• 22/09/2023 05:46

Μυτιληναίος: τα κέρδη εκτοξεύθηκαν στα €143 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023

ByGreeceit.gr

Μάι 4, 2023
Μυτιληναίος: τα κέρδη εκτοξεύθηκαν στα €143 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023

Η Mytilineos συνεχίζει να έχει καλές επιδόσεις το 2023, αποδεικνύοντας ότι η ευρωστία της δεν είναι υποπροϊόν της ενεργειακής κατάστασης.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, η Μυτιληναίος αύξησε τα καθαρά της κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας κατά 113% φτάνοντας τα 143 εκατ. ευρώ, έναντι 67 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κέρδη ανά μετοχή 1,04 ευρώ, αυξημένα κατά 109% σε ετήσια βάση.

Οι πωλήσεις των εισηγμένων εταιρειών αυξήθηκαν κατά 30% από 1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 1,35 δισ. ευρώ.

Ο διορθωμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 948 εκατ. ευρώ, από τον οποίο δεν περιλαμβάνονται 151 εκατ. ευρώ που αφορούν χρέη χωρίς αναγωγή.

Οι ισχυρές προοπτικές της Μυτιληναίος και η σημαντική βελτίωση του πιστωτικού προφίλ έχουν επίσης αναγνωριστεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης όπως ο FITCH. Η FITCH αναβάθμισε πρόσφατα την εταιρεία σε «BB+», ελαχιστοποιώντας την απόσταση από την επενδυτική βαθμίδα. Ειδικότερα, παρά το πολύ υψηλό CAPEX μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος/EBITDA ήταν 1,03x, ένα επίπεδο που υποδηλώνει μια εταιρεία επενδυτικού βαθμού, που είναι και ο στόχος μας.

Το οικονομικό περιβάλλον το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν εξαιρετικά ασταθές, με τις τιμές της ενέργειας να υποχωρούν σημαντικά, αλλά ο διαρθρωτικός πληθωρισμός παρέμεινε υψηλός και η ανοδική πίεση στα επιτόκια δανεισμού διατηρήθηκε. Παρά το ρευστό οικονομικό περιβάλλον και την άνευ προηγουμένου αστάθεια των τιμών της ενέργειας τα τελευταία δύο χρόνια, τα διαφοροποιημένα μοντέλα λειτουργίας, τις σημαντικές συνέργειες μεταξύ των τομέων της ενέργειας και της μεταλλουργίας και τη διεθνοποιημένη φύση της Μυτιληναίος Είναι ο κύριος μοχλός της ανάπτυξής μας.

Συνεχίζοντας τις ιστορικά ισχυρές επιδόσεις που καταγράφηκαν το 2022, τα ακόμη ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα της Μυτιληναίος το πρώτο τρίμηνο μετά τον μετασχηματισμό της εταιρείας καταδεικνύουν την επιτυχία της εταιρείας στη σημαντική ενίσχυση της θέσης της στον ενεργειακό τομέα. Κερδοφορία. Ταυτόχρονα, παρά την πτώση των τιμών του αλουμινίου, ο κλάδος της μεταλλουργίας συνεχίζει να διατηρεί το υψηλό επίπεδο απόδοσης και κερδοφορίας, με τη Μυτιληναίο να διατηρεί την αναπτυξιακή της τροχιά με τη σταθερή απορρόφηση νέων μεγεθών υψηλότερου επιπέδου.

Πηγή: magnesianews.gr