• 01/12/2023 12:46

Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης 150.000 εργαζομένων – επιδόματα έως 400€, ενδιαφερόμενοι

ByGreeceit.gr

Δεκ 22, 2022
Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης 150.000 εργαζομένων – επιδόματα έως 400€, ενδιαφερόμενοι

Συνολικά 150.000 εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς της οικονομίας θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους με το νέο Πρόγραμμα Προώθησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που ανέρχεται σε 154,5 εκατ. ευρώ.

Για πρώτη φορά, η ΔΥΠΑ συνεργάστηκε με πανεπιστημιακά κέντρα κατάρτισης και δια βίου μάθησης (KEDiVim), διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς και αδειοδοτημένα κέντρα δια βίου μάθησης (KDBM) για την ανάπτυξη μιας μεγάλης λίστας εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης με ψηφιακή εστίαση που παρέχει στους εργαζόμενους. Οι «πράσινες» δεξιότητες μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προφίλ.

Συγκεκριμένα, οι επιλογές κυμαίνονται από βασικά εργαλεία ψηφιακού γραφείου, προγράμματα για μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων έως πιο προηγμένα όπως ανάλυση δεδομένων, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, logistics και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα. Περιλαμβάνει εξειδικευμένα είδη.

Στόχος
Στόχος είναι να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στο χώρο εργασίας, να βελτιώσουν την προοπτική τους και έτσι να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Από τη 13:00 σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να κάνουν κλικ στον σύνδεσμο «Εγγραφή στο πρόγραμμα Ωφελούμενου Εργαζομένου Εγγραφή για Κατάρτιση» μέσω της ιστοσελίδας bower.gov.gr. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εγγραφής δικαιούχων, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων που εμφανίζεται στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα.

επεξεργάζομαι, διαδικασία
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής αιτήσεων έως ότου εξαντληθούν οι προσφερόμενες θέσεις.

Κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικά 80 ωρών (ζωντανή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή επίδειξη των γνώσεών τους, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης και, μετά την επιτυχία τους, να λάβουν «Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων» επιλογής από τον φορέα διαπίστευσης.

Επομένως, εάν ολοκληρώσετε ένα πρόγραμμα 80 ωρών και περάσετε τις εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβετε εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ.

“Προκαταβολή”
Το πρόγραμμα «Go Forward» αποτελεί μέρος μιας συνολικής πολιτικής της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο των ανέργων όσο και των εργαζομένων. Σχεδιάζεται η μεγαλύτερη πρωτοβουλία κατάρτισης εργατικού δυναμικού στην ιστορία της χώρας, με στόχο 500.000 εργαζόμενοι και άνεργοι να λάβουν πιστοποιητικά ολοκλήρωσης των προγραμμάτων κατάρτισης τα επόμενα χρόνια, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζιδάκις δήλωσε: «Σήμερα η οικονομία και η αγορά εργασίας αναπτύσσονται ραγδαία, πρέπει να επανεκπαιδευτούν, επομένως το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για εκπαίδευση 150.000 εργαζομένων σε αυτά τα θέματα έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία».

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: “Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης συνεχίζει να επενδύει στο πιο σημαντικό κεφάλαιο της χώρας: τους ανθρώπους της. Μετά από μια επιτυχημένη επιχείρηση κατάρτισης για τους 120.000 ανέργους, ξεκινάμε τώρα νέες δραστηριότητες για 150.000 εργαζόμενους. Στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε επιτυγχάνουν τους στόχους τους και αποκτούν τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες που χρειάζονται για να προχωρήσουν επαγγελματικά.»

Βασικά βήματα και απαιτήσεις για αίτηση σε νέα προγράμματα
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Υπαλλήλων για εκπαίδευση μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΕΙ. Ένα αδειοδοτημένο KDBM έχει υπαλλήλους που πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα.
είναι άνω των 18 ετών.
Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άνω.
Κάθε Ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής και να συμμετάσχει σε ένα μόνο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.
2. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εργαζομένων στο έργο γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων πρέπει:

Για να συμπληρώσετε και να υποβάλετε, μεταβείτε στη σελίδα voucher.gov.gr, πληκτρολογήστε τον κωδικό TAXISnet και συμπληρώστε τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».
Πρέπει να επισυναφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την καταγραφή των πληροφοριών που έδωσε στην Αίτηση Συμμετοχής και την παρουσίασή τους στον πάροχο εκπαίδευσης που έχει επιλεγεί από τον δικαιούχο μετά την επιλογή του προγράμματος.
Αντίγραφο έγκυρης ταυτότητας/διαβατηρίου.
Τουλάχιστον αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άνω.
Υπεύθυνη Δήλωση του gov.gr. Η δήλωση αυτή αναφέρει:

του. Μη συμμετοχή ή/και συμμετοχή σε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Greece 2.0» – NextGenerationEU, Action 16913 Lifetime New Strategies for Learning and National Skills Development Systems.
β) δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης για το ίδιο θέμα τα δύο τελευταία χρόνια πριν από την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.
· Οποιαδήποτε πρόσθετη τεκμηρίωση που μπορεί να επιλέξει ο δικαιούχος για το πρόγραμμα στη Φάση 2 (όπως πιστοποιητικό στα Αγγλικά).
· Πρόσθετες δηλώσεις ευθύνης περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση.

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω αναρτώνται από τον δικαιούχο στην ιστοσελίδα ticket.gov.gr.

– «αποθηκεύστε» την αίτηση σε ηλεκτρονικά μέσα και «αποθηκεύστε» την απόδειξη υποβολής της αίτησης με τον «Κωδικό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (KAWAS) και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής. Ο κωδικός ΚΑΒΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός, μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το σχετικό μηχανογραφικό σύστημα κατά την υποβολή, χρησιμεύει ως απόδειξη υποβολής και επισυνάπτεται σε όλα τα έγγραφα (μητρώα, κουπόνια εκπαίδευσης) κ.λπ. α. ).

3. Μετά την υποβολή της αίτησης και με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής, θα δημιουργηθεί μητρώο δικαιούχων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα ticket.gov.gr με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.

4. Οι δικαιούχοι επιλέγουν τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που θα αξιολογηθούν και θα εμφανιστούν στο voucher.gov.gr. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα παρουσιαστεί στον δικαιούχο ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης που δηλώνει ο δικαιούχος στην αίτηση (υποχρεωτικό, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο κ.λπ.) και άλλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

5. Ο Πάροχος Εκπαίδευσης εξετάζει τα υποστηρικτικά έγγραφα του Δικαιούχου και, εάν είναι επιλέξιμο, προχωρά στην ενεργοποίηση του Εκπαιδευτικού Κουπονιού (Κουπόνι Εκπαίδευσης) μέσω της σύναψης διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Παρόχου και του Δικαιούχου.

6. Η επιλογή των δικαιούχων θα προτιμηθεί για την υποβολή αιτήσεων, εφόσον συντρέχουν οι επιμέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της επιλογής τους (επίπεδο εκπαίδευσης, γνώση ξένων γλωσσών, εάν χρειαστεί κ.λπ.). Γίνεται με τη σειρά. κ.λπ.) και μέχρι να εξαντληθεί η προσφερόμενη θέση.

7. Κάθε εκπαιδευόμενος θα συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης για την ανάπτυξη ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω 12 ωρών ζωντανής εκπαίδευσης και μεθόδων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-learning). Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έως και 20 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ο αριθμός ωρών ημερησίως για τη Ζωντανή Εκπαίδευση και τη Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ώρες. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας έως 80 ωρών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών.

8. Οι δικαιούχοι που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε δικαιούχος που θα περάσει την εξέταση θα λάβει «πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων» από τον φορέα πιστοποίησης που τον επέλεξε. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φορέας πιστοποίησης θα εκδώσει «Πιστοποιητικό Συμμετοχής» στις εξετάσεις πιστοποίησης.

9. Κάθε δικαιούχος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ίσο με 5€ ανά ώρα εκπαίδευσης και συνεπώς λαμβάνει 400€ για 80 ώρες εκπαίδευσης. Οι αποδέκτες πρέπει να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και να περάσουν εξετάσεις πιστοποίησης προκειμένου να λάβουν πλήρεις παροχές εκπαίδευσης χωρίς απουσίες.
Οι δικαιούχοι πρέπει να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και να περάσουν εξετάσεις πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και τη συμμετοχή του δικαιούχου στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως αποτελέσματος), ο δικαιούχος δικαιούται ποσό ίσο με 70%. Το συνολικό επιλέξιμο ποσό όλων των ωρών εκπαίδευσης του προγράμματος μείον τις απουσίες. Εάν περάσετε τις εξετάσεις πιστοποίησης, δικαιούστε να λάβετε το 100% του συνολικού ποσού δικαιώματος για όλες τις ώρες εκπαίδευσης στο πρόγραμμα μείον τυχόν απουσίες.

10. Εάν ένας δικαιούχος δεν ενεργοποιηθεί εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, εάν ο δικαιούχος υπερβεί το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών ή δεν πληροί τα κριτήρια, ο δικαιούχος θα διαγραφεί από το μητρώο δικαιούχων· τα επιλέξιμα κουπόνια κατάρτισης θα ανακαλούνται. για τη συμμετοχή του στη δράση εάν διακόψει την εκπαίδευση χωρίς βάσιμο λόγο και εάν προσκομίσει δικαιολογητικά ασυμβίβαστα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη πρόσκληση.

Πηγή: magnesianews.gr