• 26/03/2023 11:46

Ο πληθωρισμός θα φέρει περισσότερους φόρους το 2023

ByGreeceit.gr

Νοέ 21, 2022
Ο πληθωρισμός θα φέρει περισσότερους φόρους το 2023

Η αναμενόμενη χαμηλή ανάπτυξη το 2023 δεν θα παρεμποδίσει τα φορολογικά έσοδα καθώς ο πληθωρισμός και οι υψηλότεροι μισθοί και συντάξεις συνεχίζουν τη δυναμική της είσπραξης φόρων.

Ένας ρυθμός ανάπτυξης 1,8% το 2023, μια υψηλή πρόβλεψη πληθωρισμού 5% το 2023 και συνολικά έκτακτα μέτρα ύψους 5,2 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στον τελικό προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε σήμερα στο κοινοβούλιο, του δίνουν μια ιδέα για το πώς θα συμπεριφερθούν τα φορολογικά έσοδα. φαίνεται.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού υπολογίζονται σε 60.359 εκατ. ευρώ σε δημοσιονομική βάση μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 4.934 εκατ. ευρώ ή 8,9% σε σύγκριση με τον δημοσιονομικό στόχο του 2022.

φορολογικά έσοδα είναι 54,915 δισ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 4,86 ​​δισ. ευρώ ή 9,7%. Αυτή η αύξηση σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού του 2022 οφείλεται: α) στη σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα της ελληνικής οικονομίας στον απόηχο της πανδημίας Covid-19 και στα κρατικά μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις· β) την έντονη αύξηση του τουριστικού εισοδήματος, που έχει επιστρέψει κοντά στα επίπεδα του 2019, γ) έντονη αύξηση των μισθών, η οποία επηρεάζει κυρίως τα εισοδήματα από άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος) και δ) τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Αντιμετωπίζουμε επίσης ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

δηλαδή:

  • Φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως ΦΠΑ, ΦΠΑ, τέλη χαρτοσήμου και φόρο επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιουχικών συναλλαγών. Οι φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 31.532 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3.041 εκατ. ευρώ ή 10,7% σε σύγκριση με τον στόχο του προϋπολογισμού για το 2022, με τα έσοδα από ΦΠΑ ιδίως στα 21.490 εκατ. ευρώ και αναμένεται να φτάσουν τα 2.654 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα έσοδα από την εφορία υπολογίστηκαν σε 7.076 εκατ. ευρώ, 9 δισ. ευρώ περισσότερα από τον στόχο.
  • Φόροι και δασμοί επί των εισαγωγών. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως με βάση τους κοινούς δασμολογικούς συντελεστές. Τα έσοδα υπολογίζονται σε 423 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 127 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού του 2022.
  • κανονικός φόρος ακινήτων. Οι τακτικοί φόροι ακινήτων, κυρίως συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ, οφείλονται σε αλλαγές στο νομικό πλαίσιο του ΕΝΦΙΑ (νέοι στόχοι, μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις, διευρυμένες εκπτώσεις).
  • Άλλοι φόροι στην παραγωγή. Τα κύρια έσοδα για αυτή την κατηγορία είναι η συμμετοχή της χώρας στα ταμεία και τα τραπεζικά κέρδη. Οι λοιποί φόροι παραγωγής υπολογίζονται σε 1.198 εκατ. ευρώ, 165 δισ. ευρώ υψηλότεροι από τον στόχο.
  • φόρος εισοδήματος, Το ποσό του φόρου εισοδήματος (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και άλλες κατηγορίες) αναμένεται να διαμορφωθεί στα 16,855 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,58 δισ. ευρώ ή 9,8% σε σύγκριση με τον στόχο του Προϋπολογισμού του 2022. Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν 11.152 εκατ. ευρώ, 800 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο και τα έσοδα από φόρους εταιρειών υπολογίστηκαν σε 4.399 εκατ. ευρώ, 606 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.
  • φόρος κεφαλαίου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει φόρους και τέλη για κληρονομιά, δωρεές, γονικές και άλλες παροχές. Τα έσοδα υπολογίζονται σε 226 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού για το 2022.
  • Άλλοι τρέχοντες φόροι. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει κυρίως τέλη ταξινόμησης οχημάτων και διάφορα μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα. Τα λοιπά τρέχοντα φορολογικά έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 2.298 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 84 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πηγή: magnesianews.gr