και αναγράφεται στους κωδικούς 781-782.

Η τροποποιημένη δήλωση θα γίνει δεκτή χωρίς πρόστιμο και η εφορία θα προχωρήσει στην εκκαθάριση της τροποποιημένης δήλωσης που υποβλήθηκε μετά από έλεγχο που θα αποδείξει ότι οι παραπάνω φόροι δεν έχουν ήδη επιστραφεί ή συμψηφιστεί στην δήλωση του κληρονόμου. Για συμψηφισμό παρακρατηθέντων φόρων.

Πηγή: magnesianews.gr