• 29/11/2023 00:59

Νοικοκυριά που υποβάλλονται σε διπλούς ελέγχους ακρίβειας

ByGreeceit.gr

Οκτ 29, 2022
Ελάτε στο Viber

Πάνω από 2 εκατομμύρια δικαιούχοι ελέγχων ακρίβειας που διενεργήθηκαν τον Δεκέμβριο και λίγο πριν τις γιορτές, χωρίς οι δικαιούχοι να υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση.

Το αρχικό ποσό είναι 250 €, αλλά μπορεί να φτάσει έως και 420 € ή 500 € ανάλογα με τις συνθήκες.

Ποιος λαμβάνει διπλούς έγκαιρους ελέγχους;
Εάν η σύζυγος ή ο οικιακός σύντροφος είναι και οι δύο δικαιούχοι της βοήθειας, θα γίνει διπλός έλεγχος ακρίβειας για το νοικοκυριό, καθώς και οι δύο θα λάβουν 250 ευρώ έκαστος. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι:

Το ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 δεν υπερβαίνει τα 9.600 ευρώ (προηγουμένως 7.200 ευρώ)
Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα της οικογένειας (το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος του οφειλέτη και της συζύγου/συντρόφου του) δεν υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ (προηγουμένως 14.400 ευρώ).
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ενός νοικοκυριού βάσει του νόμου περί Διοικητικών Αποφάσεων ΕΝΦΙΑ για το 2022 (φορολογικό έτος 2021) δεν θα υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (προηγουμένως 200.000).
Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.
Για τον Δεκέμβριο, η μηνιαία εισοδηματική στήριξη για τους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα διπλασιαστεί εάν υπάρξει εγκριτική απόφαση στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Εάν ανασταλεί η ισχύς της σχετικής εγκριτικής απόφασης, δεν καταβάλλεται προσαύξηση και θα καταλογιστεί στον δικαιούχο μετά την άρση της ανωτέρω αναστολής. Οι αυξημένες πληρωμές θα προηγούνται των τακτικών μηνιαίων πληρωμών Υποστήριξης Εισοδήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Προβλέπεται επίσης εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τον Δεκέμβριο για οικογένειες που λαμβάνουν το επίδομα τέκνου Α21.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 105, 63 ή 42 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί και 210, 126 ή 84 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα παιδιά, ανάλογα με το εισόδημα.

Ειδική δόση θα καταβληθεί στους δικαιούχους του πέμπτου δίμηνου επιδόματος το 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αντίστοιχη ειδική δόση θα καταβληθεί και σε άλλους νέους δικαιούχους των επιδομάτων 2022 αφού εγκριθεί η αίτησή τους.

Ορισμένα άτομα αυτής της κατηγορίας λαμβάνουν πρόσθετη υποστήριξη έως και 420 ευρώ. Σύμφωνα με όσα ισχύουν, το ανώτατο ποσό του ειδικού επιδόματος θα λάβουν οι μονογονεϊκές τρίτεκνες οικογένειες που έχουν δηλώσει ετήσιο εισόδημα 12.000 €.

Εφόσον κάποιοι δικαιούχοι βρίσκονται στον ΕΦΚΑ και άλλοι στον ΟΠΕΚΑ, γίνονται χωριστές πληρωμές σε δύο διαφορετικές ημέρες. Ένα πριν τις 25 Δεκεμβρίου και ένα άλλο στις 5:30 αργότερα.

Πηγή: magnesianews.gr