• 25/09/2023 08:19

Οδηγός για επιζώντες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος – Μυστικά δώρων και παγίδες

ByGreeceit.gr

Μάι 9, 2023
Οδηγός για επιζώντες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος - Μυστικά δώρων και παγίδες

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων (RAAEF) προσφέρει τέσσερις συμβουλές στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για να αποφύγουν τις παγίδες της επιλογής παρόχου.

Παράλληλα, η ΡΑΑΕ ξεκίνησε χθες τριμηνιαία δημοσίευση των μεριδίων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά. Δεδομένα που δείχνουν τόσο τους μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο όσο και την κατανάλωση που αντιπροσωπεύουν.

ρολόι
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ρολόγια και όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της RAAEY, οι ΔΕΗ συνεχίζουν να διατηρούν την κυρίαρχη θέση τους έναντι των ανεξάρτητων παρόχων, ακόμη και περισσότερα από 20 χρόνια μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με στοιχεία Μαρτίου, η δημόσια εταιρεία έχει ηλεκτροδοτήσει 5.601.950 μέτρα και κατέχει το 72,95% του συνόλου, με βάση τον αριθμό των μετρητών χαμηλής και μέσης τάσης. Ακολουθούν οι Elpedison (306.161), Protelgia (300.574), Heron (295.181) κ.ο.κ.

κατανάλωση
Σε επίπεδο κατανάλωσης, η ΔΕΗ εμφανίζεται να διατηρεί τη θέση της ως ο κυρίαρχος παίκτης με μερίδιο 62,76% στη χαμηλή τάση. Πάντα τον Μάρτιο η Heron βρίσκεται στο 6,94%, η Protergia στο 6,37%, η Elpedison στο 5,15% κ.ο.κ.

Οδηγός για επιζώντες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος - Μυστικά δώρων και παγίδες

Ωστόσο, στη μέση τάση, το μερίδιο της ΔΕΗ στην κατανάλωση μειώνεται σχεδόν στο μισό. Οι ανεξάρτητοι πάροχοι αντιπροσωπεύουν το 36,5% της κατανάλωσης, υψηλότερο: Protergia 15,74%, Heron 14,06%, NRG 9,21%, κ.λπ. Οδηγός για επιζώντες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος - Μυστικά δώρων και παγίδες

Συμβουλές

Η RAAEF παρέχει επίσης χρήσιμες συμβουλές στους καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας της. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποπληθωρισμό λογαριασμών και πιο αποτελεσματικές συγκρίσεις μεταξύ των προγραμμάτων των παρόχων.

1. Ρήτρα προσαρμογής

Από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023, η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει ανασταλεί σε όλα τα μεταβλητά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας δυνάμει του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022.

Η αναστολή αυτή δεν σημαίνει ότι θα καταργηθούν τα ηλεκτρικά προϊόντα με μεταβλητές τιμές, δηλαδή τιμές ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς, αλλά κατά την περίοδο εφαρμογής του προσωρινού κανονισμού, η τιμή του προϊόντος θα παραμείνει στην τιμή που έχει καθοριστεί 10 ημέρες εκ των προτέρων.σημαίνει που θα καθοριστεί με βάση Οι τελικές τιμές καθορίστηκαν εκ των υστέρων με βάση τις μέσες τιμές της αγοράς χονδρικής ή άλλους παράγοντες κόστους της χονδρικής αγοράς, σε αντίθεση με τα τιμολόγια που βασίζονται σε ρήτρες προσαρμογής.

2. Διαφημισμένα δώρα

Ορισμένες εταιρείες ενέργειας διαφημίζουν δώρα για τους καταναλωτές. Η RAAEF συνιστά την αξιολόγηση του δώρου που προσφέρεται πριν από τη σύναψη σύμβασης προμήθειας.

Για παράδειγμα, μια προσφορά 300 ευρώ για μελλοντική κατανάλωση θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα σε ποια τιμή ισχύει και για ποια χρονική περίοδο.

3. Χαμηλή τιμή

Πολλοί προμηθευτές διαφημίζουν ότι προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά. Η RAAEF ενθαρρύνει τους καταναλωτές να διερευνήσουν εάν αυτή η χαμηλή τιμή σχετίζεται με συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. συνεπείς εκπτώσεις, παράλληλη επιλογή προϊόντων φυσικού αερίου κ.λπ.).

Οι τιμές που δημοσιεύουν οι αρχές στον ιστότοπό τους είναι τιμές άνευ όρων.

4. Διαχείριση λογαριασμού

Ο έλεγχος και η σωστή «ανάγνωση» των τιμολογίων κατανάλωσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να γίνεις ενεργός καταναλωτής.

Οι χρεώσεις χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

  • Ανταγωνιστικές τιμές με βάση την τιμή μονάδας που προσφέρει κάθε προμηθευτής σε σχέση με την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από το σπίτι ή την επαγγελματική σας εγκατάσταση.
  • Αν και εξαρτάται από την κατανάλωση, η τιμή μονάδας είναι κοινή για όλους τους καταναλωτές και καθορίζεται βάσει νομικών διατάξεων και ανησυχιών, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή που επιλέγει ο καταναλωτής.Χρεώσεις Χρήστη Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και Χρεώσεις Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΟ), και
  • Χρεώσεις σε τρίτους (δημοτικούς φόρους, φόρους ακίνητης περιουσίας κ.λπ.) που εισπράττονται από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και όχι από χρεώσεις που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι λογαριασμοί κατανάλωσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • σε λογαριασμό πληρωμών που πραγματοποιείται μετά την καταμέτρηση που διενεργήθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ και αναγράφει την αξία της κατανάλωσης για ολόκληρη την περίοδο μέχρι την τελευταία μέτρηση· και
  • Αντίθετος λογαριασμός που αναγράφει την εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του προηγούμενου μήνα/διμήνα και συμψηφίζεται με το τελικό ποσό του αντίστοιχου λογαριασμού διακανονισμού.

Η τιμολόγηση βασίζεται σε πραγματικές οδηγίες και αποφεύγει τη τιμολόγηση με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση, καθώς οι καταναλωτές ενδέχεται να μετρήσουν και να καταγράψουν τις ενδείξεις των μετρητών στον ιστότοπο/εφαρμογή του προμηθευτή ή της DEDDIE. Μηνιαία ή διμηνιαία τιμολόγια.

σάλτσα: ΟΤ

Πηγή: magnesianews.gr