• 24/02/2024 00:48

Οδικός χάρτης εκπτώσεων – «gotchas» που περιλαμβάνουν τιμολόγηση

ByGreeceit.gr

Ιαν 7, 2023
Ελάτε στο Viber

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και διαρκούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Με την ευκαιρία αυτή, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτή Ελλάδος επισημαίνει στους καταναλωτές ορισμένα από τα δικαιώματά τους κατά την περίοδο των εκπτώσεων να κάνουν τις αγορές τους πιο ασφαλείς και διακριτικές.

– Κατά την εκτέλεση της προσφοράς, πρέπει να αναφέρετε με σαφήνεια την αρχική εκπτωτική τιμή και τη νέα εκπτωτική τιμή του προϊόντος στον τόπο όπου πωλείται το προσφερόμενο προϊόν, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης για κάθε προϊόν.

– Κάθε ανακοίνωση πτώσης τιμής θα δείχνει την προηγούμενη τιμή που εφαρμόστηκε από τον έμπορο για την καθορισμένη περίοδο πριν από την εφαρμογή της πτώσης τιμής. Προηγούμενη Τιμή σημαίνει τη χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από τον Έμπορο για περίοδο τριάντα (30) ημερών ή περισσότερο πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Εάν το προϊόν βρίσκεται στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, η προηγούμενη τιμή σημαίνει τη χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από τον πωλητή κατά τις 10 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Εάν η μείωση είναι σταδιακή, η τελευταία τιμή είναι η τιμή πριν από την εφαρμογή της πρώτης μείωσης.

– Σε περίπτωση έκπτωσης, είναι δυνατή η εμφάνιση των νέων και των παλαιών εκπτωτικών τιμών των προς πώληση αγαθών και υπηρεσιών με έκπτωση, καθώς και η εμφάνιση και εμπορευματοποίηση του ποσοστού έκπτωσης. Εάν προσφέρονται εκπτωτικές τιμές στο 60% ή περισσότερο από όλα τα προϊόντα που πωλούνται, το ποσοστό εκπτώσεων που προσφέρεται θα πρέπει να αναφέρεται στις βιτρίνες και σε άλλες εμπορικές ανακοινώσεις, εάν υπάρχουν διαφορετικές ποσοστιαίες εκπτώσεις για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Αναγράφεται το εύρος των προσφερόμενων ποσοστών («από ….% έως ….%»). Σε αντίθετη περίπτωση, αναγράφονται εκπτώσεις που αφορούν σε επιλεγμένα είδη με αναφορά στα αντίστοιχα ποσοστά.

– Το κατάστημα STOCK ή OUTLET υποχρεούται να αναγράφει (α) την παλιά τιμή πώλησης που έχει αφαιρεθεί και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης στην πινακίδα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις με τρόπο που να διακρίνει καθαρά τον καταναλωτή. υπάρχει. μεταξύ αυτών των δύο τιμών. Όπου ενδείκνυται, το ποσοστό μείωσης μπορεί να αναφέρεται στο κατάστημα και σε άλλες εμπορικές επικοινωνίες με τους καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια εκπτώσεων ή προσφορών, αυτά τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα να εμφανίζουν όλες τις αφαιρεθείσες τιμές μέσης τιμής και τις νέες εκπτωτικές τιμές πώλησης με έντονους χαρακτήρες στην σήμανση τους και να εμφανίζουν μόνο τις λέξεις “πώληση”, “προσφορά” σε άλλες εμπορικές ανακοινώσεις. .

– εάν η ανακοίνωση οποιασδήποτε έκπτωσης, προσφοράς ή μείωσης τιμής είναι ανακριβής ή παραπλανητική ή περιέχει οποιαδήποτε μορφή απόκρυψης ή ψευδούς δήλωσης ως προς το ποσοστό έκπτωσης, την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που προσφέρονται στην έκπτωση ή την προσφορά, σε βάρος του έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 20.000 €. Εάν ένας έμπορος επιβληθεί δεύτερη φορά για το ίδιο παράπτωμα εντός 5 ετών, το μέγιστο πρόστιμο θα αυξηθεί στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Πηγή: magnesianews.gr