• 14/04/2024 18:16

Νέα κριτήρια για τη χορήγηση φοροαπαλλαγής

ByGreeceit.gr

Ιαν 29, 2023
Νέα κριτήρια για τη χορήγηση φοροαπαλλαγής

Καθώς το τρέχον σύστημα λειτουργεί με ελάχιστα έως καθόλου κοινωνικά πρότυπα και ως εκ τούτου ευνοούνται οικονομικά ισχυρές κοινωνικές ομάδες καθώς και φοροφυγάδες, οι φοροαπαλλαγές και οι μειώσεις θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες περιόδους.

Σήμερα, οι φοροαπαλλαγές έχουν φτάσει τα 1.047 και μάλιστα, στα δύο χρόνια της πανδημίας, το ποσό έχει εκτιναχθεί για τη στήριξη φορολογουμένων και επιχειρήσεων, με το κόστος να εκτινάσσεται στα 12,9 δισ. ευρώ. Πρόθεση του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις σύμφωνα με τις πρακτικές που ισχύουν στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους αφορολόγητους συντελεστές μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογικές απαλλαγές ανέρχονται στο 26,7% των φορολογικών εσόδων, αλλά δεν είναι μηχανογραφημένες και ενδέχεται να μην μπορούν να υπολογίσουν εκπτώσεις, όπως κέρδη κληρονομιάς ή τζόγου, και το κόστος είναι πολύ υψηλότερο και μη μετρήσιμο. .

Νέα κριτήρια για τη χορήγηση φοροαπαλλαγής

Τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το γεγονός ότι σχεδόν 7 στους 10 φορολογούμενους δηλώνουν εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, υποδηλώνουν ότι όχι μόνο αποκρύπτονται οι φορολογούμενοι, αλλά και ότι δηλώνουν το πραγματικό τους εισόδημα. που δεν το κάνουν. Υπό το πρίσμα αυτό, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τις φοροαπαλλαγές και τις μειώσεις από την αρχή, αλλά θα ξεκινήσει μια διαδικασία ηλεκτρονικής επανεξέτασης και καταγραφής όλων των φοροαπαλλαγών, ώστε να διαπιστωθεί το κόστος για τον προϋπολογισμό και ο αριθμός των φορολογουμένων που εμπλέκονται. Οταν.

Ως εκ τούτου, επανεξετάζονται οι διάσπαρτες φορολογικές δαπάνες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργούνται «μόνιμες» απαλλαγές. Αυτό ενισχύει κυρίως αδύναμες κοινωνικές ομάδες και επενδύσεις.

Ορισμένες από τις φορολογικές περικοπές που ισχύουν σήμερα εισήχθησαν για να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες, αλλά οδηγούν σε συστημικές στρεβλώσεις, καθώς πολλοί εκμεταλλεύονται τα κίνητρα κρύβοντας το πραγματικό τους εισόδημα. Είμαι εδώ. Ο νόμος αυτός προβλέπει μειωμένο φορολογικό συντελεστή 50% για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης εφόσον το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €.

Ταυτόχρονα, θα απαλλαγείτε από τα τέλη πλαστοπροσωπίας και θα λάβετε έκπτωση φόρου 50% για πέντε χρόνια. Τα παραπάνω μέτρα συμβάλλουν στη στήριξη όσων ξεκινούν τις δραστηριότητές τους, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δήλωση χαμηλού εισοδήματος που δεν υπερβαίνει τις 10.000 €, με στόχο τη συνέχιση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης.

Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500.000 (618.000) αυτοαπασχολούμενοι, αριθμός που δείχνει ότι ενώ πραγματοποιούν κύκλο εργασιών περίπου 40 δισ. ευρώ, τα δηλωθέντα κέρδη τους ανέρχονται μόνο σε 3,5 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ζήτησε από το ΙΟΒΕ να εκπονήσει μελέτη που θα περιέχει προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Όσον αφορά τις παροχές, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δαπανήσει τουλάχιστον το 50% του ποσού που πιστώνεται στον λογαριασμό του δικαιούχου στην κάρτα. Το μέτρο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και θα επεκταθεί σε όλα τα επιδόματα που χορηγούνται σήμερα.

Πηγή: magnesianews.gr