• 30/11/2023 03:15

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Youth Entrepreneur κλείνουν στις 13 Μαρτίου.

ByGreeceit.gr

Μαρ 9, 2023
Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Youth Entrepreneur κλείνουν στις 13 Μαρτίου.

Λήγει η υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικής χρηματοδότησης για τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Χορήγηση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών για Πρόσληψη Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών 18-29 ετών με Έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 Λήγει.

Διάρκεια 12 μηνών, η δράση στοχεύει να ενθαρρύνει 1.500 άνεργους νέους να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων με επίκεντρο την ψηφιακή οικονομία.

Η επιχορήγηση είναι €14.800 και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:
Πρώτη δόση 4.000€ μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

Δεύτερη δόση 5.400€, μετά το πρώτο εξάμηνο από την έναρξη

3η δόση 5.400€ μετά από 2 εξάμηνα από την έναρξη

Δικαιούχοι της δράσης αυτής είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικής Βοήθειας (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis. γρ.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 45.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Πολιτεία της Ελλάδας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020».

Πηγή: magnesianews.gr